දැන්විම් 158 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Dining table
Dining table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Glass Display Cupboard
Glass Display Cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - 6×5 Thekka Bed
6×5 Thekka Bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - 800mm×800mm (2"×6)
800mm×800mm (2"×6)

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,750

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කළුතර - 4 Burner Gas Oven
4 Burner Gas Oven

කළුතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 50,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Computer Table
Computer Table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කළුතර - Bathroom Cubicle
Bathroom Cubicle

කළුතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 17,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Prasanna cushion works
Prasanna cushion works

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Satin wood Antique almirah
Satin wood Antique almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 400,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set
Sofa set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Used Pocola
Used Pocola

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Cushion works and furniture
Cushion works and furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Bed with Mattress
Bed with Mattress

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - 2 door damro cupboard
2 door damro cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Stool
Antique Stool

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wooded almirah
Wooded almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used single size bed
Used single size bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used dressing table
Used dressing table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - TV stand
TV stand

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Arm Chairs
Arm Chairs

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wooden cabinet
Wooden cabinet

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used dining table and 6 chairs
Used dining table and 6 chairs

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique almirah
Antique almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 145,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!