වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3 CCTV Cameras Complete Set
3 CCTV Cameras Complete Set

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Yamaha Electric Piano
Yamaha Electric Piano

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cordless Telephone
Cordless Telephone

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Flashlight Torch
Flashlight Torch

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Microscope
Microscope

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER ITEM 216/2500 BRAND NEW LOW PRICE
CASH REGISTER ITEM 216/2500 BRAND NEW LOW PRICE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER MACHINE(BRAND NEW)
CASH REGISTER MACHINE(BRAND NEW)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Billing Machine
Billing Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hik Vision TURBO CCTV Camera
Hik Vision TURBO CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,750

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Pannel
LED Pannel

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - XEROX BLACK COPIER WC 5845
XEROX BLACK COPIER WC 5845

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - XEROX D110/4110 black high speed printer &copier.
XEROX D110/4110 black high speed printer &copier.

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER MACHINE
CASH REGISTER MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bed Side Lamp
Bed Side Lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED HOUSE LAMP
LED HOUSE LAMP

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba Photocopy Matchine
Toshiba Photocopy Matchine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 98,000

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine 255
Photocopy Machine 255

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER MACHINE BRAND NEW.
CASH REGISTER MACHINE BRAND NEW.

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!