වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,214 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE BRAND NEW
PHOTOCOPY MACHINE BRAND NEW

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 74,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - D-LINK SINGLE FACE PLATE& CAT6 KEYSTONE
D-LINK SINGLE FACE PLATE& CAT6 KEYSTONE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

විනාඩි 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi CCTV Bulb camera Night/V 360° 5mp
Wifi CCTV Bulb camera Night/V 360° 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

විනාඩි 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Tactical Torch Self Defense 200m
LED Tactical Torch Self Defense 200m

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

විනාඩි 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED 12V MODULE
LED 12V MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED BULB 7W WITH SOLOR PANEL
LED BULB 7W WITH SOLOR PANEL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 590

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GOLDSTAR 15W LED BULB
GOLDSTAR 15W LED BULB

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 67

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED BULB 38W HIGH POWER
LED BULB 38W HIGH POWER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 210

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable LED BULB 5W
Rechargeable LED BULB 5W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED COLOUR BULB 1W
LED COLOUR BULB 1W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED 4U BULB 32W
LED 4U BULB 32W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 360

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Home Electricity Power Saving unit 230v
Home Electricity Power Saving unit 230v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,900

විනාඩි 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance System
Fingerprint Time Attendance System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gear Motor 12v High Torque RPM=20
Gear Motor 12v High Torque RPM=20

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Textile Security Tag
POS Textile Security Tag

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self defense Tactical pen + LED torch.
Self defense Tactical pen + LED torch.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,890

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE
4 CH 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,800

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hot air gun 230V 300W portable
Hot air gun 230V 300W portable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Level Meter Laser Digital Tape = 8FT
Level Meter Laser Digital Tape = 8FT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LEXCO LED Bulb Green Type 40W - FREE DELIVERY with 17% OFF
LEXCO LED Bulb Green Type 40W - FREE DELIVERY with 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,040

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LEXCO LED Bulb 46W Pin Type - FREE DELIVERY with 14% OFF
LEXCO LED Bulb 46W Pin Type - FREE DELIVERY with 14% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,150

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Platform scale
Platform scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register
Cash register

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale (LICENSE)
Electronic scale (LICENSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash counting machine
Cash counting machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scales (ලයිසන් තරාදි)
Scales (ලයිසන් තරාදි)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!