වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 392 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Spray
Paint Zoom Spray

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,499

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Main Door (Kos) wood
Main Door (Kos) wood

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - SHUTLING JACK
SHUTLING JACK

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,800

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Stair case
Stair case

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 300,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 52PCS TOOL KIT
52PCS TOOL KIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,300

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Tesa main and room door locks
Tesa main and room door locks

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Iron Door
Iron Door

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Aluminium Glass Door
Aluminium Glass Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Window
Window

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Green Pvc Chain Link Mesh
Green Pvc Chain Link Mesh

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,690

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Car shade hut
Car shade hut

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Demolition Hammer
Demolition Hammer

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Paint Zoom Spray
Paint Zoom Spray

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,950

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Concrit Pump
Concrit Pump

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Paint Zoom Mini
Paint Zoom Mini

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-බදුල්ල - Office partition
Office partition

බදුල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Setalima
Setalima

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 95,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer
Paint Zoom Sprayer

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,990

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Aluminium
Aluminium

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 58,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mini Tool Kit 8pc
Mini Tool Kit 8pc

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 790

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Ratna Roof Tiles - Used Vahala Ulu
Ratna Roof Tiles - Used Vahala Ulu

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 23,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - 12 feet Gate
12 feet Gate

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 28,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Collapsible Amano Garage Gate
Collapsible Amano Garage Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 65,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Army barbed
Army barbed

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,950

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - පැරණි උළුඅහු ජනෙල් සහ කණු
පැරණි උළුඅහු ජනෙල් සහ කණු

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 400,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Rail gate
Rail gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!