වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CDMA Telephone
CDMA Telephone

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,900

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Rotatable WiFi Camera (2 MP)
CCTV Rotatable WiFi Camera (2 MP)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,400

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 4 Channel Kit
CCTV 4 Channel Kit

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Outdoor WIFI Camera (IP Camera)
CCTV Outdoor WIFI Camera (IP Camera)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,300

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RISO MACHINE
RISO MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 225,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Toshiba 255
Photocopy Toshiba 255

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Konica Minolta Printers
Konica Minolta Printers

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - L2700D Multifuntion Printers
L2700D Multifuntion Printers

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Sign Boards
LED Sign Boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 360° Rotatable WiFi Camera
CCTV 360° Rotatable WiFi Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,400

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Modern Pendant Crystal Lights
Modern Pendant Crystal Lights

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Motorola Cordless Phone
Motorola Cordless Phone

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - XENON 4 channel surveillance kit
XENON 4 channel surveillance kit

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Barcode printer
Barcode printer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,500

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Printer for sale
Printer for sale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CABLE 100 YARDS
CCTV CABLE 100 YARDS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Motion Detector security system
Motion Detector security system

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,950

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!