දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique kanappuwa
Antique kanappuwa

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - සැටලිමක් විකිණීමට ඇත
සැටලිමක් විකිණීමට ඇත

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 180,000

දින 1
ගෙවතු-ගාල්ල - Grass cutter
Grass cutter

ගාල්ල, ගෙවතු

රු 1,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Spring matters
Spring matters

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 51,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Singer machine
Singer machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique almirah
Antique almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 800,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Singer Portable Machine
Singer Portable Machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Used Sofa set
Used Sofa set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Steel computer table
Steel computer table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Bed with spring mattres
Bed with spring mattres

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,000

දින 7
ගෙවතු-ගාල්ල - Lucky bamboo plant
Lucky bamboo plant

ගාල්ල, ගෙවතු

රු 650

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Thekka veranda putu
Thekka veranda putu

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teek bed 6×5
Teek bed 6×5

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Painted coffee table
Painted coffee table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Thekka kannadimesaya
Thekka kannadimesaya

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Singer Sewing machine
Singer Sewing machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 29,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Kavichchi Jack Timber
Kavichchi Jack Timber

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Damro cupboard
Damro cupboard

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique furniture
Antique furniture

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 270,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - කනප්පු මෙසයක්
කනප්පු මෙසයක්

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගාල්ල - KOHOBA FENTRI
KOHOBA FENTRI

ගාල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 17
ගෙවතු-ගාල්ල - Deltec Brush Cutter
Deltec Brush Cutter

ගාල්ල, ගෙවතු

රු 14,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Showcase (Food Display)
Showcase (Food Display)

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Original Jack Timber Kavichchi Seater
Original Jack Timber Kavichchi Seater

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!