දැන්විම් 504 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - New LPS Grass Trimmer
New LPS Grass Trimmer

කොළඹ, ගෙවතු

රු 4,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-ගම්පහ - Shade net (සෙවන දැල්)
Shade net (සෙවන දැල්)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 39

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Marliyama Grass cutter - TK 20B
Marliyama Grass cutter - TK 20B

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 15,500

ගෙවතු-ගම්පහ - Parabolic doom hut
Parabolic doom hut

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 1,100,000

පැය 1
ගෙවතු-කොළඹ - SWING CHAIR
SWING CHAIR

කොළඹ, ගෙවතු

රු 16,000

පැය 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Cenrric water pump 3/4hp
Cenrric water pump 3/4hp

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 5,000

පැය 2
ගෙවතු-කොළඹ - Multi Purpose Aluminium Ladder (6 x 4)
Multi Purpose Aluminium Ladder (6 x 4)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,550

ගෙවතු-කොළඹ - Hammock
Hammock

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,700

ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 75M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 75M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,700

පැය 5
ගෙවතු-කොළඹ - Net House
Net House

කොළඹ, ගෙවතු

රු 100,000

පැය 5
ගෙවතු-නුවර - Flower pot & vaas
Flower pot & vaas

නුවර, ගෙවතු

රු 50,000

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Grass Cutter
Grass Cutter

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 9,500

ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 70M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 70M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Ez Jet - 30% OFF
Ez Jet - 30% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,050

ගෙවතු-කොළඹ - OUT DOOR ARITIFICIAL GRASS
OUT DOOR ARITIFICIAL GRASS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 290

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Hut (අලුත් හට් එකක්)
Hut (අලුත් හට් එකක්)

කොළඹ, ගෙවතු

රු 900,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 2" 2hp
FLINT Submersible Sewage Pump 2" 2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 28,000

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Water pump
Water pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - OUT DOOR ARITIFICIAL GRASS
OUT DOOR ARITIFICIAL GRASS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 290

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Grass cutter
Grass cutter

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 8,500

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass (Natural)
Malaysian Carpet Grass (Natural)

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 24

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Garden Swing ( Hammocks )
Garden Swing ( Hammocks )

කොළඹ, ගෙවතු

රු 1,650

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 21,950

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - malaysian carpet grass
malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Robin Water Pump
Robin Water Pump

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 17,000

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass....
Malaysian carpet grass....

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 21

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!