වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV HIKVISION CAMERA
CCTV HIKVISION CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,537

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Camera
HIKVISION CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,537

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Authorized Dealer
HIKVISION CCTV Authorized Dealer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,537

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fog / head lamp
Fog / head lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - spy CCTV camera with 8gb sd card
spy CCTV camera with 8gb sd card

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV NVR
CCTV NVR

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,800

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision CCTV System
Hikvision CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Printer Toners Ribbons
Printer Toners Ribbons

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RICOH MPC 2050/2550 COLOUR PHOTOCOPIERS
RICOH MPC 2050/2550 COLOUR PHOTOCOPIERS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV HIKVISION CAMERA
CCTV HIKVISION CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,537

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FAX MACHINE
FAX MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led bulb
Led bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV Camera
HIKVISION CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,537

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - බුදු රැස් මාලා
බුදු රැස් මාලා

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,700

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - sony 110V subwoofer RMS 80W
sony 110V subwoofer RMS 80W

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led bulb
Led bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led name boards
Led name boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,999

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led name boards
Led name boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,999

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led bulb
Led bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Power saver
Power saver

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,250

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Anemometer / Thermometer
Digital Anemometer / Thermometer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,350

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser infrared Digital Thermometer
Laser infrared Digital Thermometer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - OPC Drum Toshiba Estudio 255/256 copiers
OPC Drum Toshiba Estudio 255/256 copiers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Charger Rollers for Ricoh MPC 2050/2051
Charger Rollers for Ricoh MPC 2050/2051

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - OPC Drums Ricoh MPC 2030/2050/2051
OPC Drums Ricoh MPC 2030/2050/2051

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,600

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E-Studio 255 Photocopier
Toshiba E-Studio 255 Photocopier

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3D printing material PLA
3D printing material PLA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!