වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Authorized Dealer
HIKVISION CCTV Authorized Dealer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 67,940

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - E studio 305 Photocopy machine
E studio 305 Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photo Copy Machine / Laminating Binder
Photo Copy Machine / Laminating Binder

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Balance 30KG
Electronic Balance 30KG

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3D Pen
3D Pen

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3D Printer Filament
3D Printer Filament

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV DVR
CCTV DVR

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Starter Kit for A/L Students
Arduino Starter Kit for A/L Students

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Authorized Dealer
HIKVISION CCTV Authorized Dealer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 67,940

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Eneloop Rechargeable batteries panasonic
Eneloop Rechargeable batteries panasonic

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,600

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie Baofeng BF-888S
Walkie Talkie Baofeng BF-888S

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Budu Res Mala බූදූ රැස් මාලා
Budu Res Mala බූදූ රැස් මාලා

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Budu res mala බූදූ රැස් මාලා
Budu res mala බූදූ රැස් මාලා

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Budu Res Mala බූදූ රැස් මාලා
Budu Res Mala බූදූ රැස් මාලා

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Budu res mala බූදූ රැස් මාලා
Budu res mala බූදූ රැස් මාලා

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2450kv Brushless Motor
2450kv Brushless Motor

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA COPIERS
TOSHIBA COPIERS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gem/Diamond Selector 2
Gem/Diamond Selector 2

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,900

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital multimeter
Digital multimeter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led name boards
Led name boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,999

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Authorized Dealer
HIKVISION CCTV Authorized Dealer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,746

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Authorized Dealer
HIKVISION CCTV Authorized Dealer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,649

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HP LaserJet 600 M603 Printer
HP LaserJet 600 M603 Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED name board
LED name board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable LED bulb 15w
Rechargeable LED bulb 15w

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!