දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 4 Channel Full-HD 1080p Full Set
Dahua 4 Channel Full-HD 1080p Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 4 Channel Full-HD CCTV Camera
Hikvision 4 Channel Full-HD CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision Full-HD 8 Channel CCTV Systems
Hikvision Full-HD 8 Channel CCTV Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 59,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 4 Channel Full-HD CCTV Camera
Hikvision 4 Channel Full-HD CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino servo motor + breadboard
Arduino servo motor + breadboard

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 475

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Juki machines
Juki machines

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ALARM SYSTEM
ALARM SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 8Channel Full-HD 1080p CCTV System
Dahua 8Channel Full-HD 1080p CCTV System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 4 Channel Full-HD 1080p Full Set
Dahua 4 Channel Full-HD 1080p Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,999

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA 3C2V COAXIAL CABLE
CCTV CAMERA 3C2V COAXIAL CABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,400

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Outdoor WiFi Camera - 2.0 MP
CCTV Outdoor WiFi Camera - 2.0 MP

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,990

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Meter box
Meter box

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,490

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wall lamps
Wall lamps

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 395

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hanging lamps
Hanging lamps

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,690

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led bulbs
Led bulbs

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 220

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Panel lights
Panel lights

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 580

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Phillies commercial iron
Phillies commercial iron

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register Machine
Cash register Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Konica C280 Colour Photocopy
Konica C280 Colour Photocopy

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Systems.
CCTV Camera Systems.

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED BOARD
LED BOARD

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 43

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!