දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Panels
LED Panels

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LAB Thermometers
LAB Thermometers

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Dvr 4 Ch
Cctv Dvr 4 Ch

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Kenwood Walki Talki Set-Made in Japan
Kenwood Walki Talki Set-Made in Japan

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Name Board
LED Name Board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3 CCTV Cameras Unit
3 CCTV Cameras Unit

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ChangeOver Switch
ChangeOver Switch

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Car Power Inverter charger Phone laptop DC12v to 220V AC
Car Power Inverter charger Phone laptop DC12v to 220V AC

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Superb Quality HD CCTV 4 cameras Complete package
Superb Quality HD CCTV 4 cameras Complete package

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,500

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine (Colour)
Photocopy Machine (Colour)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 Channel CCTV Complete Set
4 Channel CCTV Complete Set

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laminating machine
Laminating machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA SYSTEM
CCTV CAMERA SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hot glue gun
Hot glue gun

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV camara
CCTV camara

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Portable Kitchan Weight Scale
Digital Portable Kitchan Weight Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Robot
Arduino Robot

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,600

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!