දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER MACHINE
CASH REGISTER MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - compressor
compressor

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8CH 2.0MP CCTV Camera Systems
8CH 2.0MP CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER ITEM 216/2500/UNLIMITED
CASH REGISTER ITEM 216/2500/UNLIMITED

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Buddry original scale
Buddry original scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2000w Solar inverter
2000w Solar inverter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,490

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Bulb 5w
Led Bulb 5w

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mini Digital Multimeter
Mini Digital Multimeter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,300

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER ITEM216/2500/UNLIMITED
CASH REGISTER ITEM216/2500/UNLIMITED

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wet and Dry Portable Vacuum Cleaner
Wet and Dry Portable Vacuum Cleaner

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER MACHINE BRAND NEW
CASH REGISTER MACHINE BRAND NEW

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER
CASH REGISTER

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photo copy machines
Photo copy machines

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine Toshiba E Studio 232
Photocopy Machine Toshiba E Studio 232

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Xerox colorqube 9201
Xerox colorqube 9201

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Kyocera photo copy machine & binding
Kyocera photo copy machine & binding

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER BRAND NEW.
CASH REGISTER BRAND NEW.

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,500

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER ITEM216/2500/UNLIMITED
CASH REGISTER ITEM216/2500/UNLIMITED

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Atlas Air Compressor
Atlas Air Compressor

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - singer microwave oven
singer microwave oven

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Luggage Weighing Scale by BUDRY
Luggage Weighing Scale by BUDRY

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER BRAND NEW ITEM216/2500
CASH REGISTER BRAND NEW ITEM216/2500

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!