දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register machine(Brand new)
Cash register machine(Brand new)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - StarBlazer
StarBlazer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba e-Studio 282 මැෂින්
Toshiba e-Studio 282 මැෂින්

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine Toshiba E Studio 282
Photocopy Machine Toshiba E Studio 282

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash registrar(brand New)
Cash registrar(brand New)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scal 50kg
Scal 50kg

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 600

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger Print Time Attendance System
Finger Print Time Attendance System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Lights
LED Lights

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Caviling Light
LED Caviling Light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV AHD 2.4MP CAMERA
CCTV AHD 2.4MP CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Home Security system
Home Security system

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,500

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gas soldering iron
Gas soldering iron

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Soldering iron
Soldering iron

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 57
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casio fx _991MS scientifi Calculator
Casio fx _991MS scientifi Calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 302
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Register Drawer
Cash Register Drawer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 531
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Register Drawer
Cash Register Drawer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 567
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TMT 82 POS Thermal printer
TMT 82 POS Thermal printer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 567
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Detail Of LED Writing Board
Detail Of LED Writing Board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,400

දින 577

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!