දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-අනුරාධපුර - Flower Pots
Flower Pots

අනුරාධපුර, ගෙවතු

රු 29

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - තේක්ක රැග්
තේක්ක රැග්

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa sets
Sofa sets

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,400

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa(box)
Sofa(box)

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-අනුරාධපුර - Reverse Osmosis RO filter Membrane
Reverse Osmosis RO filter Membrane

අනුරාධපුර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 31
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa teak 3+2+1
Sofa teak 3+2+1

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,550

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa sets
Sofa sets

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,500

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Dinning table with chairs
Dinning table with chairs

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 98,500

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa sets new 3+2+1
Sofa sets new 3+2+1

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,500

දින 34
නිවාස අලංකරණ-අනුරාධපුර - CURTAINS
CURTAINS

අනුරාධපුර, නිවාස අලංකරණ

රු 225

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teak bed - තේක්ක ඇදන් ගෙවිමෙි කුමයට
Teak bed - තේක්ක ඇදන් ගෙවිමෙි කුමයට

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teek dressing table
Teek dressing table

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teak bed තේක්ක ඇදක් 5*6
Teak bed තේක්ක ඇදක් 5*6

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Almairah mat
Almairah mat

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 76,000

දින 43
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa sets new
Sofa sets new

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,010

දින 43
ගෙවතු-අනුරාධපුර - Net House
Net House

අනුරාධපුර, ගෙවතු

රු 90,000

දින 47
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Almirah new
Almirah new

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 69,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Bed set
Bed set

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 69,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Bed and Almairah
Bed and Almairah

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 149,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa 3+2+1
Sofa 3+2+1

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,400

දින 49
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Sofa sets new items
Sofa sets new items

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,950

දින 50
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - Teak Bed
Teak Bed

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 50
ගෘහ භාණ්ඞ-අනුරාධපුර - 4*4 teak Table
4*4 teak Table

අනුරාධපුර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 58
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-අනුරාධපුර - Teak panel door- තේක්ක දොරක්
Teak panel door- තේක්ක දොරක්

අනුරාධපුර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 16,000

දින 59
මුළුතැන්ගේ උපාංග-අනුරාධපුර - Cleaning Sponge With Handle
Cleaning Sponge With Handle

අනුරාධපුර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 500

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!