වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Alarm Clothing Security Sensors System
Alarm Clothing Security Sensors System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance System
Fingerprint Time Attendance System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photo Copy Machine
Photo Copy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HQ Retro LED Lamps
HQ Retro LED Lamps

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb
Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 395

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance System
Fingerprint Time Attendance System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Double Chip Flasher
LED Double Chip Flasher

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,450

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Flasher - 10W
LED Flasher - 10W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Flexible LED Screen
Flexible LED Screen

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PLC CCTV KITS
PLC CCTV KITS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSM Alarm Systems
GSM Alarm Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED VIDEO WALL
LED VIDEO WALL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 600,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Photo Frame 7" USA
Digital Photo Frame 7" USA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Contactor 24V japan
Contactor 24V japan

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Light
Laser Light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision Time Attendence Terminal
Hikvision Time Attendence Terminal

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,500

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision ezviz ez 360 Internet PT Camera
Hikvision ezviz ez 360 Internet PT Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,400

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Living Room Lamp Sheds
Living Room Lamp Sheds

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable Intelligent Emergency Led 12 W
Rechargeable Intelligent Emergency Led 12 W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 490

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Panel Light 18W
LED Panel Light 18W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Panel 12W
LED Panel 12W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV System
CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Power Supply 12V/2A
CCTV Power Supply 12V/2A

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Maching
Cash Counting Maching

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Brio 8# Cash Counting maching
Brio 8# Cash Counting maching

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Maching
Cash Counting Maching

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Maching
Cash Counting Maching

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!