දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Cane Sofa Set
Cane Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

විනාඩි 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Mahogany Sofa Set
Mahogany Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 59,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Almirah
Almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Dressing table with stool.
Dressing table with stool.

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Handmade wardrobe
Handmade wardrobe

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 115,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique wardrobes
Antique wardrobes

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 115,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique bed
Antique bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කළුතර - SMW 25GCQ6 Singer Convection Micro Wave
SMW 25GCQ6 Singer Convection Micro Wave

කළුතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set with convertible bed
Sofa set with convertible bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Juki machin(zoje)
Juki machin(zoje)

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 32,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa SET
Sofa SET

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Teak dinning table with chairs
Teak dinning table with chairs

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - 3 Door Teak Almirah
3 Door Teak Almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Setty | Wooden Wardrobe
Setty | Wooden Wardrobe

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 4
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කළුතර - Bathroom items full brass
Bathroom items full brass

කළුතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 600

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Almirah
Almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wooden show case
Wooden show case

සාමාජිකයාකළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wooden antique furniture
Wooden antique furniture

සාමාජිකයාකළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 155,000

දින 7
ගෙවතු-කළුතර - Grass Cutter machine
Grass Cutter machine

කළුතර, ගෙවතු

රු 12,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Winter sofa
Winter sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - 3.2.1 Teak sofa
3.2.1 Teak sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 158,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - රාක්ක දෙකක් විකිණීමට
රාක්ක දෙකක් විකිණීමට

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Living room furniture
Living room furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,111

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Glass tv stand
Glass tv stand

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Baby cot
Baby cot

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!