දැන්විම් 996 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 butterfly sofa
3 2 1 butterfly sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-ගම්පහ - Aluminium ladder 15.7 multi purpose
Aluminium ladder 15.7 multi purpose

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 9,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Cookware set
Cookware set

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,300

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Furniture
Bed Furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

පැය 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - WHEEL BARROW
WHEEL BARROW

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table with 4 Chairs
Dining Table with 4 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Visitor Chair
Visitor Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

පැය 6
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass..
Malaysian carpet grass..

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,950

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lobby Chair
Lobby Chair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,400

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - LOBBY CHAIRS
LOBBY CHAIRS

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,400

පැය 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Electrical machine - Singer 9200
Electrical machine - Singer 9200

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 26,500

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New 3 2 1 sofa
New 3 2 1 sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office chair
Office chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

පැය 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 5 Burner cooker And Oven
5 Burner cooker And Oven

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 45,000

පැය 11
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Aluminium staircase
Aluminium staircase

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70,000

පැය 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L-Sofa Set
L-Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

පැය 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table
Banquet Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,950

පැය 11
ගෙවතු-ගම්පහ - Solar Wall Light Waterproof Garden Yard
Solar Wall Light Waterproof Garden Yard

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 2,600

පැය 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chairs
Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 13PCS KNIFE SET
13PCS KNIFE SET

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Notebook Grill
BBQ Notebook Grill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Nicer Dicer Plus
Nicer Dicer Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 5 burner gas stove with electric oven
5 burner gas stove with electric oven

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 50,000

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - High Quality Vanda Pots
High Quality Vanda Pots

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 8

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!