දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-අනුරාධපුර - ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ තොග බෙදා හරින්නෝ
දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Varendha (Hansi putu)
Varendha (Hansi putu)

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,750

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-අනුරාධපුර - Budukuti බුදුකුටි 2500/-
Budukuti බුදුකුටි 2500/-

අනුරාධපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-අනුරාධපුර - මදුරු දැල්(mosquito net)
මදුරු දැල්(mosquito net)

අනුරාධපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-අනුරාධපුර - vikineemata
vikineemata

අනුරාධපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 65,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teak bed - තේක්ක ඇදන් 6*6
Teak bed - තේක්ක ඇදන් 6*6

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - තේක්ක ඇදන් පහසු ගෙවිමේ කමයට
තේක්ක ඇදන් පහසු ගෙවිමේ කමයට

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 35
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Dressing table
Dressing table

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 35
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-අනුරාධපුර - ලී මුක්කු
ලී මුක්කු

අනුරාධපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,003

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - තේක්ක කණ්නාඩි මේස
තේක්ක කණ්නාඩි මේස

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,000

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - කණ්නාඩි මෙසයක්
කණ්නාඩි මෙසයක්

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - වටිනා අල්මාරියක්
වටිනා අල්මාරියක්

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Wooden Sofa set
Wooden Sofa set

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Brand New Air Sofa Bed
Brand New Air Sofa Bed

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,500

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa Set
Sofa Set

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,200

දින 42
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teak bed 6*5
Teak bed 6*5

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 45
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-අනුරාධපුර - Original JOVEN hot water shower
Original JOVEN hot water shower

අනුරාධපුර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,000

දින 46
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - SINGER MASION
SINGER MASION

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 46

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!