වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 2 Security Cameras System full set MP
CCTV 2 Security Cameras System full set MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Magnet EAS System Security Detacher Tag Remover
Magnet EAS System Security Detacher Tag Remover

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Textile Security Tag System
POS Textile Security Tag System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Security New RF 8.2Mhz Tags Remover
POS Security New RF 8.2Mhz Tags Remover

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - e Studio Photocopy Machines
e Studio Photocopy Machines

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Biometric Fingerprint Time Attendance Machine
Biometric Fingerprint Time Attendance Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Professional Clothing Store Security Alarm System#
Professional Clothing Store Security Alarm System#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Security Magnetic Door System
POS Security Magnetic Door System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Konica Bizhub c253
Konica Bizhub c253

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Textile Security Tag
POS Textile Security Tag

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine Toshiba E255
Photocopy Machine Toshiba E255

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pos Security Clothing Tag System
Pos Security Clothing Tag System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Alarm Clothing Security Sensors System
POS Alarm Clothing Security Sensors System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - JBL Center Speaker
JBL Center Speaker

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Security System Checkpoint Door Alarm#
POS Security System Checkpoint Door Alarm#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Antenna Door Alarm Security System
POS Antenna Door Alarm Security System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 255 Toshiba e studio Photocopy Machine
255 Toshiba e studio Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SANDISK EXTREME PRO® 64GB SDXC™ UHS-I 95Mbs(Best Match for Ur Camera))
SANDISK EXTREME PRO® 64GB SDXC™ UHS-I 95Mbs(Best Match for Ur Camera))

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine e studio
Photocopy Machine e studio

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 76,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION 08 / 16 CHANEL DVR UNIT
HIKVISION 08 / 16 CHANEL DVR UNIT

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,095

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - IP CAMERA INDOOR
IP CAMERA INDOOR

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,800

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - IP CAMERA WIRELESS INDOOR CAMERAS
IP CAMERA WIRELESS INDOOR CAMERAS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,250

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba Photocopy Machine e-212
Toshiba Photocopy Machine e-212

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 76,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!