දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hik-Vision CCTV CAMERA'S
Hik-Vision CCTV CAMERA'S

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,960

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hik-Vision CCTV CAMERA'S
Hik-Vision CCTV CAMERA'S

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E- Studio 356 Photocopy machine
Toshiba E- Studio 356 Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E-Studio 256 Photocopy Machine
Toshiba E-Studio 256 Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION 4CH CCTV SURVEILLANCE KIT
HIKVISION 4CH CCTV SURVEILLANCE KIT

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv/ security wireless ip camera
Cctv/ security wireless ip camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,700

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Samsung photo copy machine
Samsung photo copy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 3C2V COAXIAL CABLE
CCTV 3C2V COAXIAL CABLE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,200

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DAHUA RG59 Coaxial Cable
DAHUA RG59 Coaxial Cable

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,700

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger Print Attendance HIKVISION
Finger Print Attendance HIKVISION

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,500

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Riso Duplo Machine
Riso Duplo Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)
1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,960

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA studio 195
TOSHIBA studio 195

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION SPEED DOME CAMERA
HIKVISION SPEED DOME CAMERA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV Camera Systems
4 CH CCTV Camera Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV System
4 CH CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV System ZKTeco
CCTV System ZKTeco

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bugur Alarm System
Bugur Alarm System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,500

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hik-Vision 4 ch CCTV System
Hik-Vision 4 ch CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Platform Scale 150 Kg
Electronic Platform Scale 150 Kg

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital multi meter ac dc tester
Digital multi meter ac dc tester

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 55
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV...
CCTV...

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 56
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multi metere
Multi metere

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 57
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Systems
CCTV Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 58
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - APC online inverter
APC online inverter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!