වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Portable Kitchan Weight Scale
Digital Portable Kitchan Weight Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

පැය 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance meter laser tapes
Distance meter laser tapes

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine 305
Photocopy machine 305

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Action cameras gimbal
Action cameras gimbal

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV INSTALLATION
CCTV INSTALLATION

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV SYSTEM
HIKVISION CCTV SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 56,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Back-light for Slim light BoX
LED Back-light for Slim light BoX

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger print access control system
Finger print access control system

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital lux light meter
Digital lux light meter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Scale
Electronic Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA E-Studio 255 Photocopy
TOSHIBA E-Studio 255 Photocopy

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital multimeter ac dc tester
Digital multimeter ac dc tester

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Security Systems
CCTV Camera Security Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Lamp shades
Lamp shades

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,860

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Sisil 350L Bottle Cooler
Sisil 350L Bottle Cooler

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 79,999

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA E-Studio 256 Photocopy Machine
TOSHIBA E-Studio 256 Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino UNO R3 with 40+ sensors
Arduino UNO R3 with 40+ sensors

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)
1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,960

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,650

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - OBO surge protector
OBO surge protector

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Systems
CCTV Camera Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - electronics and home appliances for sale
electronics and home appliances for sale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!