වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - cash register machine (brand new
cash register machine (brand new

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 300 Kg Platform Scale
300 Kg Platform Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Reload Machine
Reload Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Name board
LED Name board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Samsung Fax Phone & Photocopy Machine
Samsung Fax Phone & Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Name Board
Led Name Board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rat Repellent
Rat Repellent

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,790

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 Camera CCTV System
4 Camera CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 54,900

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Security Tags
Security Tags

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DVR Box For CCTV
DVR Box For CCTV

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casio Calculator fx-991MS
Casio Calculator fx-991MS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Smart Safety Plug
Smart Safety Plug

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 590

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PABX Telephone System
PABX Telephone System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,500

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PABX and Office intercom system
PABX and Office intercom system

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,500

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision Cctv 1 Mp 4 Ch System
Hikvision Cctv 1 Mp 4 Ch System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - E liquid Vaporizer/ cigarette
E liquid Vaporizer/ cigarette

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED bulbs
LED bulbs

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 195

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mosquito Killer Lamp
Mosquito Killer Lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2 in 1 Emergency Light
2 in 1 Emergency Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Exit Sign Boards
Exit Sign Boards

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,880

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Tube Light
LED Tube Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,650

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable led Emergency Light design
Rechargeable led Emergency Light design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,880

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Financial Calculator
Financial Calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv System
Cctv System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ROWESTAR Sewing Machine Motor R150
ROWESTAR Sewing Machine Motor R150

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!