දැන්විම් 656 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Genius Nicer Dicer Plus – 76% OFF
Genius Nicer Dicer Plus – 76% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Machine (Barbecue)
BBQ Machine (Barbecue)

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Knife Sharpener - 60% OFF
Knife Sharpener - 60% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 400

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 12pcs Tower Model Spice Rack
12pcs Tower Model Spice Rack

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,850

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - induction cooker
induction cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Refrigerator Used less than a year
Refrigerator Used less than a year

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 45,000

පැය 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New AMILEX 3B GLASS TOP COOKER!
UNIQUE -New AMILEX 3B GLASS TOP COOKER!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,250

පැය 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kawashi Stainless Steel Gas Cooker
Kawashi Stainless Steel Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,900

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Genius Nicer Dicer Plus – 76% OFF
Genius Nicer Dicer Plus – 76% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - WATER CONTAINER 8 LITER
WATER CONTAINER 8 LITER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

පැය 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HAND BBQ GRILL
HAND BBQ GRILL

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cylinder Pallet / Stand with Wheels
Gas Cylinder Pallet / Stand with Wheels

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MULTI-FUNCTIONAL VEGETABLE CHOPPER
MULTI-FUNCTIONAL VEGETABLE CHOPPER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 890

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dishes "ARCOPAL"
Dishes "ARCOPAL"

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Telescopic Multi Function Rack
Telescopic Multi Function Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,550

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAHORS PORTABLE BBQ GRILL
CAHORS PORTABLE BBQ GRILL

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,550

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HOUSEHOLD ITEMS
HOUSEHOLD ITEMS

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 25,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!
UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SINGLE COFFEE CUP
SINGLE COFFEE CUP

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 320

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!
UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,450

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas cooker
Gas cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Barbeque
Barbeque

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 25,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ceramic cups and saucers
Ceramic cups and saucers

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 300

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Foldable BBQ MACHINE
Foldable BBQ MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,900

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pantree Pan Cookware Organizer
Pantree Pan Cookware Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - Kitchen Scale
Kitchen Scale

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPICE TOWER RACK 6PCS #11982
SPICE TOWER RACK 6PCS #11982

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 790

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!