වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 1,156 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-ගම්පහ - Flower Pots
Flower Pots

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 10

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Cupboard
Antique Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tv Stand
Tv Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

පැය 1 යි
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Cross strich
Cross strich

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 28,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Moon Sofa
Moon Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Four Piece Furniture Set
Four Piece Furniture Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table
Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 52,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Elegant living/ tv room sofa
Elegant living/ tv room sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Brand new luxury sofa
Brand new luxury sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

පැය 5
ගෙවතු-ගම්පහ - Sun 1000 L Double-Layer Water Tank
Sun 1000 L Double-Layer Water Tank

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 8,000

පැය 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wardrobe
Wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,500

පැය 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Three doors wardrobe
Three doors wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

පැය 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table
Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

පැය 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Quality Italy Tec Gas Cooker
High Quality Italy Tec Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,890

පැය 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Chafing Dish
Chafing Dish

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,750

පැය 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - 10 Layer Shoe Rack
10 Layer Shoe Rack

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,550

පැය 7
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Ribbon Flowers
Ribbon Flowers

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 55

පැය 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Vegetable Chopper Cutter
Vegetable Chopper Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 780

පැය 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel 2 Layer Lunch Box
Stainless Steel 2 Layer Lunch Box

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 799

පැය 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ CLAWS
BBQ CLAWS

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

පැය 14
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Grass Carpet (Natural)
Malaysian Grass Carpet (Natural)

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 22

පැය 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Paint Zoom Spray
Paint Zoom Spray

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,950

පැය 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

පැය 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Batter Dispenser
Batter Dispenser

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

පැය 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Multipurpose Shelving
Multipurpose Shelving

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 499

පැය 19
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bathroom Shelves
Bathroom Shelves

සාමාජිකයාගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 750

පැය 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table
Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!