දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-මාතර - intalog gal sha varanda kanu
intalog gal sha varanda kanu

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 30

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa Set
Sofa Set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - ඉදල් හා කොසු
ඉදල් හා කොසු

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 100

දින 3
ගෙවතු-මාතර - ජිනසෙන වතුර මොටර
ජිනසෙන වතුර මොටර

මාතර, ගෙවතු

රු 6,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Safe locker
Safe locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Safe locker
Safe locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Gate and boll valve
Gate and boll valve

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,600

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - KAVICHCHI SOFA
KAVICHCHI SOFA

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Tv stand
Tv stand

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Glass Show Case
Glass Show Case

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 8
ගෙවතු-මාතර - HAMMOCK CHAIR(home make)
HAMMOCK CHAIR(home make)

මාතර, ගෙවතු

රු 9,000

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - Gas Cooker Hood - Original
Gas Cooker Hood - Original

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,900

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Wooden Window
Wooden Window

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - safe locker
safe locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - LG Frij
LG Frij

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - STORES RACKS
STORES RACKS

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,990

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - Gas Cooker Filter Hood - Made Europ
Gas Cooker Filter Hood - Made Europ

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,900

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - PowerBox Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
PowerBox Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 17,900

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Timber
Timber

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 180

දින 20
ගෙවතු-මාතර - Anthurium
Anthurium

මාතර, ගෙවතු

රු 300

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Thribal thekka bed
Thribal thekka bed

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Almirah
Almirah

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Cashier table
Cashier table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 255,000

දින 29
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Steel Gate
Steel Gate

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 33
ගෙවතු-මාතර - Flower pots, Aquariums (Water tanks)
Flower pots, Aquariums (Water tanks)

මාතර, ගෙවතු

රු 1,200

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!