වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,150 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)
2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,980

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Water Proof Scale - 15 Kg Heavy Duty
Water Proof Scale - 15 Kg Heavy Duty

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Panasonic Fax Machine
Panasonic Fax Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)
2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,980

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)
2.4MP SONY 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2K SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)
2K SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD LIGHT/LED LIGHT OUTDOOR (SMD TYPE)
LED FLOOD LIGHT/LED LIGHT OUTDOOR (SMD TYPE)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 4ch 2MP Full HD CCTV System
Hikvision 4ch 2MP Full HD CCTV System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Wifi Camara
CCTV Wifi Camara

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 Chanel Cctv Camera Kit 2.4 Mp (sony-Taiwan)
4 Chanel Cctv Camera Kit 2.4 Mp (sony-Taiwan)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED buduras mala(LED බුදුරැස් මාලා)
LED buduras mala(LED බුදුරැස් මාලා)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,999

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 4 Channel CCTV
Hikvision 4 Channel CCTV

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance Systems
Fingerprint Time Attendance Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HOME ALARM SECURIEY SYSTEM
HOME ALARM SECURIEY SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Light
Light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Camera cable(3C2V full copper)
Camera cable(3C2V full copper)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EXIT sign boards
EXIT sign boards

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,880

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - IP camera
IP camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,100

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital LED Wall Alarm Clock – 14% OFF
Digital LED Wall Alarm Clock – 14% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,100

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb
Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 395

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wireless Cctv Cameras
Wireless Cctv Cameras

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!