වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA PHOTOCOPY MACHINE
TOSHIBA PHOTOCOPY MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGER PRINT WITH BATTERY BACKUP
FINGER PRINT WITH BATTERY BACKUP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Antenna Door Alarm Security System
POS Antenna Door Alarm Security System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Sign Board
Led Sign Board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SCP POS Cash Drawer
SCP POS Cash Drawer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,700

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EZVIZ Wireless 720P Husky Air (4 mm)
EZVIZ Wireless 720P Husky Air (4 mm)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EZVIZ Mini O Wi-Fi Cloud Camera 720p
EZVIZ Mini O Wi-Fi Cloud Camera 720p

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EZVIZ Wireless 1080P Husky Air
EZVIZ Wireless 1080P Husky Air

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Futaba T8J Remote
Futaba T8J Remote

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Supermarket Clothing Security System
Supermarket Clothing Security System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MCB Main switch
MCB Main switch

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Distance/Measurement Tape
Laser Distance/Measurement Tape

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOLSEN LED Flashlight (LEDS)
TOLSEN LED Flashlight (LEDS)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 390

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance System#
Fingerprint Time Attendance System#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Textile Security Tag
POS Textile Security Tag

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Xerox Copier For Sale
Xerox Copier For Sale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOLSEN LED Working Light (24LEDS)
TOLSEN LED Working Light (24LEDS)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RICOH COLOUR PHOTOCOPY MACHINE
RICOH COLOUR PHOTOCOPY MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV camara
CCTV camara

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,900

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Amazon Echo Show
Amazon Echo Show

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Panel light- With LED Tube Lights
Panel light- With LED Tube Lights

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!