දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-පුත්තලම - JINASENA CENTRIC Pump
JINASENA CENTRIC Pump

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 6,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - වෙළදසැලකට අවශ්‍ය රාක්ක
වෙළදසැලකට අවශ්‍ය රාක්ක

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Buffet Set
Buffet Set

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Water Dispenser Single Tap
Water Dispenser Single Tap

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Water Dispenser Desktop 2 Tap
Water Dispenser Desktop 2 Tap

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Sewing Machine SINGER Carina Electric
Sewing Machine SINGER Carina Electric

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Water Dispenser Desktop Model
Water Dispenser Desktop Model

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,750

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Reception Table\
Reception Table\

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Dining Chairs
Dining Chairs

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Roller Door
Roller Door

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 48,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Double Bedroom
Double Bedroom

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 160,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - DINING CHAIRS
DINING CHAIRS

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Office Furniture
Office Furniture

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 400,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Iron grill
Iron grill

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 17,500

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Teak Bed
Teak Bed

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - පෙට්ටගම
පෙට්ටගම

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Wooden Almirah
Wooden Almirah

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 24
ගෙවතු-පුත්තලම - SS Water Pump Electric
SS Water Pump Electric

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 35,000

දින 25
ගෙවතු-පුත්තලම - Water Pump Electric
Water Pump Electric

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 57,500

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Display freezer
Display freezer

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 55,000

දින 27
ගෙවතු-පුත්තලම - MALAYSIAN GRASS
MALAYSIAN GRASS

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 55

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Jide Washing Liquid
Jide Washing Liquid

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,100

දින 33
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Water filter
Water filter

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,000

දින 43
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Window with door
Window with door

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Door frame
Door frame

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!