දැන්විම් 844 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Donut Maker Dispenser
Donut Maker Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Knife Sharpener - 60% OFF
Knife Sharpener - 60% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 5 Burner Stainless Steel Gas Cooker Hob
5 Burner Stainless Steel Gas Cooker Hob

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,500

විනාඩි 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Charcoal BBQ Grill with plate
Portable Charcoal BBQ Grill with plate

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,800

විනාඩි 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker -2 burner
Gas Cooker -2 burner

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,500

විනාඩි 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Indesit 60 cm Filter Cooker Hood - Italy
Indesit 60 cm Filter Cooker Hood - Italy

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

විනාඩි 22
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Brand new cooker hob
Brand new cooker hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 20,000

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer Dicer Plus (Telesean )
Nicer Dicer Plus (Telesean )

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 22cm Frypan (HACHI)
22cm Frypan (HACHI)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

පැය 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Donut Maker Dispenser
Donut Maker Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!
UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New RIKON 3burner Gas Cooker!
UNIQUE -New RIKON 3burner Gas Cooker!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,350

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Osaka National Double Gas Cooker - 31%
Osaka National Double Gas Cooker - 31%

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,150

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Genius Nicer Dicer Plus – 76% OFF
Genius Nicer Dicer Plus – 76% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Osaka National Electric SteelKettle 1.8L
Osaka National Electric SteelKettle 1.8L

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable charcoal BBQ unit 3 in 1 offer
Portable charcoal BBQ unit 3 in 1 offer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,350

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Charcoal Portable BBQ Grill 3 in 1 offer
Charcoal Portable BBQ Grill 3 in 1 offer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,750

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spicy Shelf Organizer – 49% OFF
Spicy Shelf Organizer – 49% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Knife Sharpener - 60% OFF
Knife Sharpener - 60% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 400

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NICER DICER PLUS
NICER DICER PLUS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,490

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 Layer Stainless Steel Lunch Box
2 Layer Stainless Steel Lunch Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 825

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Jars-Stainless Steel
Jars-Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HAND BBQ GRILL
HAND BBQ GRILL

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Coconut Scrapper Machine
Coconut Scrapper Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Italian Gas Cooker with Oven
Italian Gas Cooker with Oven

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 22,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Aluminium Pressure Cooker (RICH) 7.5L
Aluminium Pressure Cooker (RICH) 7.5L

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,390

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hood and Hob
Hood and Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 20,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!