වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED WALL CLOCK
LED WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fixed Phone
Fixed Phone

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 350

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wireless Home Security Systems
Wireless Home Security Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Den-B Rechargeable LED Torch
Den-B Rechargeable LED Torch

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - KYOCERA TASKALFA 2200 PHOTOCOPY MACHINE
KYOCERA TASKALFA 2200 PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 78,500

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LASER LIGHT PEN GREEN 8KM
LASER LIGHT PEN GREEN 8KM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AVTECH 4CH HD CCTV SYSTEM
AVTECH 4CH HD CCTV SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS PRESENTER PP1000 BRANDNEW
WIRELESS PRESENTER PP1000 BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Camera
Cctv Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stun Gun Shock Torch 1000kv
Stun Gun Shock Torch 1000kv

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bug detector
Bug detector

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Face detraction Timeattendance Biometric
Face detraction Timeattendance Biometric

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,500

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - VIDEO DOOR PHONE BRANDNEW
VIDEO DOOR PHONE BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,900

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Light Pen green Brandnew
Laser Light Pen green Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - BILL MACHINE
BILL MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stun Gun 10000kv
Stun Gun 10000kv

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!