වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Solar Motion LED Light
Solar Motion LED Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera & GSM Alarm Panel
CCTV Camera & GSM Alarm Panel

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED lantern
LED lantern

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 600

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GV TECH CCTV SYSTEM
GV TECH CCTV SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV SYSTEM
HIKVISION CCTV SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 56,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FOXWELL OBDII Scanner
FOXWELL OBDII Scanner

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED sewing lamp
LED sewing lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 700

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Sewing LED Lamp
Sewing LED Lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSM ALARM SYSTEM UNIT
GSM ALARM SYSTEM UNIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,900

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Solar Motion LED Light
Solar Motion LED Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,950

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multi currency Cash Counter Machine
Multi currency Cash Counter Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,790

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - බුදු රැස් මාලා
බුදු රැස් මාලා

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - බූදූ රැස් මාලා
බූදූ රැස් මාලා

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,400

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Yahama Digital Keybord
Yahama Digital Keybord

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full hd cctv camara maharagama
Full hd cctv camara maharagama

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera – Network Cable
CCTV Camera – Network Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba e studio 455
Toshiba e studio 455

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera – USB Cable
CCTV Camera – USB Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cordless Phone
Cordless Phone

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine
Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tag antenna EAS Systems unites
Tag antenna EAS Systems unites

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV - HDMI Cables
CCTV - HDMI Cables

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV කැමරා - Steal Boxes (3U Racks)
CCTV කැමරා - Steal Boxes (3U Racks)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera - VGA Cables
CCTV Camera - VGA Cables

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera wire
CCTV Camera wire

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,800

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV කැමරා - Power Supply
CCTV කැමරා - Power Supply

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - OFFER CCTV Security System 2.4Mp
OFFER CCTV Security System 2.4Mp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 57,800

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!