දැන්විම් 270 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Bed Room Set
Bed Room Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Bed Teak 60*72
Bed Teak 60*72

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-නුවර - Honda Grass Cutter
Honda Grass Cutter

නුවර, ගෙවතු

රු 50,000

විනාඩි 42
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Set
Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 230,000

පැය 1 යි
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Lg Fridge
Lg Fridge

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS Stool chair SC001 New
MS Stool chair SC001 New

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

පැය 4
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Curtains
Curtains

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 650

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa set
Sofa set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

පැය 14
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Settee from nedun wood.
Settee from nedun wood.

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Noritake Porcelain
Noritake Porcelain

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 40,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - BBQ Grill
BBQ Grill

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Damro Spring Mattress
Damro Spring Mattress

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Phone Display Units
Phone Display Units

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Frame
Frame

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 6,650

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Double Bed
Double Bed

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa / Living Room Settee
Sofa / Living Room Settee

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Wallpapers for wall
Wallpapers for wall

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 300

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Teakwood Sofa Set
Teakwood Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Cotton & Rubber Carpets
Cotton & Rubber Carpets

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 180

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas Burner
Gas Burner

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 75,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Bed Room Set
Bed Room Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Bed Teak 60*72
Bed Teak 60*72

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Roller Doors
Roller Doors

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 675

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Damro Corner Sofa
Damro Corner Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - 12 Ft Long Iron Gate
12 Ft Long Iron Gate

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Living Room Box Sofa Set
Living Room Box Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 43,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - New Teak bed
New Teak bed

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!