දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - කුමරු වැහිපිළි සවිකිරීම
කුමරු වැහිපිළි සවිකිරීම

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 220

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-මාතර - Instant Hot Water Shower
Instant Hot Water Shower

මාතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 11,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Premium teak dinning set
Premium teak dinning set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Cane Sofa sets (Imported from Malaysia)
Cane Sofa sets (Imported from Malaysia)

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-මාතර - Hot tub / Jacuzzi
Hot tub / Jacuzzi

මාතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 100,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Kavichchi
Kavichchi

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - Automatic Air Freshener
Automatic Air Freshener

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa damro
Sofa damro

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Glass table
Glass table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - Water Dispencer
Water Dispencer

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,000

දින 11
ගෙවතු-මාතර - Bush Cutter
Bush Cutter

මාතර, ගෙවතු

රු 110,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Computer Table
Computer Table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Teak Bed
Teak Bed

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,500

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Safe locker
Safe locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 170,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Three door teak cupboard
Three door teak cupboard

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - Sewing Machine
Sewing Machine

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Home Bed
Home Bed

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,800

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Wooden cupboard
Wooden cupboard

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - 6ft into Bed
6ft into Bed

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa Set
Sofa Set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Laptop table and chair
Laptop table and chair

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - 100 years old
100 years old

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 440,000

දින 25
ගෙවතු-මාතර - Water pump
Water pump

මාතර, ගෙවතු

රු 20,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Setty set
Setty set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Double door cabinet
Double door cabinet

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!