වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 189 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 4 CH 1080P CCTV CAMERA FULL SET
SONY 4 CH 1080P CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,899

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wireless GSM Home Burglar Alarm
Wireless GSM Home Burglar Alarm

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 1MP 4Ch CCTV Camera System
Hikvision 1MP 4Ch CCTV Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full HD CCTV 8 Cameras System
Full HD CCTV 8 Cameras System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)
8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,290

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RECHARGEABLE HANDY SEALER
RECHARGEABLE HANDY SEALER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 999

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Usb Fan
Led Usb Fan

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CFL Lamp
CFL Lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

පැය 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SMART HOME AUTOMATION KIT
SMART HOME AUTOMATION KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV SYSTEM
4CH CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Spot (Chip) Light
Led Spot (Chip) Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Spot Light
LED Spot Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Usb Light
Led Usb Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fake Notes Detector UV light
Fake Notes Detector UV light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electric Egg Cooker / Boiler Steamer
Electric Egg Cooker / Boiler Steamer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 998

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full HD CCTV 4 Camera System
Full HD CCTV 4 Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV SYSTEM
4CH CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4U SAFETY BOX
4U SAFETY BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,300

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - BULB CAMERA 2MP
BULB CAMERA 2MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wolf guard
Wolf guard

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP
4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,490

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN)
4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,490

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZKT RFID COMPLETE ACCESS CONTROL SYSTEM
ZKT RFID COMPLETE ACCESS CONTROL SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Full HD 8Ch 2.5MP Camera System
CCTV Full HD 8Ch 2.5MP Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 41,600

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie ( වෝකි ටෝකි)
Walkie Talkie ( වෝකි ටෝකි)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Lock - 180
Electronic Lock - 180

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD LIGHT 100W
LED FLOOD LIGHT 100W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,550

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!