මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

නුවරඑලිය විකිණීමට ඇති නිවාස සහ උද්‍යාන උපකරණ

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි