වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 352 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - ROLLER SHUTTER
ROLLER SHUTTER

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer - 55% OFF
Paint Zoom Sprayer - 55% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalin
Satalin

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

පැය 1 යි
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - වර්ග අඩි 900ක සෙටලිමක්
වර්ග අඩි 900ක සෙටලිමක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 60,000

පැය 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalima
Satalima

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 365,000

පැය 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer - 55% OFF
Paint Zoom Sprayer - 55% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,100

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Wooden Bedroom doors
Wooden Bedroom doors

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 7,500

පැය 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-රත්නපුර - Satalim
Satalim

රත්නපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 230,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 9 Pieces Socket set(BOX Spanner)
9 Pieces Socket set(BOX Spanner)

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,250

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Door iron grill
Door iron grill

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 13,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Brass door lock
Brass door lock

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,750

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Chain link fencing
Chain link fencing

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,120

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Aluminiam door
Aluminiam door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 18,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 17 x 5 feet used Gate
17 x 5 feet used Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - USED IRON GATE
USED IRON GATE

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Antique Pillar
Antique Pillar

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 600,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Satalin
Satalin

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 60,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - House inside arch
House inside arch

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - ULU...
ULU...

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Steel railing gate
Steel railing gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Gate ..
Gate ..

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - ROLLER SHUTTER
ROLLER SHUTTER

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කෑගල්ල - Shuttering
Shuttering

කෑගල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - ව. අඩි 1600 සැටලිමක්
ව. අඩි 1600 සැටලිමක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 1600 sqf Shuttering
1600 sqf Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - DEMOLITION HAMMER - LACELA
DEMOLITION HAMMER - LACELA

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 185,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Paint Zoom
Paint Zoom

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!