වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 4,205 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Plastic chair covers
Plastic chair covers

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New TEAK Arch Gloss BEDS!
UNIQUE -New TEAK Arch Gloss BEDS!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New HS Open Multi Table!
UNIQUE -New HS Open Multi Table!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,900

විනාඩි 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -Modern 4D Display Unit!
UNIQUE -Modern 4D Display Unit!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

විනාඩි 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Rexin sofa
Rexin sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 73,000

විනාඩි 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate IV – 68% OFF
Table Mate IV – 68% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,750

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW STEEL OFFICE CUPBOARD NO.1
NEW STEEL OFFICE CUPBOARD NO.1

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,600

විනාඩි 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 D PIYESTRA NEO CUPBOARD
2 D PIYESTRA NEO CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,700

විනාඩි 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - WRITTING TABLE WITH RACK CUPBOARD
WRITTING TABLE WITH RACK CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,300

විනාඩි 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO MELAMINE O C CUPBOARD
NEURO MELAMINE O C CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,600

විනාඩි 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Spring matters
Spring matters

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 51,000

විනාඩි 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair/table
Office chair/table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

විනාඩි 39
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO MELAMINE BOOK CUPBOARD M
NEURO MELAMINE BOOK CUPBOARD M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,100

විනාඩි 45
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofas
Sofas

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

විනාඩි 47
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - RUSTIC BEDROOM SET
RUSTIC BEDROOM SET

සාමාජිකයානුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 435,000

විනාඩි 48
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New HS 4x2 Oak Office Table!
UNIQUE -New HS 4x2 Oak Office Table!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,600

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW OFFICE CUPBOARD NO.1 G S
CAURO-NEW OFFICE CUPBOARD NO.1 G S

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAIRO-NEW MDF BOOK RACK SMALL A
CAIRO-NEW MDF BOOK RACK SMALL A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,650

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Fabric sofa in showroom condition
Fabric sofa in showroom condition

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW POMIKA TABLE LARGE 6 x 3 F
CAURO-NEW POMIKA TABLE LARGE 6 x 3 F

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,800

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW MELAMINE 2D O.C CUPBOARD Z
CAURO-NEW MELAMINE 2D O.C CUPBOARD Z

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,700

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL WARDROBE NO 3 x
CAURO-NEW STEEL WARDROBE NO 3 x

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,700

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW PIYESTRA 3DOOR O.C CUPBOARD
CAURO-NEW PIYESTRA 3DOOR O.C CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 6 X 3 FEET C
CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 6 X 3 FEET C

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,150

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL BED X
CAURO-NEW STEEL BED X

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,190

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet(FG27A)brand new
Sofa factory outlet(FG27A)brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet(FG22A)
Sofa factory outlet(FG22A)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!