දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint System ZKT -14
Fingerprint System ZKT -14

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,000

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS RF Security Shop Door Entry Alarm*
POS RF Security Shop Door Entry Alarm*

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA - IP
CCTV CAMERA - IP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Textile Tag System
POS Textile Tag System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Eas System Antenna Door Entry Alarm*
POS Eas System Antenna Door Entry Alarm*

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable Lights
Rechargeable Lights

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA KIT(4CH KIT-1MP HIKVISION)
CCTV CAMERA KIT(4CH KIT-1MP HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS New 8.2mhz Eas Alarm Gate
POS New 8.2mhz Eas Alarm Gate

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 110,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - මැණික් සොයන උපකරණය
මැණික් සොයන උපකරණය

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - New Fingerprint Time Attendance System
New Fingerprint Time Attendance System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Xerox 5020 Workcenter Photocopier
Xerox 5020 Workcenter Photocopier

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - KONICA BIZHUB 210
KONICA BIZHUB 210

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash counting machine
Cash counting machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4MP ORIGINAL CCTV CAMERA TAIWAN
4MP ORIGINAL CCTV CAMERA TAIWAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machines
Photocopy Machines

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA - HIKVISION
CCTV CAMERA - HIKVISION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-16 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA 2MP-16 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 155,000

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Digital Scale
Electronic Digital Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,500

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!