දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Dining Table & Chair Set
Dining Table & Chair Set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Dressing Table
Dressing Table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-මාතර - Instant Hot Water Shower
Instant Hot Water Shower

මාතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 11,500

දින 1
නිවාස අලංකරණ-මාතර - Wolf Moon Wall Sticker
Wolf Moon Wall Sticker

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Safe locker
Safe locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Ulu (roofing tiles)
Ulu (roofing tiles)

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa Set
Sofa Set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 7
ගෙවතු-මාතර - Mal pochi
Mal pochi

මාතර, ගෙවතු

රු 250

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa set
Sofa set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - Sweep Drag All In One Mop
Sweep Drag All In One Mop

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,750

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - 4 in 1 Mini Sewing Machine
4 in 1 Mini Sewing Machine

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,544

දින 14
ගෙවතු-මාතර - මල් පෝචි
මල් පෝචි

මාතර, ගෙවතු

රු 125

දින 14
ගෙවතු-මාතර - Mal pochchi
Mal pochchi

මාතර, ගෙවතු

රු 1,400

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - සැටියක්
සැටියක්

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Antique almera (teakwood)
Antique almera (teakwood)

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Piano good condition in Matara DRO
Piano good condition in Matara DRO

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 115,000

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - Juki machine
Juki machine

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Kavichchi sofa set
Kavichchi sofa set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 30
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Show case
Show case

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 31
ගෙවතු-මාතර - Grass in matara
Grass in matara

මාතර, ගෙවතු

රු 30

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Antique mirror table
Antique mirror table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - FOLDING BED
FOLDING BED

සාමාජිකයාමාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 42
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa set
Sofa set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 46
ගෙවතු-මාතර - Flower pots
Flower pots

මාතර, ගෙවතු

රු 500

දින 48
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Roof items
Roof items

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 210

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!