වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,966 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self Defense Electro Shocker Gun - 10000v
Self Defense Electro Shocker Gun - 10000v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED PANEL LIGHT/LED LIGHT
LED PANEL LIGHT/LED LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - HIKVISION CCTV 4CH 2MP 1080P
HIKVISION CCTV 4CH 2MP 1080P

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Hikvision CCTV System 4 Ch 1 Mp
Hikvision CCTV System 4 Ch 1 Mp

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)
2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,980

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)
2.4MP SONY 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2K SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)
2K SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Kitchen Scale
Kitchen Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera 4 Ch 8 6
CCTV Camera 4 Ch 8 6

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මඩකලපුව - 1x50 Kg Portable Travel Luggage Scale
1x50 Kg Portable Travel Luggage Scale

මඩකලපුව, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,600

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD LIGHT/LED LIGHT OUTDOOR (SMD TYPE)
LED FLOOD LIGHT/LED LIGHT OUTDOOR (SMD TYPE)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Multimedia Projectors / Japan
Multimedia Projectors / Japan

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Dahua 8 CH CCTV Camera Systems (1080P)
Dahua 8 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 4 Channel CCTV
Hikvision 4 Channel CCTV

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance Systems
Fingerprint Time Attendance Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV HIKVISION CAMERA
CCTV HIKVISION CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,497

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CH CCTV Camera Systems (1080P)
4 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-යාපනය - Motion Sensor Light
Motion Sensor Light

යාපනය, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 299

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Buduras Mala
Buduras Mala

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital LED Wall Alarm Clock – 14% OFF
Digital LED Wall Alarm Clock – 14% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,100

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
2.4MP SONY 8 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WiFi Smart Plug
WiFi Smart Plug

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 4 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP 3 CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,600

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!