වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self Defense Baseball Bat With Torch Led
Self Defense Baseball Bat With Torch Led

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Charge Controller PWM MPPT 12V 24V / 48V 10A 20A 30A 40A 50A
Charge Controller PWM MPPT 12V 24V / 48V 10A 20A 30A 40A 50A

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 2000 W Dc - 12v to Ac 220v New .
Inverter 2000 W Dc - 12v to Ac 220v New .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,400

පැය 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Flash Light Torch 2 in 1 Rechargeable new
Led Flash Light Torch 2 in 1 Rechargeable new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,400

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Remote Control Relay Switch 4 Channel
Remote Control Relay Switch 4 Channel

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gear Motor 12v Rpm 20 / High Torque .New
Gear Motor 12v Rpm 20 / High Torque .New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electro Shocker Gun Self Defense - 10000v
Electro Shocker Gun Self Defense - 10000v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Pointer Green Original beam 8Km
Laser Pointer Green Original beam 8Km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self Defense Tactical Pen With Led Torch
Self Defense Tactical Pen With Led Torch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multi Meter / Clamp Ac-Dc Test New
Multi Meter / Clamp Ac-Dc Test New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tds Meter - Water Quality Tester New
Tds Meter - Water Quality Tester New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Distance Meter 40M UNI -T brand
Laser Distance Meter 40M UNI -T brand

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,400

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self Defense Steel Stick Retractable New
Self Defense Steel Stick Retractable New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,400

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi Camera Cctv 5mp N/v Panoramic 360 .
Wifi Camera Cctv 5mp N/v Panoramic 360 .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Timer Programmable 10X 7 Days.
Digital Timer Programmable 10X 7 Days.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 500 W Dc -12v to Ac - 220 V.
Inverter 500 W Dc -12v to Ac - 220 V.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Caliper Micro Meter Digital New
Caliper Micro Meter Digital New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Light Switch ( Day & Night Auto On/Off)
Light Switch ( Day & Night Auto On/Off)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,400

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Level Meter Laser Digital + Tripod..
Level Meter Laser Digital + Tripod..

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance Meter Laser Tape 100M Original New
Distance Meter Laser Tape 100M Original New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,400

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Torch 200m Self Defense Tactical new
LED Torch 200m Self Defense Tactical new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,990

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Level Meter Digital / 8 Ft Tape new
Laser Level Meter Digital / 8 Ft Tape new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi Cctv Camera Bulb Night/v 360° 5mp.
Wifi Cctv Camera Bulb Night/v 360° 5mp.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Ec Meter + Tds Water Quality Tester new.
Ec Meter + Tds Water Quality Tester new.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,400

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 1500W DC - 12v to AC- 230V. .
Inverter 1500W DC - 12v to AC- 230V. .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gear Motor High Torque 2 Rpm 12v
Gear Motor High Torque 2 Rpm 12v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Light Multicolor Wifi control 230v
LED Light Multicolor Wifi control 230v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!