වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,200

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI OUT DOOR CCTV CAMERA 960P (WATER PROOF)
WIFI OUT DOOR CCTV CAMERA 960P (WATER PROOF)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,550

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 1 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 1 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,600

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 47,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,800

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance Zkt Tx-628
Fingerprint Time Attendance Zkt Tx-628

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,300

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 6 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 6 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Video Door Phone
Video Door Phone

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4 MP 5 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4 MP 5 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,800

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WiFi CCTV Bulb Camera Panoramic 360 2MP
WiFi CCTV Bulb Camera Panoramic 360 2MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,200

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi mini camera
Wifi mini camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY CCTV CAMERA - TAIWAN
2.4MP SONY CCTV CAMERA - TAIWAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gsm Burglary Alarm System Wireless
Gsm Burglary Alarm System Wireless

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,900

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Windoor Door Entry Alarm Wireless
Windoor Door Entry Alarm Wireless

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,650

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA & HYBRID DVR 6IN1 DEALER
CCTV CAMERA & HYBRID DVR 6IN1 DEALER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Video Door Phone 7" WJ721C8G
Video Door Phone 7" WJ721C8G

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,490

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!