දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - Sewing Machine
Sewing Machine

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-රත්නපුර - CANVAS DROWNINGS
CANVAS DROWNINGS

රත්නපුර, නිවාස අලංකරණ

රු 2,000

දින 2
ගෙවතු-රත්නපුර - GERMANY GRASS CUTTER
GERMANY GRASS CUTTER

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 8,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dinning table with 6 chairs
Teak dinning table with 6 chairs

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-රත්නපුර - Rata ulu
Rata ulu

රත්නපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 6 chair
Teak dining table with 6 chair

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 52,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Furniture set
Furniture set

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Cupboard
Cupboard

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - Plastic Brooms & Cleaning Tools
Plastic Brooms & Cleaning Tools

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 120

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Showcase
Showcase

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Wood art
Wood art

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - Plastik Broom
Plastik Broom

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 115

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - DINNING TABLE 6 CHAIRS
DINNING TABLE 6 CHAIRS

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 31,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - 5 VERANDHA CHRIS
5 VERANDHA CHRIS

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200

දින 22
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-රත්නපුර - යකඩ දොර
යකඩ දොර

රත්නපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90,000

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Showcase
Showcase

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-රත්නපුර - Satalin (warga adi 1800)
Satalin (warga adi 1800)

රත්නපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 125,000

දින 39
ගෙවතු-රත්නපුර - මල් පොච්චි අච්චු
මල් පොච්චි අච්චු

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 8,500

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - අලුත්ම පුටු
අලුත්ම පුටු

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 43
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - ඇදන් වර්ග
ඇදන් වර්ග

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 43
ගෙවතු-රත්නපුර - Aluminium garden chairs
Aluminium garden chairs

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 37,000

දින 45
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - ඇදන්.
ඇදන්.

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 47
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - සිංගර් මහන යන්ත්‍රය
සිංගර් මහන යන්ත්‍රය

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Showcase
Showcase

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 56
මුළුතැන්ගේ උපාංග-රත්නපුර - Metal String Hoppers Machine
Metal String Hoppers Machine

රත්නපුර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 45,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!