දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-රත්නපුර - GRASS CUTTER
GRASS CUTTER

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 3,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Dining table with 6 chair
Dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 57,500

දින 1
නිවාස අලංකරණ-රත්නපුර - Curtain
Curtain

රත්නපුර, නිවාස අලංකරණ

රු 480

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Dining table with 6 chair
Dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 57,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - Singer Sewing machine
Singer Sewing machine

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - DRESSING TABLE - TEAK WOOD (LARGE)
DRESSING TABLE - TEAK WOOD (LARGE)

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 6 chair
Teak dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - DOUBLE BED BOX TYPE - CLASS 01 TEAK WOOD
DOUBLE BED BOX TYPE - CLASS 01 TEAK WOOD

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - ALMIRAH (ALMARI) - CLASS 01 TEAK WOOD
ALMIRAH (ALMARI) - CLASS 01 TEAK WOOD

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Sofa Set
Sofa Set

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Office items
Office items

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 14
ගෙවතු-රත්නපුර - Solar Garden Light
Solar Garden Light

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 900

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 6 chair
Teak dining table with 6 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - Zoju Overlock Machine
Zoju Overlock Machine

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 47,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - Singer Zigzag Sewing Machine
Singer Zigzag Sewing Machine

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 17
ගෙවතු-රත්නපුර - Hunter grass / brush cutter
Hunter grass / brush cutter

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 12,500

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-රත්නපුර - Satalin
Satalin

රත්නපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 95,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak kawichchi / sofa
Teak kawichchi / sofa

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-රත්නපුර - Zoje Sewing Machine
Zoje Sewing Machine

රත්නපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Teak dining table with 8 chair
Teak dining table with 8 chair

සාමාජිකයාරත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 24
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-රත්නපුර - Shuttering and Slab Construction
Shuttering and Slab Construction

රත්නපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-රත්නපුර - Wood Couchi N Dining Table Set
Wood Couchi N Dining Table Set

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 180,000

දින 27
Need a uni sonic Computer Table With locker

රත්නපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

දින 28
ගෙවතු-රත්නපුර - Aluminium garden chairs
Aluminium garden chairs

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 38,000

දින 34
ගෙවතු-රත්නපුර - Aluminium Garden Chairs
Aluminium Garden Chairs

රත්නපුර, ගෙවතු

රු 38,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!