දැන්විම් 135 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Damro leather sofa set
Damro leather sofa set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

පැය 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - ULU...
ULU...

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Table
Table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Showcase
Showcase

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

පැය 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Racks
Racks

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

පැය 11
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Canvas oil paint by pallet knife
Canvas oil paint by pallet knife

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 8,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Couch 3+1+1 with coffee table
Couch 3+1+1 with coffee table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Cupboard
Antique Cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Real Preserved Flower decoration.
Real Preserved Flower decoration.

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 2,450

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set..
Sofa set..

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique furniture
Antique furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Dining Table
Dining Table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Fittings Partition and display furniture
Fittings Partition and display furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Pettagam
Pettagam

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කළුතර - HomeMaker Microwave Oven
HomeMaker Microwave Oven

කළුතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Unisonic Television (TV) Stand
Unisonic Television (TV) Stand

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Singer Machine
Singer Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - PETTAGAMA
PETTAGAMA

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කළුතර - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

කළුතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wooden Teak
Wooden Teak

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කළුතර - PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

කළුතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 17,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique cupbord
Antique cupbord

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කළුතර - 2 burner gas cookers
2 burner gas cookers

කළුතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - SETTEE SET
SETTEE SET

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!