දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Adjustable table & chair
Adjustable table & chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Chairs
Chairs

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - House Furniture Items
House Furniture Items

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Teakka ....
Teakka ....

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

පැය 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - BRAND NEW TWO SIDE SEEN CLOCK
BRAND NEW TWO SIDE SEEN CLOCK

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Juki Sunstar Sewing Machine
Juki Sunstar Sewing Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Centrist water pomp
Centrist water pomp

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 9,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Damro office director table
Damro office director table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Teak table & 4 chair
Teak table & 4 chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Mirror miller
Mirror miller

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Teak table
Teak table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Damro steel office table
Damro steel office table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - SITTING ROOM SUITE
SITTING ROOM SUITE

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 160,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Pettagama
Pettagama

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Yakada rakka
Yakada rakka

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Avaion Dining Room Suit With Chairs * 8
Avaion Dining Room Suit With Chairs * 8

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa Set
Sofa Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Computer table
Computer table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Teak cabinet
Teak cabinet

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa Set
Sofa Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Almairah
Almairah

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Cupboard
Cupboard

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,500

දින 13
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water tank not used.
Water tank not used.

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 10,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කුරුණෑගල - Iron Gate
Iron Gate

කුරුණෑගල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 120,000

දින 13
නිවාස අලංකරණ-කුරුණෑගල - Carpet
Carpet

කුරුණෑගල, නිවාස අලංකරණ

රු 21,000

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - BBQ Grill Machine - stainless steel
BBQ Grill Machine - stainless steel

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Chairs
Chairs

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!