වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - technics power ic
technics power ic

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,200

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Auto voltage regulator
Auto voltage regulator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hik-Vision CCTV System
Hik-Vision CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Sharp AR M236
Sharp AR M236

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 87,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hik Vision
Hik Vision

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Camera
Cctv Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV camera system (HIKVISION)
4CH CCTV camera system (HIKVISION)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION DS-7108HGHI-F1/NTurbo HD DVR 08CH 1080P
HIKVISION DS-7108HGHI-F1/NTurbo HD DVR 08CH 1080P

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION 2MPXL 1080P CAMERA OUTDOOR 2.8MM-6MM (02Y)
HIKVISION 2MPXL 1080P CAMERA OUTDOOR 2.8MM-6MM (02Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,200

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION 2MPXL 1080P NIGHT VISION COLOR CAMERA (3.6MM) (02Y)
HIKVISION 2MPXL 1080P NIGHT VISION COLOR CAMERA (3.6MM) (02Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,550

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION 1MPXL 720P CAMERA OUTDOOR 2.8MM-6MM (02Y)
HIKVISION 1MPXL 720P CAMERA OUTDOOR 2.8MM-6MM (02Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E studio 255 Machine
Toshiba E studio 255 Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Bulb Solder Job
Led Bulb Solder Job

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 575

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E studio 256 Machine
Toshiba E studio 256 Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,390

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Terasic DE10-Lite FPGA
Terasic DE10-Lite FPGA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)
1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,400

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH HIK-Vision Camera System
4CH HIK-Vision Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV camera system (commercial and residential)
CCTV camera system (commercial and residential)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!