වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,200 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera උපාංග
CCTV Camera උපාංග

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 1MP 4Ch CCTV Camera System
Hikvision 1MP 4Ch CCTV Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LEXCO LED Bulb Green type 40W - 23% OFF
LEXCO LED Bulb Green type 40W - 23% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,890

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LEXCO LED Bulb 46W Pin Type - 20% OFF
LEXCO LED Bulb 46W Pin Type - 20% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS WIFI VIDEO SMART DOOR BELL
WIRELESS WIFI VIDEO SMART DOOR BELL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,990

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DVR 4U METAL CABIN FOR CCTV CAMERA
DVR 4U METAL CABIN FOR CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,350

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full HD CCTV 8 Cameras System
Full HD CCTV 8 Cameras System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 4ch 2MP Full HD CCTV System
Hikvision 4ch 2MP Full HD CCTV System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE BRAND NEW
PHOTOCOPY MACHINE BRAND NEW

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET
1 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,290

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSM BURGLARY ALARM SYSTEM WIRELESS
GSM BURGLARY ALARM SYSTEM WIRELESS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb
Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 395

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic calculator
Electronic calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,150

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision CCTV System
Hikvision CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV HIKVISION CAMERA
CCTV HIKVISION CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,537

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Camera
HIKVISION CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,537

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash counting machine NEW
Cash counting machine NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale ( TRADE LICENSE)
Electronic scale ( TRADE LICENSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Currency counter
Currency counter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale (LICENSE)
Electronic scale (LICENSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pocket scale 500g
Pocket scale 500g

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 875

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Ricoh PhotoCopy Duplex Guide 2550
Ricoh PhotoCopy Duplex Guide 2550

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)
8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,290

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!