වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 6,529 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -MODERN WARDROBE RANGE!
UNIQUE -MODERN WARDROBE RANGE!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_0044
TV Stand_0044

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 1 Chair / Teak 1125 - Luckmo
1 Chair / Teak 1125 - Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දැන්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Piyestra Table / Dressin - Luckmo
Piyestra Table / Dressin - Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

දැන්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Japanese Mattress (72x72)
Japanese Mattress (72x72)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,500

විනාඩි 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Melamine Cupboard / (6 X4 Cupboard) - Luckmo
Melamine Cupboard / (6 X4 Cupboard) - Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,000

විනාඩි 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Melamine Stand 254 / (tv Stand) - Luckmo
Melamine Stand 254 / (tv Stand) - Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

විනාඩි 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_003
TV Stand_003

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

විනාඩි 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Small Book Cupboard / (mdf Cupboard) - Luckmo
Small Book Cupboard / (mdf Cupboard) - Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

විනාඩි 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed (72"x72") & Japanese mattress---BJM0060
Bed (72"x72") & Japanese mattress---BJM0060

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,710

විනාඩි 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Branded Sofa
Branded Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

විනාඩි 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chair - Luckmo (plastic)
Chair - Luckmo (plastic)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,400

විනාඩි 11
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Cabinet Antique
Cabinet Antique

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

විනාඩි 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed (60"x72") & Japanese Mattress--Bjm0059
Bed (60"x72") & Japanese Mattress--Bjm0059

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,920

විනාඩි 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Melamine Table /computer 80.5 X48.5 X76.5 -Luckmo
Melamine Table /computer 80.5 X48.5 X76.5 -Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

විනාඩි 15
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Tv Stand Table
Tv Stand Table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

විනාඩි 16
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa with Coffee Table
Sofa with Coffee Table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

විනාඩි 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Arm Lass Chair / (computer Chair) - Luckmo
Arm Lass Chair / (computer Chair) - Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,600

විනාඩි 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_024
TV Stand_024

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

විනාඩි 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nilkamal Half Cupboard / Pink - Luckmo
Nilkamal Half Cupboard / Pink - Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,900

විනාඩි 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Furniture
Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

විනාඩි 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Photos Stand / Mdf 45 - Luckmo
Photos Stand / Mdf 45 - Luckmo

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,600

විනාඩි 23
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair [richco Furniture]
Office Chair [richco Furniture]

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,850

විනාඩි 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Soafa Set
Soafa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

විනාඩි 30
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bunker bed.තනි තට්ටු ඇඳන්
Steel bunker bed.තනි තට්ටු ඇඳන්

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,900

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed - 60"×75" CC21
Teak bed - 60"×75" CC21

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed 60"×75"- ( CD2)
Teak bed 60"×75"- ( CD2)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!