දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Damro Office Chairs
Damro Office Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Swine Machine Zig Sag Singer
Swine Machine Zig Sag Singer

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

පැය 2
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - කිතුල් රෑන් නිවාස අලංකරන
කිතුල් රෑන් නිවාස අලංකරන

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 2,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - MATTRESS
MATTRESS

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - GAS tank
GAS tank

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,300

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - BED ONLY
BED ONLY

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Stand
Stand

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Cristina Soffa
Cristina Soffa

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Used Damro Computer Table
Used Damro Computer Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - සෝපා සැටි
සෝපා සැටි

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 5
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Wall butterfly stickers
Wall butterfly stickers

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 350

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Dressing Tables And Round Table
Dressing Tables And Round Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 53,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker
Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 7
ගෙවතු-ගාල්ල - A garden pond
A garden pond

ගාල්ල, ගෙවතු

රු 7,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Cupboard
Cupboard

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 225,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Furniture
Furniture

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 160,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Korian table veeduru
Korian table veeduru

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Cupboard
Antique Cupboard

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique chest (පෙට්ටගම)
Antique chest (පෙට්ටගම)

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 9
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Rubber Carpets
Rubber Carpets

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 120

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Damro Office Chairs
Damro Office Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,850

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Three antique wooden pillars
Three antique wooden pillars

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 14
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - හණ කෙන්දෙන්" ටේබල් මැට්
හණ කෙන්දෙන්" ටේබල් මැට්

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 100

දින 15
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Oil paint on canves
Oil paint on canves

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 18,500

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Round Epoxy Coffee Table
Round Epoxy Coffee Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Stainless steel gas cooker
Stainless steel gas cooker

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!