වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,030 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Talkie (888S)
Talkie (888S)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV කැමරා උපාංග
CCTV කැමරා උපාංග

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED TUBE LIGHT/LED INTEGRATED T8
LED TUBE LIGHT/LED INTEGRATED T8

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED PANEL LIGHT SURFACE 18W
LED PANEL LIGHT SURFACE 18W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 390

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED PANEL LIGHT/LED SUNK/SURFACE LIGHT
LED PANEL LIGHT/LED SUNK/SURFACE LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Brother Fax Machine
Brother Fax Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DVR..
DVR..

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger Scanning Machine
Finger Scanning Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

පැය 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full HD CCTV 4 Camera System
Full HD CCTV 4 Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,900

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 6 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE
6 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,300

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 Channel 2.4MP 1080P CCTV Camera SYSTEM
4 Channel 2.4MP 1080P CCTV Camera SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 Channel 2.4MP CCTV Camera Full System
8 Channel 2.4MP CCTV Camera Full System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,400

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE - KYOCERA
PHOTOCOPY MACHINE - KYOCERA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 73,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP 4CH CCTV Camera SET (Sony-Taiwan)
2.4MP 4CH CCTV Camera SET (Sony-Taiwan)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,999

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Thermometer -50°C -110°C cable = 1m
Thermometer -50°C -110°C cable = 1m

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 2000W off Grid 12v to 220V. ..
Inverter 2000W off Grid 12v to 220V. ..

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,490

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP 4 CH CCTV Camera SET (SONY-TAIWAN)
2.4MP 4 CH CCTV Camera SET (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DAUHA 4CH KIT
DAUHA 4CH KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

පැය 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED torch Self defense Tactical pen. ..
LED torch Self defense Tactical pen. ..

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

පැය 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance Meter Laser SNDWAY 40M.
Distance Meter Laser SNDWAY 40M.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,490

පැය 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE
8 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,400

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser thermometer -50° to 360°. new
Laser thermometer -50° to 360°. new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

පැය 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Clamp meter / Multi AC DC Tester.
Clamp meter / Multi AC DC Tester.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

පැය 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Caliper Digital meter *
Caliper Digital meter *

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

පැය 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD LIGHT (FLASHER) 50W
LED FLOOD LIGHT (FLASHER) 50W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 8Channel Full-HD 1080p CCTV System
Dahua 8Channel Full-HD 1080p CCTV System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!