වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Satelite finder xcruiser xs99000
Satelite finder xcruiser xs99000

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

පැය 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV camera system (Hikvision)
4CH CCTV camera system (Hikvision)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Security Systems
CCTV Camera Security Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E studio 256 Machine
Toshiba E studio 256 Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi Cctv Camera.
Wifi Cctv Camera.

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,860

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Surge Protector
Surge Protector

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)
1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,960

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,650

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint time attendance
Fingerprint time attendance

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA System (PANASONIC)
CCTV CAMERA System (PANASONIC)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 59,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV ZKTeco NVR
CCTV ZKTeco NVR

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera
CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba 166
Toshiba 166

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photo Copy 305
Photo Copy 305

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 Channel cctv camera system
8 Channel cctv camera system

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 72,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4Channel Cctv Camera System
4Channel Cctv Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance meter laser tapes
Distance meter laser tapes

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photo copy machine 305
Photo copy machine 305

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Back-light for Slim light BoX
LED Back-light for Slim light BoX

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 57
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!