දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-පුත්තලම - Canvas wall art
Canvas wall art

පුත්තලම, නිවාස අලංකරණ

රු 4,500

දින 3
ගෙවතු-පුත්තලම - අන්තුරියම්
අන්තුරියම්

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 250

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Banquet and tiffany chair
Banquet and tiffany chair

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Banquet Table
Banquet Table

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 6
ගෙවතු-පුත්තලම - malaysian carpet grass
malaysian carpet grass

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 25

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Crown machine& overlock
Crown machine& overlock

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Brush cutter
Brush cutter

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 13,000

දින 11
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-පුත්තලම - Massage Tub
Massage Tub

පුත්තලම, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 225,000

දින 12
ගෙවතු-පුත්තලම - Malaysian grass
Malaysian grass

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 35

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Juki machine
Juki machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - A used cabinet for sale
A used cabinet for sale

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Singer portable sewing machine
Singer portable sewing machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,000

දින 22
ගෙවතු-පුත්තලම - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 29

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Table
Table

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,000

දින 24
නිවාස අලංකරණ-පුත්තලම - Flower vase
Flower vase

පුත්තලම, නිවාස අලංකරණ

රු 500

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Racks
Racks

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 30
ගෙවතු-පුත්තලම - Water Pump
Water Pump

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 58,000

දින 30
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Iron door
Iron door

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 31
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Door & windows
Door & windows

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,500

දින 33
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-පුත්තලම - Bathtub
Bathtub

පුත්තලම, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 34
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-පුත්තලම - Jacuzzi bathtub
Jacuzzi bathtub

පුත්තලම, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 150,000

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Privileg machine
Privileg machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 35
ගෙවතු-පුත්තලම - Malaysian Grass Carpet
Malaysian Grass Carpet

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 28

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - New model bed
New model bed

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 43
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Water Dispenser Desktop 2 Tap
Water Dispenser Desktop 2 Tap

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,650

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!