දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa sets
Sofa sets

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,999

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-අනුරාධපුර - Knife Set
Knife Set

අනුරාධපුර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,890

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-අනුරාධපුර - WINE GLASS
WINE GLASS

අනුරාධපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,190

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Office/dining table
Office/dining table

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Damro fabric leather mixed
Damro fabric leather mixed

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Almira
Almira

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-අනුරාධපුර - Setalima
Setalima

අනුරාධපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Glass Show Case for Sale
Glass Show Case for Sale

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Tekla Leeyen Nima Kara atha
Tekla Leeyen Nima Kara atha

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Durutha Bed
Durutha Bed

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teak Dressing Table
Teak Dressing Table

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 27
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-අනුරාධපුර - Gym set
Gym set

අනුරාධපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 27
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-අනුරාධපුර - සැටලිම විකිණීමට
සැටලිම විකිණීමට

අනුරාධපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 30
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-අනුරාධපුර - Bamboo Tree උණ බට
Bamboo Tree උණ බට

අනුරාධපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 250

දින 33
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa set
Sofa set

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 36
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Thekka Teble 4-3
Thekka Teble 4-3

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 37
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Tekka Thible bed 6-5
Tekka Thible bed 6-5

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,500

දින 37
නිවාස අලංකරණ-අනුරාධපුර - Carpets
Carpets

අනුරාධපුර, නිවාස අලංකරණ

රු 150

දින 45
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teak Dining Table
Teak Dining Table

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 47
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Table
Table

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Chair
Chair

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teak bed 6*6
Teak bed 6*6

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Bed 6*5 තේක්ක ඇදන්
Bed 6*5 තේක්ක ඇදන්

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Ceataring items
Ceataring items

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 550,000

දින 49
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - sofa sets 3+2+1
sofa sets 3+2+1

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,990

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!