දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Light fitting
Light fitting

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Solar power camping torch with usb port
Solar power camping torch with usb port

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Guitar with amp and a cable
Guitar with amp and a cable

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Konnwei KW850 OBD
Konnwei KW850 OBD

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mosquito Repellent LED Bulb
Mosquito Repellent LED Bulb

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 499

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV cameras
CCTV cameras

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ANTMINER S9 13.5 Brand new with PSU
ANTMINER S9 13.5 Brand new with PSU

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 775,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Rechargeable Torch High-brightness
LED Rechargeable Torch High-brightness

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 15kg Green Light Scale
15kg Green Light Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Lampshades
Lampshades

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Video Wall 16' x 10' Feet
LED Video Wall 16' x 10' Feet

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,600,000

දින 56
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3KVA SINE WAVE POWER INVERTER Dc TO Ac
3KVA SINE WAVE POWER INVERTER Dc TO Ac

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 189

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!