දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - STEEL BUNK BEDS + MATTRESSES LOCKERS
STEEL BUNK BEDS + MATTRESSES LOCKERS

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Gas stove with oven for sale
Gas stove with oven for sale

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 22,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Antique shop wooden cupboards
Antique shop wooden cupboards

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa Set
Sofa Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Garden swing
Garden swing

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 21,000

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Singer water pump
Singer water pump

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 8,500

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water sprinkler
Water sprinkler

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 3,600

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Fridge
Fridge

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 25,000

දින 3
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Plant for sale
Plant for sale

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 5,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කුරුණෑගල - Handmade Carpets
Handmade Carpets

කුරුණෑගල, නිවාස අලංකරණ

රු 500

දින 4
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Singer water pump
Singer water pump

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 9,500

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - ඉදල් / Broom
ඉදල් / Broom

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 90

දින 7
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Singer water pump
Singer water pump

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 9,500

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Electric cooker
Electric cooker

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කුරුණෑගල - Roll a door
Roll a door

කුරුණෑගල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 32,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Panini Grill
Panini Grill

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Settee for sale
Settee for sale

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 9
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Centric water pomp
Centric water pomp

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 11,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - High Back Office Chair
High Back Office Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,250

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - ANTIQUE PETTAGAM
ANTIQUE PETTAGAM

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - STEEL BUNK BEDS + MATTRESSES LOCKERS
STEEL BUNK BEDS + MATTRESSES LOCKERS

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - ZOJE ZJ 8500G MACHINE
ZOJE ZJ 8500G MACHINE

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 42,500

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Restaurant Items
Restaurant Items

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 75,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - PEGASUS PADLOCK , OLOK @ DOUBLE NEEDLE
PEGASUS PADLOCK , OLOK @ DOUBLE NEEDLE

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 110,000

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 12
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Orchids clay pots for sale
Orchids clay pots for sale

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 20

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!