වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable Moon Lamp/Night Light
Rechargeable Moon Lamp/Night Light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Thermometer -50°C -110°C cable =1m new
Thermometer -50°C -110°C cable =1m new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance Laser Meter 40M SNDWAY
Distance Laser Meter 40M SNDWAY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,490

පැය 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Wifi Camera Night vision 5MP Mini
CCTV Wifi Camera Night vision 5MP Mini

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,900

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PH Meter Digital New
PH Meter Digital New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Micro meter Thicknes Gauge Digital .*
Micro meter Thicknes Gauge Digital .*

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,800

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Light Switch On/Off Day Night Auto new
Light Switch On/Off Day Night Auto new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,300

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hot Air gun portable 300W 230V
Hot Air gun portable 300W 230V

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Power transformer 230v to 12v 10A
Power transformer 230v to 12v 10A

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Foldable Table lamp
Foldable Table lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 820

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 2000W 12v to 220V Off Grid*
Inverter 2000W 12v to 220V Off Grid*

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tactical pen Self defense LED torch
Tactical pen Self defense LED torch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,890

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Thermometer -50° to 360° Infrared Laser.
Thermometer -50° to 360° Infrared Laser.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stun Gun Electro Shocker cheeta brand
Stun Gun Electro Shocker cheeta brand

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED tourch Self defense Baseball Batton
LED tourch Self defense Baseball Batton

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV WIFI IP Camera Night/V 5mp
CCTV WIFI IP Camera Night/V 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Remote Control 4 Channel Switch
Remote Control 4 Channel Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance Meter 100M laser I/R
Distance Meter 100M laser I/R

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 12v to 230V Off-Grid 1500W
Inverter 12v to 230V Off-Grid 1500W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gear Motor 2 RPM High Torque - 12v
Gear Motor 2 RPM High Torque - 12v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Timer 10 x 7 Day Programmable .
Digital Timer 10 x 7 Day Programmable .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Pointer powerful Blue
Laser Pointer powerful Blue

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 500W 12v to 220V Off grid new
Inverter 500W 12v to 220V Off grid new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi camera Bulb 5mp 360° Night/V CCTV
Wifi camera Bulb 5mp 360° Night/V CCTV

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Wifi Night Vision - 5mp HD
CCTV Camera Wifi Night Vision - 5mp HD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,990

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!