වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 789 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine (Singer Zig Zag 974N)
Sewing Machine (Singer Zig Zag 974N)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 29,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MOVABLE BASE
MOVABLE BASE

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

විනාඩි 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Multipurpose Shelving
Multipurpose Shelving

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 499

විනාඩි 38
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Swing Machine
Swing Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing machine zig zag
Sewing machine zig zag

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Singer Electric Sewing Machine Portable Model No - MC8215
Singer Electric Sewing Machine Portable Model No - MC8215

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 22,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Tier Clothes Rack
3 Tier Clothes Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,499

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Automatic Air Freshener Dispenser
Automatic Air Freshener Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,850

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hand Operated Drinking Water Pump
Hand Operated Drinking Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 490

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Pest Control
Pest Control

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Zoje Machine
Zoje Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 27,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Air-O-Dry
Air-O-Dry

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,400

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 999

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sweep Drag All In One Broom - 53% OFF
Sweep Drag All In One Broom - 53% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,690

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Lg Fridge
Lg Fridge

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 10-Tier Shoe Rack - 37% OFF
10-Tier Shoe Rack - 37% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Pill and vitamin organizer -54% OFF
Pill and vitamin organizer -54% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 580

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cauro-Melamine Modern Full Iron Cupboard bgh
Cauro-Melamine Modern Full Iron Cupboard bgh

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,800

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Door mat
Door mat

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 150

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Sewing machine
Sewing machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-අනුරාධපුර - Singer machine
Singer machine

අනුරාධපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Singer Sewing machine (මහන මැශිම)
Singer Sewing machine (මහන මැශිම)

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Arm Rest Organizer
Arm Rest Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UV Water Filters
UV Water Filters

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 19,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Racks
Racks

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!