දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Door frame
Door frame

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,500

දින 1
ගෙවතු-පුත්තලම - Japanese grass cutter
Japanese grass cutter

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 7,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Paint Zoomer
Paint Zoomer

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - ROLLER DOOR
ROLLER DOOR

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 22,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Buffet Set - Chafing Dish
Buffet Set - Chafing Dish

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 26,950

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Paint spray gun
Paint spray gun

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 50,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Singer Machine
Singer Machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Gas Cylinder
Gas Cylinder

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,750

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Banquet Chair - Tiffany
Banquet Chair - Tiffany

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,400

දින 5
Need Plywood boards 15mm

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

දින 6
ගෙවතු-පුත්තලම - MALAYSIAN GRASS
MALAYSIAN GRASS

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 25

දින 6
ගෙවතු-පුත්තලම - Net house
Net house

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 50,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Jack sewing machine
Jack sewing machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 33,000

දින 10
නිවාස අලංකරණ-පුත්තලම - Kids Wall Stickers
Kids Wall Stickers

පුත්තලම, නිවාස අලංකරණ

රු 1,350

දින 11
ගෙවතු-පුත්තලම - net house
net house

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 75,000

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Scaffolding (පලංචි)
Scaffolding (පලංචි)

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,350

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Bedroom set
Bedroom set

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 170,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Cupboard
Cupboard

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 20
ගෙවතු-පුත්තලම - Titanium Flower Pots
Titanium Flower Pots

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 300

දින 22
ගෙවතු-පුත්තලම - තණකොළ කපන යන්ත්‍ර
තණකොළ කපන යන්ත්‍ර

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 8,500

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Leena sofa
Leena sofa

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Furniture..
Furniture..

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 31
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Stainless steel 4 pcs pot set
Stainless steel 4 pcs pot set

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,700

දින 33
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Swisstech tool kit
Swisstech tool kit

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,500

දින 35
ගෙවතු-පුත්තලම - Steel metal chair
Steel metal chair

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 2,500

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!