දැන්විම් 222 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer sewing machine
Singer sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Embroidered Home Deco
Embroidered Home Deco

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 550

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Curtain
Curtain

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 450

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS Sofa 3+2+1
MS Sofa 3+2+1

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS Stool Chair
MS Stool Chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Chair for Restaurant
Chair for Restaurant

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,750

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine
Sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine
Sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Sett.....
Sofa Sett.....

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 2
ගෙවතු-නුවර - Australian Grass
Australian Grass

නුවර, ගෙවතු

රු 75

දින 2
ගෙවතු-නුවර - Flower pot
Flower pot

නුවර, ගෙවතු

රු 300

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Square Dinner Set Opal
Square Dinner Set Opal

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 11,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-නුවර - wall frame & colck
wall frame & colck

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 7,990

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - 3 piece Sofa set
3 piece Sofa set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Table
Table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

දින 4
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Nature on your wall
Nature on your wall

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 15,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Set
Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Dinning chairs
Dinning chairs

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Fasion sewing machine To Sell
Fasion sewing machine To Sell

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Broom sticks
Broom sticks

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 170

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Living Roon Sofa
Living Roon Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - SINGER SEWING-MACHINE
SINGER SEWING-MACHINE

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,990

දින 6
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Nature on your wall
Nature on your wall

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 2,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - නිවසකට හෝ හෝටලයකට අවශ්‍ය උපකරණ
නිවසකට හෝ හෝටලයකට අවශ්‍ය උපකරණ

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Pantry Cupboard
Pantry Cupboard

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!