දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Cushion chair set
Cushion chair set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - Rice lipa
Rice lipa

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Safe Locker
Safe Locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Safe locker
Safe locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa Set
Sofa Set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa set &bed
Sofa set &bed

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Tables with Chairs
Tables with Chairs

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 10
ගෙවතු-මාතර - Water mortar 2H
Water mortar 2H

මාතර, ගෙවතු

රු 24,000

දින 12
ගෙවතු-මාතර - Grass cutter with basket
Grass cutter with basket

මාතර, ගෙවතු

රු 16,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Safe locker
Safe locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 13
ගෙවතු-මාතර - Solar Light
Solar Light

මාතර, ගෙවතු

රු 500

දින 13
ගෙවතු-මාතර - Interlock
Interlock

මාතර, ගෙවතු

රු 200

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - Singer sewing machine
Singer sewing machine

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 16
නිවාස අලංකරණ-මාතර - Carpet
Carpet

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 13,000

දින 20
නිවාස අලංකරණ-මාතර - Carpet
Carpet

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 14,000

දින 20
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Wood Door
Wood Door

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 18,000

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Wood Door
Wood Door

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12,000

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Wood Door
Wood Door

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 26
නිවාස අලංකරණ-මාතර - Wall Stickers Vinyl Art
Wall Stickers Vinyl Art

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 400

දින 26
නිවාස අලංකරණ-මාතර - Painting arts
Painting arts

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 20,000

දින 28
ගෙවතු-මාතර - Bird Cage
Bird Cage

මාතර, ගෙවතු

රු 10,500

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Antique safe
Antique safe

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Niagara sofa
Niagara sofa

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,500

දින 30
ගෙවතු-මාතර - Interlock tiles
Interlock tiles

මාතර, ගෙවතු

රු 200

දින 31
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - 7 Foot Teak Mirror
7 Foot Teak Mirror

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!