දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Bedroom cabinets
Bedroom cabinets

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - New induction cooker
New induction cooker

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 17,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - சாமி மாடம்
சாமி மாடம்

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - DAMRO FURNITURE for professional place
DAMRO FURNITURE for professional place

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Tools Box
Tools Box

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Aluminium showcase
Aluminium showcase

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Double Cloth Cubboard
Double Cloth Cubboard

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,700

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Dressing Table
Dressing Table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - Wall Stickers
Wall Stickers

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 300

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Personal Weight Scale
Personal Weight Scale

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Fridge Stand
Fridge Stand

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - தையல் இயந்திரம்
தையல் இயந்திரம்

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Double Door Cloth Organizer
Double Door Cloth Organizer

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,700

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Chair
Chair

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Sofa (Muthirai)
Sofa (Muthirai)

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - மரக்கறி வெட்டும் கத்தி
மரக்கறி வெட்டும் கத்தி

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 550

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - Kitchen Items
Kitchen Items

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 250

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Single Bed Mutura
Single Bed Mutura

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - pans for sale
pans for sale

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,300

දින 11
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - 100 Radium Stars
100 Radium Stars

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 300

දින 12
Glass Bottle

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - மினி தையல் மிசின்
மினி தையல் மிசின்

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 590

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - Egg Cutter
Egg Cutter

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 540

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Beautiful pillows
Beautiful pillows

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 400

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Singapore Door lock
Singapore Door lock

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!