දැන්විම් 102 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak sofa set with table 4+1+1
Teak sofa set with table 4+1+1

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Gas Cooker
Gas Cooker

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,900

පැය 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Thekka masaya
Thekka masaya

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Chairs
Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Mattress
Mattress

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Burutha almariya
Burutha almariya

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Allow black gate
Allow black gate

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Veranda chairs
Veranda chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - 3D Wall Clock Sticker
3D Wall Clock Sticker

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 1,750

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - wall stickers
wall stickers

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 400

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Star stickers kids
Star stickers kids

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 500

දින 5
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Wall stickers
Wall stickers

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 4,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Tekka Dressing Table
Tekka Dressing Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Stool
Stool

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Cabinets
Cabinets

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Coffee table
Coffee table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගාල්ල - 2 shower sets
2 shower sets

ගාල්ල, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 18,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - කළුවර පුටුසැටිය
කළුවර පුටුසැටිය

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Sewing machine
Sewing machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - TV Stand
TV Stand

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Coffee Table
Coffee Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 8
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Painting
Painting

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 40,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගාල්ල - Horizontal Water Heater
Horizontal Water Heater

ගාල්ල, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 25,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!