දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - SOKANY 3Ltr Electric Deep Fryer
SOKANY 3Ltr Electric Deep Fryer

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Sofa
Antique Sofa

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Bunkbeds
Bunkbeds

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Cupboard
Cupboard

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Powerbox gas Cooker 4 burner Stove
Powerbox gas Cooker 4 burner Stove

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,890

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - අන්ටික් පුටුව
අන්ටික් පුටුව

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - ටිවී ස්ටැන්ඩි
ටිවී ස්ටැන්ඩි

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - putu set
putu set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - AEG Automatic zigzag Sewing Machine .
AEG Automatic zigzag Sewing Machine .

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,000

දින 3
ගෙවතු-ගාල්ල - Solar 36 LED Motion Sensor street Lamp
Solar 36 LED Motion Sensor street Lamp

ගාල්ල, ගෙවතු

රු 3,200

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Damro office chairs
Damro office chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique chest
Antique chest

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - කිතුල් පොලු ( kithul wood strips )
කිතුල් පොලු ( kithul wood strips )

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 110

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Three Antique wooden pillars
Three Antique wooden pillars

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - New Wardrobe මැ⁣හොගනි කබඩි අල්මාරි
New Wardrobe මැ⁣හොගනි කබඩි අල්මාරි

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Dining Table
Dining Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 300,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa set
Sofa set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - sun Beds
sun Beds

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 7
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගාල්ල - Comod Set
Comod Set

ගාල්ල, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 8,000

දින 8
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Window Curtains
Window Curtains

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 12,000

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Ulu-Lanka
Ulu-Lanka

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 14

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sun bed සන් බෙඩ්
Sun bed සන් බෙඩ්

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Settee set 4+ 1+ 1 (Sofa)
Settee set 4+ 1+ 1 (Sofa)

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,500

දින 9
ගෙවතු-ගාල්ල - Wire mesh for a graden
Wire mesh for a graden

ගාල්ල, ගෙවතු

රු 6,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!