වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PABX System
PABX System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HD Wifi Camera - 1.3MP
HD Wifi Camera - 1.3MP

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ROWESTAR Sewing Machine Motor R150
ROWESTAR Sewing Machine Motor R150

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EMERGENCY LIGHT 90LED RECHARGEABLE
EMERGENCY LIGHT 90LED RECHARGEABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scientific calculator
Scientific calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,550

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - NEMICO | HIKVISION CCTV PACKAGE FOR SALE
NEMICO | HIKVISION CCTV PACKAGE FOR SALE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Battery Charger for AA & AAA batteries
Battery Charger for AA & AAA batteries

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wireless HD IP Camera 720P
Wireless HD IP Camera 720P

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,890

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - NEMICO | HIKVISION 2Ch.HD CCTV PACKAGE
NEMICO | HIKVISION 2Ch.HD CCTV PACKAGE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Duplo B4 Printing Machine
Duplo B4 Printing Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fax machine for sale
Fax machine for sale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Snow machine
Snow machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gemsy Electrical Cloth Cutter
Gemsy Electrical Cloth Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,950

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - NEMICO | HIKVISION 2Ch EXIR CCTV PACKAGE
NEMICO | HIKVISION 2Ch EXIR CCTV PACKAGE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - NEMICO | HIKVISION 2Ch.2MP CCTV PACKAGE
NEMICO | HIKVISION 2Ch.2MP CCTV PACKAGE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,609

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Good News for Brand Managers.
Good News for Brand Managers.

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 300

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FSL LED Panel Light Surface (R/S)
FSL LED Panel Light Surface (R/S)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 475

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Panel Light Surface (Rnd / Sq)
LED Panel Light Surface (Rnd / Sq)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 475

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Panel Light Sunk (Rnd / Sq)
LED Panel Light Sunk (Rnd / Sq)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 275

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scientific Calculator
Scientific Calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,800

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scientific Calculator
Scientific Calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Nano
Arduino Nano

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ARDUINO UNO
ARDUINO UNO

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3D Hologram Advertising Display LED Fan
3D Hologram Advertising Display LED Fan

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 58,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Corsair Gaming Headphone
Corsair Gaming Headphone

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!