දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Lecture hall Chair
Lecture hall Chair

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - newly bought DAMRO chairs
newly bought DAMRO chairs

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 64,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cloth Organizer
Cloth Organizer

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - BBQ Grill
BBQ Grill

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,750

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Luxury sofa set
Luxury sofa set

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - 3D Flower Butterfly Wall stickers
3D Flower Butterfly Wall stickers

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 1,450

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Home water filter
Home water filter

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Water Dispenser
Water Dispenser

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Door (Munvashal Kathavu)
Door (Munvashal Kathavu)

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - Kitchen Scale
Kitchen Scale

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 5
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - Gloving Stars 100 Pcs
Gloving Stars 100 Pcs

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 300

දින 5
ගෙවතු-යාපනය - Water Tank Stand
Water Tank Stand

යාපනය, ගෙවතු

රු 20,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Fridge Stand
Fridge Stand

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 5
ගෙවතු-යාපනය - Robin Water Pump
Robin Water Pump

යාපනය, ගෙවතු

රු 75,000

දින 6
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - 3D Glowing Stars pack - 100pcs
3D Glowing Stars pack - 100pcs

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 350

දින 8
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - 3D Family Tree wall sticker - Big size
3D Family Tree wall sticker - Big size

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 1,900

දින 8
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - 3D Flower Butterfly wall stickers
3D Flower Butterfly wall stickers

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 1,450

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - HomePure 7-Stage Water Filtration system
HomePure 7-Stage Water Filtration system

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 55,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - haingar
haingar

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - kulanthai aadum kaddil
kulanthai aadum kaddil

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Dressing table
Dressing table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cloth Organizer
Cloth Organizer

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 12
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - Butterfly 3D Wall Stickers Double leyer
Butterfly 3D Wall Stickers Double leyer

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 260

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Door and Frame
Door and Frame

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Luggage Scale
Luggage Scale

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!