වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 840 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - K SONIC 2 BURNER GAS COOKER PREMIUM
K SONIC 2 BURNER GAS COOKER PREMIUM

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Bodum BBQ Grill
Bodum BBQ Grill

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CIARRA Undercabinet Cooker Hood 60cm
CIARRA Undercabinet Cooker Hood 60cm

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 11,900

විනාඩි 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Zed Glass-Top Gas Cookers Hobs
Zed Glass-Top Gas Cookers Hobs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,990

විනාඩි 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - Italy Pantry Top Stoves
Italy Pantry Top Stoves

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,900

විනාඩි 49
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CORN COBB PEELER
CORN COBB PEELER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 640

විනාඩි 50
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hot Plate with 3 Burner Gas Cooker Hob
Hot Plate with 3 Burner Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,990

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker Stove Hob
Gas Cooker Stove Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,900

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Miscellaneous
Miscellaneous

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New 3burner Gas Cooker!
UNIQUE -New 3burner Gas Cooker!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,350

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE - New AMILEX GAS COOKER
UNIQUE - New AMILEX GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,250

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker Stove Hob
Gas Cooker Stove Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,900

පැය 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Singer Induction cooker
Singer Induction cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,500

පැය 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Laugh gas cylinder
Laugh gas cylinder

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

පැය 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Small BBQ Grill
Small BBQ Grill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

පැය 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Mibacle Blade 13Pcs Knife Set
Mibacle Blade 13Pcs Knife Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,450

පැය 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Sink dust retainer
Sink dust retainer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 495

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tap Filter
Tap Filter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 120

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Sink Tap Filter
Sink Tap Filter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 695

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Zed 4 Burner Gas hob
Zed 4 Burner Gas hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Burner Glass Top Gas Hob
4 Burner Glass Top Gas Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Food Container Plastic
Food Container Plastic

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 20

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable BBQ Grill Machine With Plate
Portable BBQ Grill Machine With Plate

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,690

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel Charcoal Portable BBQ
Stainless Steel Charcoal Portable BBQ

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Zed Glass-Top Gas Cookers Hobs
Zed Glass-Top Gas Cookers Hobs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker
Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Russian Nozzles & Fruit Stem
Russian Nozzles & Fruit Stem

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,670

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!