දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Office Chair
Office Chair

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - ඩබල් ඇදක්
ඩබල් ඇදක්

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Tv Table/ Stand/ Rack
Tv Table/ Stand/ Rack

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Cashier Table
Cashier Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak Double Bed
Teak Double Bed

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Kitchen Equipment
Kitchen Equipment

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 32,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - ඇන්ටික් උලුවස්ස සහ දොර
ඇන්ටික් උලුවස්ස සහ දොර

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Hand Painted Tables and Chairs
Hand Painted Tables and Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 185,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique almyra
Antique almyra

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Bed / Steam And Therapist Table
Antique Bed / Steam And Therapist Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 275,000

දින 6
නිවාස අලංකරණ-ගාල්ල - Curtains
Curtains

ගාල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 100

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Sewing Machine
Sewing Machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - Glass-Top Gas Cooker Italy Tec 4 Burner
Glass-Top Gas Cooker Italy Tec 4 Burner

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,900

දින 7
ගෙවතු-ගාල්ල - Orchids Clay Pots
Orchids Clay Pots

ගාල්ල, ගෙවතු

රු 30

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Office Chair
Office Chair

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,350

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Cutting Table 18 Feet
Cutting Table 18 Feet

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Used Roof Tiles
Used Roof Tiles

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Kavichchi
Kavichchi

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Super Market Rack
Super Market Rack

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Vegetable Rack
Vegetable Rack

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Varandha Chairs
Varandha Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Dining Table with Chairs
Dining Table with Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - kitchen Gas Hob 4 Burner Glass top
kitchen Gas Hob 4 Burner Glass top

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Computer Table
Computer Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,999

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Zig zag sawing machine (normal)
Zig zag sawing machine (normal)

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Singer Sofa
Singer Sofa

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 53,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!