වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Register Scale
Cash Register Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGER PRINT WITH BATTERY BACKUP
FINGER PRINT WITH BATTERY BACKUP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SMA Inverter
SMA Inverter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 360,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance System
Fingerprint Time Attendance System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Textile Security Tag
POS Textile Security Tag

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EZVIZ Wireless 720P Husky Air (4 mm)
EZVIZ Wireless 720P Husky Air (4 mm)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EZVIZ Wireless 1080P Husky Air
EZVIZ Wireless 1080P Husky Air

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Antenna Door Alarm Security System
POS Antenna Door Alarm Security System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pos Security Clothing Tag System#
Pos Security Clothing Tag System#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Color Photocopy Machine
Color Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine Toshiba E-195
Photocopy Machine Toshiba E-195

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba Photocopy Machine
Toshiba Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Professional
Cctv Professional

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,630

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pos Security Clothing tag unite
Pos Security Clothing tag unite

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV camera
CCTV camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,990

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 53
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!