වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Unitec Voltage Regular
Unitec Voltage Regular

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Mega With USB Cable
Arduino Mega With USB Cable

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,800

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Uno Development board with USB
Arduino Uno Development board with USB

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 990

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba Copier
Toshiba Copier

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Authorized Dealer
HIKVISION CCTV Authorized Dealer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,497

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv camera power supply 2 a 12 v
Cctv camera power supply 2 a 12 v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Technoplus Reload Machine
Technoplus Reload Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 56,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV System
CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV CAMERA
HIKVISION CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,497

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Name Boards
Led Name Boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,200

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Name boards
LED Name boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,200

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Budu Kuti Pirith Kiyan
Budu Kuti Pirith Kiyan

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV -04 CHANEL AHD 2.4 FULL SET
CCTV -04 CHANEL AHD 2.4 FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,499

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led bulb
Led bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Cash register Machine
Electronic Cash register Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 47,500

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Cash register Machine
Electronic Cash register Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 36,500

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV Cameras 04 Chanel full set
2.4MP CCTV Cameras 04 Chanel full set

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,500

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 Camera CCTV system with installation
4 Camera CCTV system with installation

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,900

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Cash register Machine repairing
Electronic Cash register Machine repairing

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Uno R3
Arduino Uno R3

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fluke 17B+ multimeter
Fluke 17B+ multimeter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,000

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Alpha 30KG Platform Scale
Alpha 30KG Platform Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - E studio 305 Photocopy machine
E studio 305 Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!