වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,797 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED SURFACE OR SLAP PANEL LIGHT 18W
LED SURFACE OR SLAP PANEL LIGHT 18W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 395

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SMART TRACKING MOTOR DIY KIT
SMART TRACKING MOTOR DIY KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Laminate Machine
Laminate Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,900

විනාඩි 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV Camera
CCTV Camera

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED RGB Crystal Lotus Rotating Bulb
LED RGB Crystal Lotus Rotating Bulb

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Disco RGB ROTATING Light
LED Disco RGB ROTATING Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 6 LED Disco RGB ROTATING Light
6 LED Disco RGB ROTATING Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Toshiba 355 Photo copy machine
Toshiba 355 Photo copy machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS RF Security Shop Door Entry Alarm*
POS RF Security Shop Door Entry Alarm*

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 20W SOLAR LED FLOOD OR FLASH LIGHT
20W SOLAR LED FLOOD OR FLASH LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED DECORATION BULB 100
LED DECORATION BULB 100

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 165

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FILAMENT BULB A60
LED FILAMENT BULB A60

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 225

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FILAMENT CANDLE BULB 2W
LED FILAMENT CANDLE BULB 2W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED COB-4U BLUB 40W
LED COB-4U BLUB 40W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 790

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED CANDLE BULB 3W
LED CANDLE BULB 3W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD OR FLASH LIGHT 100W (Iron)
LED FLOOD OR FLASH LIGHT 100W (Iron)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD OR FLASH LIGHT 100W]]
LED FLOOD OR FLASH LIGHT 100W]]

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,690

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED 1W Globe Bulb
LED 1W Globe Bulb

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 46

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - AHD 2MP Camera
AHD 2MP Camera

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-හම්බන්තොට - Canon Photo Copy Machine
Canon Photo Copy Machine

හම්බන්තොට, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-බදුල්ල - LED Light Board panel
LED Light Board panel

බදුල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Panasonic Fax Machine KX-983 Auto Cut
Panasonic Fax Machine KX-983 Auto Cut

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,250

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV DVR CABIN METAL 3U/4U
CCTV DVR CABIN METAL 3U/4U

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C203 Photo Copy Machine
Konica C203 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Platform Scale
Platform Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mini electronic scale
Mini electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!