දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Floor Tiles
Floor Tiles

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 145

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Sofa Set Sell
Sofa Set Sell

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Banquet Chair
Banquet Chair

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,950

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Banquet Table
Banquet Table

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,100

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Iron Door
Iron Door

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Concrit Pump
Concrit Pump

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Shot Glasses
Shot Glasses

සාමාජිකයාපුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 150

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Singer Sewing machine (මහන මැශිම)
Singer Sewing machine (මහන මැශිම)

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 9
ගෙවතු-පුත්තලම - Water Tanks Pe+ 5000 L X2
Water Tanks Pe+ 5000 L X2

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 110,000

දින 12
ගෙවතු-පුත්තලම - Malaysian Grass
Malaysian Grass

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 35

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Sofa Set
Sofa Set

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 20
ගෙවතු-පුත්තලම - Water pump (markers)
Water pump (markers)

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 11,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Wating Chair
Wating Chair

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Sofa Set
Sofa Set

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 32
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Cake Mould
Cake Mould

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,599

දින 33
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Gorgeous and Richy
Gorgeous and Richy

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Table
Table

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 38
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Ice Bucket
Ice Bucket

සාමාජිකයාපුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Napkins
Napkins

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Table Cloths
Table Cloths

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 800

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Coffee Chairs
Coffee Chairs

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Chairs
Chairs

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 39
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Juki Machine
Juki Machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 39
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-පුත්තලම - Toothbrush Holder
Toothbrush Holder

පුත්තලම, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 350

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Sofa Set
Sofa Set

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!