වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 583 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric Water Dispenser - 16% OFF
Electric Water Dispenser - 16% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - S / Steel Triple Layer Cloth Rack Dryer
S / Steel Triple Layer Cloth Rack Dryer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine - 26% OFF
Mini Sewing Machine - 26% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,600

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric Water Dispenser - 16% OFF
Electric Water Dispenser - 16% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,100

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Ultimate Cockroach Trap
Ultimate Cockroach Trap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 575

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Electric Hand Water Pump
Electric Hand Water Pump

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 950

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - JA3-1 Rowestar Sawing Machine
JA3-1 Rowestar Sawing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,900

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ED-NEW MDF IRON CUPBOARD
ED-NEW MDF IRON CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 03 Layer Cloth Rack 12% OFF
03 Layer Cloth Rack 12% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,950

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ED-NEW MODERN IRON CUPBOARD
ED-NEW MODERN IRON CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,900

පැය 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - ZOJE SEWING MACHINE
ZOJE SEWING MACHINE

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

පැය 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Owen For Sale in Seeduwa
Owen For Sale in Seeduwa

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 55,000

පැය 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Basic Sewing machine
Basic Sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,500

පැය 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New IRON TABLE!
UNIQUE -New IRON TABLE!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,650

පැය 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New Folding Cloth DRYING RACK!
UNIQUE -New Folding Cloth DRYING RACK!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,450

පැය 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - JUKI MACHINE
JUKI MACHINE

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

පැය 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Usha machine
Usha machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

පැය 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Juki ddl 8700 sewing machine
Juki ddl 8700 sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - මහණ මැසින්
මහණ මැසින්

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - අමනෝ ගේට්ටුව
අමනෝ ගේට්ටුව

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Janome Sewing Machine
Janome Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double Pole Telescopic Clothes Rack 15kg
Double Pole Telescopic Clothes Rack 15kg

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Dream Tent
Dream Tent

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Ultra Violet Mosquito Killer Trap
Ultra Violet Mosquito Killer Trap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,650

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 4 in 1 Multifunctional Folding Racks
4 in 1 Multifunctional Folding Racks

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hook Hanger
Hook Hanger

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sisil Water Dispenser
Sisil Water Dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!