වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 8 CH 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET
SONY 8 CH 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,299

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 4 CH 2.4MP CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
SONY 4 CH 2.4MP CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,990

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 3 Channel Full-HD 1080p CCTV SYSTEM
SONY 3 Channel Full-HD 1080p CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,399

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)
4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,890

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 8 CH 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET
SONY 8 CH 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,299

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TIME ATTENDANCE FINGERPRINT WITH BATTERY
TIME ATTENDANCE FINGERPRINT WITH BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGERPRINT TIME ATTENDENCE REALAND
FINGERPRINT TIME ATTENDENCE REALAND

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI CCTV BULB CAMERA 360 PANORAMIC VIEW
WIFI CCTV BULB CAMERA 360 PANORAMIC VIEW

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DVR 4U METAL CABIN FOR CCTV CAMERA
DVR 4U METAL CABIN FOR CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,349

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS WIFI VIDEO SMART DOOR BELL
WIRELESS WIFI VIDEO SMART DOOR BELL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 8 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
SONY 2.4MP 8 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,190

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 8 CH 2.4MP CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
SONY 8 CH 2.4MP CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 36,590

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 4 CH 2.4MP CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
SONY 4 CH 2.4MP CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,980

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casio Calculator
Casio Calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,850

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)
4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,490

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSM BURGLARY ALARM SYSTEM WIRELESS
GSM BURGLARY ALARM SYSTEM WIRELESS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,490

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI IP CCTV CAMERA Outdoor / Waterproof
WIFI IP CCTV CAMERA Outdoor / Waterproof

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,799

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,750

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tesco CFL Bulbs
Tesco CFL Bulbs

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI 360 PANORAMIC CAMERA 2MP 1080P
WIFI 360 PANORAMIC CAMERA 2MP 1080P

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,490

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA 3A POWER ADAPTER
CCTV CAMERA 3A POWER ADAPTER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 320

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 20A 12V POWER ADAPTER
CCTV 20A 12V POWER ADAPTER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,390

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fax 236S
Fax 236S

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)
8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,299

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CICLO wireless cycle computer
CICLO wireless cycle computer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,600

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA & DVR HYBRID 5IN1 /8/16/32
CCTV CAMERA & DVR HYBRID 5IN1 /8/16/32

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,490

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!