දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-යාපනය - Water Motor
Water Motor

යාපනය, ගෙවතු

රු 18,000

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-යාපනය - Toothpaste dispenser
Toothpaste dispenser

යාපනය, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Paint Sprayer
Paint Sprayer

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Table
Table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cabinet with Table
Cabinet with Table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Big Table
Big Table

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Damro tv stand
Damro tv stand

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Rotary Hammer [Makita]
Rotary Hammer [Makita]

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 32,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Big Water Pump
Big Water Pump

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Air Bed
Air Bed

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,999

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Paint Zoom
Paint Zoom

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Teak Cupboard 1992 Made 6 Feet
Teak Cupboard 1992 Made 6 Feet

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 7
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - 100 PCS Radium Star
100 PCS Radium Star

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 200

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Water Paint Sprayer
Water Paint Sprayer

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Sewing Machine
Sewing Machine

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - Kitchen Scale
Kitchen Scale

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 9
ගෙවතු-යාපනය - Water Motor
Water Motor

යාපනය, ගෙවතු

රු 12,500

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Magic Mesh Screen Door
Magic Mesh Screen Door

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Sewing Machine
Sewing Machine

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,999

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Manual Water Pump
Manual Water Pump

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-යාපනය - Kitchen Weight Scale
Kitchen Weight Scale

යාපනය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-යාපනය - Water Paint Sprayer
Water Paint Sprayer

යාපනය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 16
නිවාස අලංකරණ-යාපනය - Wall Stickers
Wall Stickers

යාපනය, නිවාස අලංකරණ

රු 350

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-යාපනය - Mini Water Dispenser
Mini Water Dispenser

යාපනය, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-යාපනය - Cloth Organizer Portable
Cloth Organizer Portable

යාපනය, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,700

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!