වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 887 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - String hopper Machine
String hopper Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 24,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Try fan
Try fan

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මඩකලපුව - Motorized Knife Sharpener
Motorized Knife Sharpener

මඩකලපුව, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මඩකලපුව - Nicer Dicer plus
Nicer Dicer plus

මඩකලපුව, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - kitchen Lighter
kitchen Lighter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,490

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2-Layer Dish Drainer
2-Layer Dish Drainer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,250

මුළුතැන්ගේ උපාංග-මඩකලපුව - Taiko LPG STOVE GLASS LINE TGL-222
Taiko LPG STOVE GLASS LINE TGL-222

මඩකලපුව, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,750

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මඩකලපුව - Taiko Whistling Kettle Cascado - 300
Taiko Whistling Kettle Cascado - 300

මඩකලපුව, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker
Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,750

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glass top Gas cooker
Glass top Gas cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NEW-KITCHAN GAS TABLE
NEW-KITCHAN GAS TABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,950

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GASS COOKER-NEW 2 BUNER GLAS TOP
GASS COOKER-NEW 2 BUNER GLAS TOP

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NEW GASS COOKER 2 BUNER
NEW GASS COOKER 2 BUNER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,950

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GASS COOKER-NEW 3 BUNER
GASS COOKER-NEW 3 BUNER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GASS COOKER-NEW 3BUNER GLASS TOP
GASS COOKER-NEW 3BUNER GLASS TOP

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,900

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - Gas cooker
Gas cooker

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Burner Glass Top Gas Hob -Italy Design
4 Burner Glass Top Gas Hob -Italy Design

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electric cooker and oven
Electric cooker and oven

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - Wet grinder
Wet grinder

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Philips Raclette Grill
Philips Raclette Grill

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Baby food maker
Baby food maker

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,600

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Watermelon Cutter
Watermelon Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 350

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Egg White and Yolk Separator
Egg White and Yolk Separator

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 160

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Swifty Knife Sharpener
Swifty Knife Sharpener

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Vegetable Chopper Cutter
Vegetable Chopper Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 780

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel 2 Layer Lunch Box
Stainless Steel 2 Layer Lunch Box

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 799

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!