දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WALKIE TALKIE
WALKIE TALKIE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 12V Car Inverter Brand new
12V Car Inverter Brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wirless Presenter with Laser Pointer
Wirless Presenter with Laser Pointer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,700

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pay&Go Bill Payment POS Machine
Pay&Go Bill Payment POS Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA STUDIO 182
TOSHIBA STUDIO 182

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stun gun self defence shock torch
Stun gun self defence shock torch

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LASER LIGHT PEN GREEN 8KM
LASER LIGHT PEN GREEN 8KM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED powerful surch light
LED powerful surch light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 725

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 7000LM CREE MINI FLASH LIGHT
7000LM CREE MINI FLASH LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,100

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Music Bulb Bluetooth
Music Bulb Bluetooth

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,350

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED CLOCK BRANDNEW
LED CLOCK BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1500W Inverter Brandnew
1500W Inverter Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Computer Scale 30KG
Digital Computer Scale 30KG

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,999

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laminating Machine Brandnew
Laminating Machine Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!