දැන්විම් 649 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - LED Mosquito Trap
LED Mosquito Trap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Paper serviette Holder
Paper serviette Holder

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 20W LED Fly and Mosquito Killer
20W LED Fly and Mosquito Killer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,250

විනාඩි 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 12″ ROUND WALL CLOCK
12″ ROUND WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,450

විනාඩි 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - FLOWER DESIGN WALL CLOCK
FLOWER DESIGN WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

විනාඩි 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mop Sale
Magic Mop Sale

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

පැය 1 යි
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-අම්පාර - Singer zig zag 974N Head
Singer zig zag 974N Head

අම්පාර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,900

පැය 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - Mini sewing machine 4 in one
Mini sewing machine 4 in one

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,499

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Swing machine
Swing machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 42,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවරඑලිය - Singer Emerald sewing machine
Singer Emerald sewing machine

නුවරඑලිය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,800

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Unilever Pureit Water Purifier 23 Liters
Unilever Pureit Water Purifier 23 Liters

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - NEW TEAK CLOTHES RACK K
NEW TEAK CLOTHES RACK K

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,900

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine Brandnew
Mini Sewing Machine Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,595

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතලේ - Singer zig zag machine
Singer zig zag machine

මාතලේ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - WATER ZOOM
WATER ZOOM

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,790

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Screen Door - 55% OFF
Magic Mesh Screen Door - 55% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 750

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki machine
Juki machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW IRON CUPBOARD MELAMINE F
CAURO-NEW IRON CUPBOARD MELAMINE F

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layer powder coated cloth rack
3 Layer powder coated cloth rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,100

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Bioion® Automatic Air Freshener
Bioion® Automatic Air Freshener

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Flex tape
Flex tape

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Drinking water pump
Drinking water pump

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 550

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air Mat Comfort Quest
Air Mat Comfort Quest

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mosquito bat
Mosquito bat

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - EZ Moves
EZ Moves

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,599

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine juki
Sewing Machine juki

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!