දැන්විම් 184 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-නුවර - Micro Pressure Pump
Micro Pressure Pump

නුවර, ගෙවතු

රු 9,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-නුවර - Water Pump 0.5 HP
Water Pump 0.5 HP

නුවර, ගෙවතු

රු 4,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa set and chair
Sofa set and chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing Machine For Sale
Sewing Machine For Sale

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - 5panel wall frame and clock
5panel wall frame and clock

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 1,850

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Racks Steel - Imported
Racks Steel - Imported

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Piece Carpet
Piece Carpet

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 170

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Dream catcher
Dream catcher

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 250

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Better Ceiling For Your Residence
Better Ceiling For Your Residence

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 135

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Curtain's
Curtain's

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 650

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Acrylic Painting
Acrylic Painting

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 5,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Gate...
Gate...

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine
Sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Wardrobe Kids
Wardrobe Kids

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Furnitures
Furnitures

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - ඉපැරනි අල්මාරිය සමග පෙට්ටගම දල් ඇද
දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Computer table
Computer table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - New teak beds with mattress
New teak beds with mattress

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas Oven 4 burners Stainless Steel
Gas Oven 4 burners Stainless Steel

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 59,900

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Unique Teak Sofa Set
Unique Teak Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 210,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Set
Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS new sofa 3+2+1 set
MS new sofa 3+2+1 set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 73,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Set
Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Visit chair sat
Visit chair sat

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Wooden wardrobe
Wooden wardrobe

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Bed with Mattress
Bed with Mattress

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Tool box
Tool box

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!