වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 300 Kg Platform Scale
300 Kg Platform Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3 Derby
3 Derby

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Solar Camping Lamp
Solar Camping Lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 890

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Retro Lamp
LED Retro Lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable Radio – Earth Star
Rechargeable Radio – Earth Star

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,100

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Drone motor
Drone motor

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HC-12
HC-12

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Servo Motor Micro (Arduino)
Servo Motor Micro (Arduino)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 350

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mosquito bats
Mosquito bats

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 990

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - High Quality CCTV Camera
High Quality CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photo Copy Machine (Toshiba)
Photo Copy Machine (Toshiba)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 98,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Star Master
Star Master

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,800

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ROWESTAR Sewing Machine Motor R150
ROWESTAR Sewing Machine Motor R150

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EMERGENCY LIGHT 90LED RECHARGEABLE
EMERGENCY LIGHT 90LED RECHARGEABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 16 CHANNEL CCTV CAMERA PACKAGE
16 CHANNEL CCTV CAMERA PACKAGE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gemsy Electrical Cloth Cutter
Gemsy Electrical Cloth Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,950

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV | SPY Wifi 5MP 1080P HD Camera
CCTV | SPY Wifi 5MP 1080P HD Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,250

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Budget PAC
CCTV Budget PAC

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIK VISION 4 CHANNEL CCTV CAMERA SYSTEM
HIK VISION 4 CHANNEL CCTV CAMERA SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIK VISION CCTV CAMERAS
HIK VISION CCTV CAMERAS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,999

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Register Machines
Cash Register Machines

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,900

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Sealer Mini
Sealer Mini

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 525

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PABX system
PABX system

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Acrylic Crystal LightBoard
Acrylic Crystal LightBoard

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Office intercom
Office intercom

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!