දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Student chair / Lecture
Student chair / Lecture

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,750

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කෑගල්ල - Cooking Set
Cooking Set

කෑගල්ල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Cupboard
Cupboard

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 4
නිවාස අලංකරණ-කෑගල්ල - Handicrafts
Handicrafts

කෑගල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 800

දින 7
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කෑගල්ල - Hot water filter
Hot water filter

කෑගල්ල, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 25,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Showcase
Showcase

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa Set
Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Show case
Show case

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 13
ගෙවතු-කෑගල්ල - Sandalwood Plants
Sandalwood Plants

කෑගල්ල, ගෙවතු

රු 1,200

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - පැරණි කන්නාඩි මෙිසය විකිනිමට
පැරණි කන්නාඩි මෙිසය විකිනිමට

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - පැරණි කබඩි එක් විකිනිමට
පැරණි කබඩි එක් විකිනිමට

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,500

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Banquet Chair
Banquet Chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Show case
Show case

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Kawichchi
Kawichchi

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Doors, Windows & door Frame
Doors, Windows & door Frame

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කෑගල්ල - Tailoring machine
Tailoring machine

කෑගල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Used Damro Leather Sofa
Used Damro Leather Sofa

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 24
ගෙවතු-කෑගල්ල - Jinasena 1.5hp motor
Jinasena 1.5hp motor

කෑගල්ල, ගෙවතු

රු 12,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Chairs for sale
Chairs for sale

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 29
ගෙවතු-කෑගල්ල - Jack tree for sale
Jack tree for sale

කෑගල්ල, ගෙවතු

රු 150,000

දින 35
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කෑගල්ල - Plywood Doors for Sale!
Plywood Doors for Sale!

කෑගල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,500

දින 37
නිවාස අලංකරණ-කෑගල්ල - Lamp Shed
Lamp Shed

කෑගල්ල, නිවාස අලංකරණ

රු 1,800

දින 37
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Antiques pettagama for sale
Antiques pettagama for sale

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Pilow cover
Pilow cover

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Pettagama Box
Pettagama Box

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!