වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 1,184 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - MODERN TV STAND
MODERN TV STAND

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New Sofa
New Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mattress
Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Baby Cot (urgent)
Baby Cot (urgent)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Single Bed - Kelaniya
Single Bed - Kelaniya

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Folding Bed - Kelaniya
Folding Bed - Kelaniya

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - SEWING MACHINE
SEWING MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Karcher k2 pressure washer
Karcher k2 pressure washer

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Cupboard
Antique Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dinning table with 6 chirs
Dinning table with 6 chirs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Writing Table
Writing Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

පැය 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Almeira
Antique Almeira

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

පැය 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - File Cupboard (fine quality)
File Cupboard (fine quality)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cabinet Set
Cabinet Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Thanakola
Thanakola

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Burutha Kawichchi
Burutha Kawichchi

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Water Dispenser
Water Dispenser

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New 3 2 1 sofa
New 3 2 1 sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - 3D Disny Sticker
3D Disny Sticker

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 590

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mahogany bedroom set.Your
Mahogany bedroom set.Your

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 315,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel Cabinet
Steel Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass tabel
Glass tabel

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak bed 72x48
Teak bed 72x48

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chair (kavichiyk)
Chair (kavichiyk)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa bed
Sofa bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Five seater Sofa
Five seater Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mirror table
Mirror table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!