දැන්විම් 866 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-ගම්පහ - Shade net
Shade net

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 39

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalima
Satalima

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 120,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Clay Pot (ගෑස් වලං)
Clay Pot (ගෑස් වලං)

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 45

විනාඩි 49
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim
Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Bed
Sofa Bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set with coffee table
Sofa set with coffee table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

පැය 3
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysia carpet grass
Malaysia carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Bed
Sofa Bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

පැය 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Matel Clock
Matel Clock

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Shelf Hot
Shelf Hot

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass table with chairs
Glass table with chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,675

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cafe Table
Cafe Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cushion pillows
Cushion pillows

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

පැය 7
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Decorative pots
Decorative pots

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 300

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - WOODEN SIDE BOARD
WOODEN SIDE BOARD

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Thekka , Burutha Roots
Thekka , Burutha Roots

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 Door Wardrobe
3 Door Wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wooden sofa set
Wooden sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Executive table
Executive table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Executive chair
Executive chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office chairs
Office chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 52,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Computer Table
Glass Computer Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,250

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - LOBBY CHAIRS
LOBBY CHAIRS

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Manual Hand Water Pump
Manual Hand Water Pump

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 280

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Cafe Table
Glass Cafe Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,790

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Arpico Spring Mattress
Arpico Spring Mattress

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!