වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Vape Machine - SMOK X-Priv 225W
Vape Machine - SMOK X-Priv 225W

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8CH CCTV 1.3MP Camera Systems
8CH CCTV 1.3MP Camera Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Multimeter AC,DC,A,Ω,Hz,°C,Cap
Digital Multimeter AC,DC,A,Ω,Hz,°C,Cap

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,950

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electric Air Pump
Electric Air Pump

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,550

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bright Rechargeable Lantern BR - 6850
Bright Rechargeable Lantern BR - 6850

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,890

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ISCALE DIGITAL WEIGHT SCALE
ISCALE DIGITAL WEIGHT SCALE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ATOMIC BEAM TAP LIGHT
ATOMIC BEAM TAP LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,390

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SYNCRON AUTOMATED CASH DRAWER
SYNCRON AUTOMATED CASH DRAWER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mobile Network Camera FREE Cam Cleaner
Mobile Network Camera FREE Cam Cleaner

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,750

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HARDY CASH DRAWER ZONERICH
HARDY CASH DRAWER ZONERICH

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Surya G-Plus Angular LED 5w
Surya G-Plus Angular LED 5w

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 700

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - D-LINK SINGLE FACE PLATE& CAT6 KEYSTONE
D-LINK SINGLE FACE PLATE& CAT6 KEYSTONE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SURYA 3W LED TORCH Rechargeable
SURYA 3W LED TORCH Rechargeable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 670

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZONERICH CASH REGISTER
ZONERICH CASH REGISTER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 16GB PENDRIVE SECOND QUALITY
16GB PENDRIVE SECOND QUALITY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CURRENCY COUNTER(MULTI VALUE COUNTER)
CURRENCY COUNTER(MULTI VALUE COUNTER)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 99,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EARTH STAR RECHARGEABLE LED FLASH
EARTH STAR RECHARGEABLE LED FLASH

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 990

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA SONY 2.4MP (TAIWAN)
CCTV CAMERA SONY 2.4MP (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP
4CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 4 CHANEL SONY COMPLITE (TAIWAN)
CCTV 4 CHANEL SONY COMPLITE (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGERPRINT TIME ATTENDENCE REALAND
FINGERPRINT TIME ATTENDENCE REALAND

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cisco 52Port Gigabit Managed Switch
Cisco 52Port Gigabit Managed Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 83,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash counter
Cash counter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PROFESSIONAL SMART CASH COUNTER
PROFESSIONAL SMART CASH COUNTER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!