වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tag Antenna Eas Systems Unites
Tag Antenna Eas Systems Unites

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Solar Motion LED Light
Solar Motion LED Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Automatic Voltage Stabilizers
Automatic Voltage Stabilizers

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Buduras mala
Buduras mala

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,555

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Solar Motion LED Light
Solar Motion LED Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,950

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Water heater coil and control
Water heater coil and control

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Variable speed driver
Variable speed driver

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Moisture Meter- Paddy/Grains
Moisture Meter- Paddy/Grains

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 500g Jewelry Pocket Scale
500g Jewelry Pocket Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,950

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 50kg Scale Portable
50kg Scale Portable

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hanging 50kg scale portable
Hanging 50kg scale portable

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 500g Dual Mini Digital Jewelry Pocket Scale
500g Dual Mini Digital Jewelry Pocket Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera – Network Cable
CCTV Camera – Network Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 10KM දුර පරාසයක් ඇති Walkie Talkie
10KM දුර පරාසයක් ඇති Walkie Talkie

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,900

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera – USB Cable
CCTV Camera – USB Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tag Antenna Eas Systems Unites
Tag Antenna Eas Systems Unites

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Parts a Lot
Electronic Parts a Lot

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV - HDMI Cables
CCTV - HDMI Cables

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera - VGA Cables
CCTV Camera - VGA Cables

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV කැමරා - Power Supply
CCTV කැමරා - Power Supply

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIK VISION 2Mp CCTV 4Ch System
HIK VISION 2Mp CCTV 4Ch System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Quality CCTV SYSTEM for your door step
Quality CCTV SYSTEM for your door step

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Project Board
Project Board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 6 Way Power Bar - 19” Rack mount 1U
6 Way Power Bar - 19” Rack mount 1U

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Cameras (Entire Set 3 Units)
CCTV Cameras (Entire Set 3 Units)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full HD cctv system maharagama
Full HD cctv system maharagama

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera & GSM Alarm Panel
CCTV Camera & GSM Alarm Panel

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!