වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Portable Charge Station
Portable Charge Station

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Thermo/Hygro Meter
Thermo/Hygro Meter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3 Chanel Cctv Camera 4 Mp Systems (Sony-Taiwan)
3 Chanel Cctv Camera 4 Mp Systems (Sony-Taiwan)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua Cctv 2 Mp 1080P 4 Ch Camera System
Dahua Cctv 2 Mp 1080P 4 Ch Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine Brand New (kyocera-Japan)
Photocopy Machine Brand New (kyocera-Japan)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 74,990

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 Ch Dahua 720P Cctv Camera Systems
4 Ch Dahua 720P Cctv Camera Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hardy Cash Drawer Zonerich
Hardy Cash Drawer Zonerich

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Camera 4 Chanel 4Mp (Sony-Taiwan)
Cctv Camera 4 Chanel 4Mp (Sony-Taiwan)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 Chanel 4Mp Cctv Camera Kit Mp (sony-Taiwan)
8 Chanel 4Mp Cctv Camera Kit Mp (sony-Taiwan)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Annuo Steam Ironing Machine An-788
Annuo Steam Ironing Machine An-788

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,190

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Small and powerful torch/flashlight
Small and powerful torch/flashlight

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,100

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Door Access Control Fingerprint Machine
Door Access Control Fingerprint Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance Realand
Fingerprint Time Attendance Realand

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Zonerich Cash Register
Zonerich Cash Register

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AHD CCTV System (2.4MP4CH L-VISION)
AHD CCTV System (2.4MP4CH L-VISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,200

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL AHD CCTV System (2.4MP)
8 CHANNEL AHD CCTV System (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 77,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 360 Panoramic Camera
360 Panoramic Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,750

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Baggage Scale
Baggage Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Clock & Count Down Timer
Digital Clock & Count Down Timer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Thermo/Hygro Meter
Thermo/Hygro Meter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multi Plug - interchangeable
Multi Plug - interchangeable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 775

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wireless Remote Switch
Wireless Remote Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Portable Charge Station
Portable Charge Station

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pyramid Extension Cord
Pyramid Extension Cord

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electric Mosquito Killer Racket Esm-797
Electric Mosquito Killer Racket Esm-797

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 900

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 Pcs Disk Lights 4-Led Solar-Powered Lighting
4 Pcs Disk Lights 4-Led Solar-Powered Lighting

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!