දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 4 Channel CCTV Camera System
Dahua 4 Channel CCTV Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED BOARD
LED BOARD

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Register Scale
Cash Register Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E Studio 232 Printer
Toshiba E Studio 232 Printer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 4 Channel CCTV Camera System
Dahua 4 Channel CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH DRAWER MEGA
CASH DRAWER MEGA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 8 Channel CCTV Camera System
Dahua 8 Channel CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,999

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Sign Boards
LED Sign Boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1000X8 LED Digital Microscope
1000X8 LED Digital Microscope

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - drone repair and sale
drone repair and sale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 999

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Camara Systems- Security
Cctv Camara Systems- Security

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scientific calculator fx-991ms
Scientific calculator fx-991ms

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Wi-Fi Camera
CCTV Wi-Fi Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DVR hi vition
DVR hi vition

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 8 Camera + DVR System
Dahua 8 Camera + DVR System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 720P HDCVI IR Bullet Camera
Dahua 720P HDCVI IR Bullet Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 2MP HDCVI IR Bullet Camera
Dahua 2MP HDCVI IR Bullet Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 12V-65AH Valve Regulated Gel Batteries
12V-65AH Valve Regulated Gel Batteries

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 12V-100AH Valve Regulated Gel Batteries
12V-100AH Valve Regulated Gel Batteries

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,900

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV professional
CCTV professional

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AHD 2.4MP CCTV Cameras
AHD 2.4MP CCTV Cameras

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 360° Rotatable WiFi Camera (2 MP)
CCTV 360° Rotatable WiFi Camera (2 MP)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 57
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Headphone JBL S990
Headphone JBL S990

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,100

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!