දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Weber Genesis E 310 - Gas Grill
Weber Genesis E 310 - Gas Grill

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 120,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Dinning plates
Dinning plates

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 360

දින 1
ගෙවතු-පුත්තලම - Orchid
Orchid

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 2,500

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Weber Genesis E 310 - Gas Grill
Weber Genesis E 310 - Gas Grill

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 120,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Door and window
Door and window

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-පුත්තලම - Top Quality 4 Burner Gas Cooker Hob
Top Quality 4 Burner Gas Cooker Hob

පුත්තලම, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 11,500

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Banquet Chair for sale
Banquet Chair for sale

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,760

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Sofa Set
Sofa Set

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 44,990

දින 16
නිවාස අලංකරණ-පුත්තලම - Decoration
Decoration

පුත්තලම, නිවාස අලංකරණ

රු 3,000

දින 17
ගෙවතු-පුත්තලම - MALAYSIAN GRASS
MALAYSIAN GRASS

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 35

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Sofa set & Coffee Table for Sale
Sofa set & Coffee Table for Sale

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Banquet Table
Banquet Table

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Banquet Chairs
Banquet Chairs

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Brother Sewing Machine
Brother Sewing Machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Pegasus Overlock Machine
Pegasus Overlock Machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Hi Fi Glass Rack
Hi Fi Glass Rack

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Vacuum cleaner
Vacuum cleaner

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-පුත්තලම - Juki Machine
Juki Machine

පුත්තලම, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - WOODEN BED
WOODEN BED

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 28
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Door And Window
Door And Window

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 29
ගෙවතු-පුත්තලම - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 30

දින 29
නිවාස අලංකරණ-පුත්තලම - Curtions
Curtions

පුත්තලම, නිවාස අලංකරණ

රු 170

දින 31
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Sofa set
Sofa set

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-පුත්තලම - Book Rack with cupboards
Book Rack with cupboards

පුත්තලම, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 41
ගෙවතු-පුත්තලම - Malaysian Grass Carpet
Malaysian Grass Carpet

පුත්තලම, ගෙවතු

රු 30

දින 47
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-පුත්තලම - Door and window
Door and window

පුත්තලම, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!