වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 345 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - PAINT ZOOM-SPRAY GUN
PAINT ZOOM-SPRAY GUN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-බදුල්ල - ගඩොල්
ගඩොල්

බදුල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 11

විනාඩි 39
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mini Tool Kit 8pc
Mini Tool Kit 8pc

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 790

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GI Pipe
GI Pipe

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 7,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 12ft + , Metal Staircase (Spiral)
12ft + , Metal Staircase (Spiral)

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Window..... kose
Window..... kose

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding cross bar
Scaffolding cross bar

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 775

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Army barbed
Army barbed

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,100

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Fence mesh(farm)
Fence mesh(farm)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,050

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Acro jack
Acro jack

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,200

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - PAINT ZOOM
PAINT ZOOM

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,950

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - WHEEL BARROW
WHEEL BARROW

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Allow black gate
Allow black gate

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 1/2 inch GI mesh
1/2 inch GI mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,850

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mesh 2x2
Mesh 2x2

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,825

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Teak Window
Teak Window

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Aluminium staircase
Aluminium staircase

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Spiral Staircase
Spiral Staircase

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Una Lee Mukku
Una Lee Mukku

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 27,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Cordless drill/driver
Cordless drill/driver

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Construction Item
Construction Item

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Used gate Nawala
Used gate Nawala

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Sliding Gate`
Sliding Gate`

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 13,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Complete Window frame
Complete Window frame

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Steel Gate
Steel Gate

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Timber Doors
Timber Doors

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!