වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS - Handheld Bill Payment Machine
POS - Handheld Bill Payment Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dewalt Heat Gun
Dewalt Heat Gun

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS - Handheld Bill Payment Machine
POS - Handheld Bill Payment Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DIGITAL SCALE 30KG
DIGITAL SCALE 30KG

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stun Gun
Stun Gun

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2000W inverter Brandnew
2000W inverter Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine
Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Anemometer / wind speed meter
Anemometer / wind speed meter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Video Door Phone Doorbell entry
Video Door Phone Doorbell entry

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,500

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Metal detector + batteries Recharger
Metal detector + batteries Recharger

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 46,500

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIK-VISION TURBO HD 4 CHANNAL PACKAGE
HIK-VISION TURBO HD 4 CHANNAL PACKAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,250

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SPEED DOME CAMERA
SPEED DOME CAMERA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 16 channel CCTV DVR
16 channel CCTV DVR

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Jinasena water pump motor
Jinasena water pump motor

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Light Pen green Brandnew
Laser Light Pen green Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stun gun selfie defense shock torch
Stun gun selfie defense shock torch

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Google Home Mini
Google Home Mini

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 53
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - COLOUR PRINTING MACHINE
COLOUR PRINTING MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 53
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - shining flame LED solar garden lights
shining flame LED solar garden lights

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wireless Remote Switch 12V 1Ch
Wireless Remote Switch 12V 1Ch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!