දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - ZOJE juki machine
ZOJE juki machine

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Prani karuwala kanppuwa
Prani karuwala kanppuwa

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කෑගල්ල - Elephant Wall clock
Elephant Wall clock

කෑගල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 2,850

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Book cupboard
Book cupboard

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,800

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Bed rack
Bed rack

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - wooden beds
wooden beds

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Antique table with a chair
Antique table with a chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 5
ගෙවතු-කෑගල්ල - High pressure for sale
High pressure for sale

කෑගල්ල, ගෙවතු

රු 11,000

දින 7
නිවාස අලංකරණ-කෑගල්ල - doormat
doormat

කෑගල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 150

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කෑගල්ල - wood tray
wood tray

කෑගල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 825

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කෑගල්ල - Cutting wheel
Cutting wheel

කෑගල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - SWS Water Purifier
SWS Water Purifier

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 990

දින 14
නිවාස අලංකරණ-කෑගල්ල - Wool Floor Carpet
Wool Floor Carpet

කෑගල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 4,500

දින 16
ගෙවතු-කෑගල්ල - Garden Decorating Pebbles
Garden Decorating Pebbles

කෑගල්ල, ගෙවතු

රු 100

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Old Almirah......
Old Almirah......

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa Set
Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Wooden chairs
Wooden chairs

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කෑගල්ල - මැටි ගඩොල්
මැටි ගඩොල්

කෑගල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Banquet Chair
Banquet Chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,530

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - Mini sewing machine 4 in one
Mini sewing machine 4 in one

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,499

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කෑගල්ල - Wood work (Biralu)
Wood work (Biralu)

කෑගල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 65,000

දින 27
නිවාස අලංකරණ-කෑගල්ල - හස්ථ මුර්තිය
හස්ථ මුර්තිය

කෑගල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 1,300

දින 28
නිවාස අලංකරණ-කෑගල්ල - Waterfall
Waterfall

කෑගල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 4,000

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කෑගල්ල - Wood Trays
Wood Trays

කෑගල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 400

දින 37
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - Usha sewing machine
Usha sewing machine

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!