වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED GLOBE 1W COLOUR BULB
LED GLOBE 1W COLOUR BULB

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 36

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Monocular Pocket Adventure Bushnell
Monocular Pocket Adventure Bushnell

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,180

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital LED Wall Alarm Clock – 17% OFF
Digital LED Wall Alarm Clock – 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,050

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Canon ipf 771 printer A0 A1 A2 A3
Canon ipf 771 printer A0 A1 A2 A3

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 220,000

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Vaporesso Revenger Mini - 20% OFF
Vaporesso Revenger Mini - 20% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV DVR CABIN METAL 3U/4U
CCTV DVR CABIN METAL 3U/4U

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Panel Light
LED Panel Light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 900

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Full HD 4CH Camera System
CCTV Full HD 4CH Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,290

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Stopwatch Waterproof Outdoor
Digital Stopwatch Waterproof Outdoor

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

පැය 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Aluminum Torch rechargeable Geepas
Aluminum Torch rechargeable Geepas

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,290

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Emergency Lights LED
Emergency Lights LED

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 690

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV - DVR Cameras
CCTV - DVR Cameras

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash counting machine
Cash counting machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI CCTV CAMERA (ORIGINAL)
WIFI CCTV CAMERA (ORIGINAL)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,850

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA DVR 4U METAL BOX
CCTV CAMERA DVR 4U METAL BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV Camera Full Set (SONY) 2.4MP
4 CH CCTV Camera Full Set (SONY) 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,350

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY
4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)
8 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,400

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY
4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,350

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Phase Sequence Rotation Meter Indicator
Phase Sequence Rotation Meter Indicator

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale NEW MODEL
Scale NEW MODEL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Temperature Data Logger Recorder USB
Temperature Data Logger Recorder USB

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Platform 300kg
Platform 300kg

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,600

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!