දැන්විම් 105 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water Pump - Robin
Water Pump - Robin

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 22,000

පැය 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Singer Electric Sewing Machine Portable Model No - MC8215
Singer Electric Sewing Machine Portable Model No - MC8215

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 22,500

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Udella
Udella

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 550

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Sewing machine
Sewing machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - wooden hangers for sale
wooden hangers for sale

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 100

දින 2
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Grass Cutter
Grass Cutter

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 7,500

දින 3
ගෙවතු-කුරුණෑගල - මල්පොච්
මල්පොච්

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 100

දින 5
ගෙවතු-කුරුණෑගල - මල් පෝච්චි
මල් පෝච්චි

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 170

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Damro Sofa Set
Damro Sofa Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 5
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Mitsubishi Water Pump
Mitsubishi Water Pump

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 23,000

දින 6
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water Pump - Mariyama
Water Pump - Mariyama

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 15,500

දින 6
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water Pump - 7DD
Water Pump - 7DD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 22,000

දින 6
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water Pump - Tf 33
Water Pump - Tf 33

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 15,500

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කුරුණෑගල - සියලුම වහල අඩු මිලට සාදාදීම
සියලුම වහල අඩු මිලට සාදාදීම

කුරුණෑගල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 11,111

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කුරුණෑගල - Astro jacks (supoters)
Astro jacks (supoters)

කුරුණෑගල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,800

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Four 4 Burner Gas Cooker Top
Four 4 Burner Gas Cooker Top

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,900

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - පුටු සෙටිය
පුටු සෙටිය

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Office chair korean
Office chair korean

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Chairs
Chairs

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Japan Nonstick Pans
Japan Nonstick Pans

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 250

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Koriyan Sofa
Koriyan Sofa

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Koriyan Chairs
Koriyan Chairs

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,850

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - 32 Inch Teak Tv Stand
32 Inch Teak Tv Stand

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Pantry Cupboards
Pantry Cupboards

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Koriyan Almaira
Koriyan Almaira

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!