දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 Channel 2.4MP CCTV Camera Full System
8 Channel 2.4MP CCTV Camera Full System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA & HYBRID AHD DVR
CCTV CAMERA & HYBRID AHD DVR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 Channel 2.4MP CCTV Camera Full System
8 Channel 2.4MP CCTV Camera Full System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,400

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 15KG ELECTRONIC SCALE - LICENSED
15KG ELECTRONIC SCALE - LICENSED

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 8 Channel Full-HD 1080p CCTV SYSTEM
SONY 8 Channel Full-HD 1080p CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,399

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI BULB CCTV CAMERA (Panoramic ) 360°
WIFI BULB CCTV CAMERA (Panoramic ) 360°

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,499

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie වෝකි ටෝකි (ORIGINAL)
Walkie Talkie වෝකි ටෝකි (ORIGINAL)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,400

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET
4 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,999

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 2 CH CCTV CAMERA FULL SET
SONY 2.4MP 2 CH CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,990

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Camera Full SET (SONY AHD)
2.4MP CCTV Camera Full SET (SONY AHD)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,999

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI FISH EYE CCTV CAMERA 960P
WIFI FISH EYE CCTV CAMERA 960P

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP AHD CCTV CAMERA
SONY 2.4MP AHD CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,300

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA & HYBRID AHD DVR
CCTV CAMERA & HYBRID AHD DVR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 1 CHANNEL CCTV CAMERA SYSTEM
SONY 2.4MP 1 CHANNEL CCTV CAMERA SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,290

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4U METAL BOX FOR CCTV CAMERA DVR
4U METAL BOX FOR CCTV CAMERA DVR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS GSM SECURITY SYSTEM
WIRELESS GSM SECURITY SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casino scientific calculator
Casino scientific calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic dictionary cal
Electronic dictionary cal

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 2 CH CCTV CAMERA FULL SET
SONY 2.4MP 2 CH CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,350

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET
4 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET
8 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,400

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 4 Channel 2.4MP CCTV Camera SYSTEM
SONY 4 Channel 2.4MP CCTV Camera SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,999

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA DVR HYBRID 5IN1
CCTV CAMERA DVR HYBRID 5IN1

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,999

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!