දැන්විම් 275 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-නුවර - Water Pump 0.5 HP
Water Pump 0.5 HP

නුවර, ගෙවතු

රු 4,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-නුවර - Electric Water Heater (FAME)
Electric Water Heater (FAME)

නුවර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 7,450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Wall frames
Wall frames

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 3,650

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Teak almairah
Teak almairah

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Teak Cupboard
Teak Cupboard

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Podium
Podium

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Wooden Living Room Chair with Cushions
Wooden Living Room Chair with Cushions

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Set
Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Glass Show Case
Glass Show Case

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,990

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Chairs Wooden
Chairs Wooden

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,600

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Display Cabinet
Display Cabinet

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa set
Sofa set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Glass Showcase
Glass Showcase

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Carpet
Carpet

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 75

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Used Chairs
Used Chairs

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,750

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Window Frame Teak
Window Frame Teak

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 4
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Pantry cupboard Pahasu Gewimey Kramayata
Pantry cupboard Pahasu Gewimey Kramayata

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 7,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Main Gate
Main Gate

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

දින 5
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Wall Frame
Wall Frame

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 2,300

දින 5
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Curtains
Curtains

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 300

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Garlic & Ginger Cube
Garlic & Ginger Cube

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Nicer Dicer Plus
Nicer Dicer Plus

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Apple Spice Rack
Apple Spice Rack

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Wall Table Studying
Wall Table Studying

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - dressing table
dressing table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Dining Table
Dining Table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 7
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Wall arts
Wall arts

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 5,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!