දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 6 chair
Teak dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-රත්නපුර - සැටලිමක්
සැටලිමක්

රත්නපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 115,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - අගල (1") ගනකම 6*6 ඇදන්
අගල (1") ගනකම 6*6 ඇදන්

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - shakthimath 1"gamakama edan
shakthimath 1"gamakama edan

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 6 chair
Teak dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 6 chair
Teak dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak sofa set
Teak sofa set

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - TV Stand
TV Stand

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 10
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-රත්නපුර - Hot water mixer
Hot water mixer

රත්නපුර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 14,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Spring mettress
Spring mettress

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 6 chair
Teak dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 52,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak sofa set
Teak sofa set

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 105,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 4 chair
Teak dining table with 4 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 8 chair
Teak dining table with 8 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 6 chair
Teak dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak sofa set
Teak sofa set

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - Zoge padlock ( ZJ- W562A- 1-356 )
Zoge padlock ( ZJ- W562A- 1-356 )

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 88,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - මහන මැෂිමක්
මහන මැෂිමක්

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - ශක්තිමත් ඇදන්..
ශක්තිමත් ඇදන්..

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - බුදු මැදුරු
බුදු මැදුරු

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-රත්නපුර - Satalin (once used)
Satalin (once used)

රත්නපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 30
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Wood Cabinet - Jack
Wood Cabinet - Jack

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 35
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak sofa set
Teak sofa set

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 37
ගෙවතු-රත්නපුර - මල් පොච්චි අච්චු
මල් පොච්චි අච්චු

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 8,500

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Computer table
Computer table

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak drassing table
Teak drassing table

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!