දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-මාතර - Christmas Tree
Christmas Tree

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 2,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - Italy Pantry Top Stoves
Italy Pantry Top Stoves

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,900

දින 1
ගෙවතු-මාතර - Conkret Seati
Conkret Seati

මාතර, ගෙවතු

රු 12,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Cupboards
Cupboards

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Living room sofa
Living room sofa

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa Set
Sofa Set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Damro alfa locker
Damro alfa locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Shuttering
Shuttering

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Teak Wood Glass Top Table
Teak Wood Glass Top Table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,000

දින 10
නිවාස අලංකරණ-මාතර - Wall Stickers Vinyl Art
Wall Stickers Vinyl Art

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 300

දින 11
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Ready Made Door
Ready Made Door

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - Statue Stand
Statue Stand

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Table
Table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,300

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa with a stool (4+1+1)
Sofa with a stool (4+1+1)

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 15
ගෙවතු-මාතර - Water motor
Water motor

මාතර, ගෙවතු

රු 62,000

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-මාතර - පාලාස්ටික් කොසු
පාලාස්ටික් කොසු

මාතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 145

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa set 3+2+1
Sofa set 3+2+1

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Bech Chair
Bech Chair

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Real Leather Butterfly Chair
Real Leather Butterfly Chair

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 24
ගෙවතු-මාතර - Water pump
Water pump

මාතර, ගෙවතු

රු 60,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa set
Sofa set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Table
Table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Chair
Chair

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Cupboard
Cupboard

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 30
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Gate ( Box bar)
Gate ( Box bar)

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 55,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!