වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Analog Dome Camera - Tushing
Cctv Analog Dome Camera - Tushing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Hikvision 8 Channel HD CCTV Camera
Hikvision 8 Channel HD CCTV Camera

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 78,250

විනාඩි 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED light
LED light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30

විනාඩි 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-හම්බන්තොට - HIK VISION 1080p 4CH
HIK VISION 1080p 4CH

හම්බන්තොට, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,500

විනාඩි 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGER TIME ATTENDANCE
FINGER TIME ATTENDANCE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 57,000

විනාඩි 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - NEW 4CH CCTV CAMERA SYSTEM
NEW 4CH CCTV CAMERA SYSTEM

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,930

විනාඩි 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Face ID Time Attendance
Face ID Time Attendance

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FACE ID TIME ATTENDANCE
FACE ID TIME ATTENDANCE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 77,500

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DATALOGIC Skorpio X3 DATA COLLECTOR
DATALOGIC Skorpio X3 DATA COLLECTOR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 155,000

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DATALOGIC Memor X3 Mobile PDA
DATALOGIC Memor X3 Mobile PDA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120,000

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cctv Camera
Cctv Camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,200

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Touch Light
Touch Light

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 480

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,790

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN TECH)
8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Burglary Alarm System Wireless GSM
Burglary Alarm System Wireless GSM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN-TECH)
4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,990

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Platform 300kg
Platform 300kg

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - BENCH SCALE
BENCH SCALE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,750

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Weighing scale
Weighing scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Floor lamp / Stand (Lamps and Lighting)
Floor lamp / Stand (Lamps and Lighting)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mini electronic scale
Mini electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,750

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!