වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 50M Digital LCD Laser Distance Meter Measuring Tool New (LOMVUM)
50M Digital LCD Laser Distance Meter Measuring Tool New (LOMVUM)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,750

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Register
Cash Register

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Tube Lights
Led Tube Lights

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 675

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Power Bank with Camping Lamp
Power Bank with Camping Lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,290

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casio Citizen - Scientific Calculator (FX 991 ES PLUS)
Casio Citizen - Scientific Calculator (FX 991 ES PLUS)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,925

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casio Fx-100 Ms Scientific Calculator
Casio Fx-100 Ms Scientific Calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8CH CCTV DVR AHD
8CH CCTV DVR AHD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Baby Monitor
Baby Monitor

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Seal Type Electronic Scale 15 Kg
Seal Type Electronic Scale 15 Kg

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RICOH MP 2001L-2501L Photocopy Machines
RICOH MP 2001L-2501L Photocopy Machines

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 72,500

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Battery
Battery

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter DC -AC
Inverter DC -AC

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Chandelier
Chandelier

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - watt meter
watt meter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DC breaker
DC breaker

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Battery 18650
Battery 18650

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Video Door Bell Complete Set
Video Door Bell Complete Set

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,250

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Power Supply
CCTV Power Supply

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 340

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hik Vision 16 CCTV Cameras COMPLETE UNIT
Hik Vision 16 CCTV Cameras COMPLETE UNIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 295,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - VeriFone VX510
VeriFone VX510

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 32 Cameras Security System
CCTV 32 Cameras Security System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!