දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Dressing Table
Dressing Table

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - පැරණි කැටයම් සහිත ලී බඩු
පැරණි කැටයම් සහිත ලී බඩු

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - පැරණි කැටයම් සහිත ලී බඩු
පැරණි කැටයම් සහිත ලී බඩු

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කෑගල්ල - Pressure cooker
Pressure cooker

කෑගල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,800

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Bedroom set
Bedroom set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කෑගල්ල - Johnson bathroom commodes
Johnson bathroom commodes

කෑගල්ල, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 25,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa Set
Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - Alarm lock
Alarm lock

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,750

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - Zig Zag Sewing Machine
Zig Zag Sewing Machine

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කෑගල්ල - Gate (Metal/Amamno sheet)
Gate (Metal/Amamno sheet)

කෑගල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,500

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කෑගල්ල - kitchen hood
kitchen hood

කෑගල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Cabinet - Burutha
Cabinet - Burutha

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - Electric Sewing Machine (Japanese)
Electric Sewing Machine (Japanese)

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Supermarket rack
Supermarket rack

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 350,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Computer Desk
Computer Desk

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Chair
Chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Piyestra Visitors Chairs
Piyestra Visitors Chairs

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 16
නිවාස අලංකරණ-කෑගල්ල - Carpets and Red
Carpets and Red

කෑගල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 175

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - New Sofa
New Sofa

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - Supper Singer Zig Zag Machine
Supper Singer Zig Zag Machine

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 22
Need juice extractor

කෑගල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Mdf Table
Mdf Table

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 28
ගෙවතු-කෑගල්ල - ජල මල්
ජල මල්

කෑගල්ල, ගෙවතු

රු 4,500

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Supermarket Racks
Supermarket Racks

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 220,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Steal almari
Steal almari

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!