වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 1,127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Kitchen and granite counter tops
Kitchen and granite counter tops

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 399,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-ගම්පහ - Artificial grass Type 2
Artificial grass Type 2

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 180

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cumurri Dining Set
Cumurri Dining Set

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 161,100

විනාඩි 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lamp - UM Kaori Table
Lamp - UM Kaori Table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,825

විනාඩි 12
ගෙවතු-ගම්පහ - Hand made garden set
Hand made garden set

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 12,000

විනාඩි 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - PETTAGAMA
PETTAGAMA

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,400

විනාඩි 29
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Plate SQ MED ORG BRW
Plate SQ MED ORG BRW

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,175

විනාඩි 30
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Wood Dining Table + 6ch
Teak Wood Dining Table + 6ch

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,900

විනාඩි 39
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Round Meeting Table [Richco]
Round Meeting Table [Richco]

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,150

විනාඩි 41
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Study Table Set
Study Table Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,750

විනාඩි 47
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - SINGER ZIGZAG MACHINE
SINGER ZIGZAG MACHINE

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,500

විනාඩි 48
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Red Dinning Table
Red Dinning Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,950

විනාඩි 48
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cafe Chairs
Cafe Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bedroom set..
Bedroom set..

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro TV stand
Damro TV stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak King Size Bed
Teak King Size Bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L sofa
L sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cafe Table
Cafe Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,250

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Dining Table
Glass Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - For Sale
For Sale

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,900

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bar Stool
Bar Stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,950

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mattress
Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Butterfly sofa 3 2 1 fabric
Butterfly sofa 3 2 1 fabric

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,500

පැය 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Notebook Grill
BBQ Notebook Grill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Showcase
Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!