වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE BRAND NEW
PHOTOCOPY MACHINE BRAND NEW

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Texas BA II Plus Calculator
Texas BA II Plus Calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZKTECO FINGERPRINT TIME ATTENDENCE
ZKTECO FINGERPRINT TIME ATTENDENCE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TIME ATTENDENCE FINGERPRINT REALAND
TIME ATTENDENCE FINGERPRINT REALAND

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Zyllion Shiatsu Pillow Massager
Zyllion Shiatsu Pillow Massager

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multifunctional Electric Mini Frying Pan
Multifunctional Electric Mini Frying Pan

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,990

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Currency counting machine
Currency counting machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZKTECO FINGERPRINT TIME ATTENDENCE
ZKTECO FINGERPRINT TIME ATTENDENCE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electric Lunch Box
Electric Lunch Box

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,390

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electric Pest Killer MT-012
Electric Pest Killer MT-012

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bright Rechargeable Lantern BR6850
Bright Rechargeable Lantern BR6850

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,890

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electric LED Desk Lamp
Electric LED Desk Lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,390

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH COUNTER (MIX VALUE COUNTER)
CASH COUNTER (MIX VALUE COUNTER)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SURYA LED Torch 3w
SURYA LED Torch 3w

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 999

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SURYA LED TORCH 5W
SURYA LED TORCH 5W

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,600

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E Studio 207 & 167
Toshiba E Studio 207 & 167

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ISCALE DIGITAL WEIGHT SCALE
ISCALE DIGITAL WEIGHT SCALE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ATOMIC BEAM TAP LIGHT
ATOMIC BEAM TAP LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,390

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 2.4MP /3.0MP AHD SONY CAMERA
CCTV 2.4MP /3.0MP AHD SONY CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV DVR 4CH 5IN1 AHD HYBRID
CCTV DVR 4CH 5IN1 AHD HYBRID

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV HYBRID AHD 5IN1-8CHANEL DVR
CCTV HYBRID AHD 5IN1-8CHANEL DVR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,750

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 4CH CAMERA 4MP-5MP FULL SET
CCTV 4CH CAMERA 4MP-5MP FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,750

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EARTH STAR RECHARGEABLE LED FLASH
EARTH STAR RECHARGEABLE LED FLASH

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 990

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TIME ATTENDENCE FINGERPRINT REALAND
TIME ATTENDENCE FINGERPRINT REALAND

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Safe CCTV Camera Systems
Safe CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CHANNEL AHD 4MP/4K -5MP Full Set
4 CHANNEL AHD 4MP/4K -5MP Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,900

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!