දැන්විම් 143 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Swinging chair, president,
Swinging chair, president,

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

පැය 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - dressing table cabinet
dressing table cabinet

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

පැය 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - juki mashine
juki mashine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

පැය 13
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Wind Bell Cute
Wind Bell Cute

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 250

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Glass Koss Cupboard
Glass Koss Cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Old pettagama
Old pettagama

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Settee sofa
Settee sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Steel Household Doors
Steel Household Doors

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 28,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - peacock 6chair Fro Sale
peacock 6chair Fro Sale

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Racks for a Shop
Racks for a Shop

සාමාජිකයාකළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - FABRIC SOFA SET
FABRIC SOFA SET

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Two Spring Mattresses
Two Spring Mattresses

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කළුතර - Barbecue Rinnai
Barbecue Rinnai

කළුතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 30,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Canvas oil paint feets 4*2
Canvas oil paint feets 4*2

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 15,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - TV Stand (3 months old)
TV Stand (3 months old)

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Textile display rack
Textile display rack

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Cashier Receptionist Table
Cashier Receptionist Table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Pol Parala Wood Lee
Pol Parala Wood Lee

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - RESTAURANT/HOTEL CHAIRS
RESTAURANT/HOTEL CHAIRS

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,800

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set
Sofa set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Almariah Cupboard
Antique Almariah Cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 450,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Electric Reclinner Double Sofa
Electric Reclinner Double Sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 78,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Manual 360 Recliner Leather Sofa
Manual 360 Recliner Leather Sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Bed Solid Mahogani 6' x & mattress
Bed Solid Mahogani 6' x & mattress

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!