දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FLOOD LIGHT CCTV 2.4 AHD CAMERA
FLOOD LIGHT CCTV 2.4 AHD CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FLOOD LIGHT CCTV 2.4 AHD CAMERA
FLOOD LIGHT CCTV 2.4 AHD CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 2.4MP AHD OUTDOOR CAMERA
CCTV 2.4MP AHD OUTDOOR CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Used Wall Bracket
Used Wall Bracket

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laminator (Brand New)
Laminator (Brand New)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E studio 207
Toshiba E studio 207

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV system
4CH CCTV system

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash registrar(brand New)
Cash registrar(brand New)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,900

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Transformer 415v~110v
Transformer 415v~110v

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER Z0NERICH
CASH REGISTER Z0NERICH

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,500

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER MACHINE NEW
CASH REGISTER MACHINE NEW

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register(බිල් මැෂින් )
Cash register(බිල් මැෂින් )

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,900

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bedside lamp
Bedside lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Canon photocopy machine
Canon photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register (brand new)
Cash register (brand new)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER MACHINE(BRAND NEW)
CASH REGISTER MACHINE(BRAND NEW)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 58
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casio fx _991MS scientifi Calculator
Casio fx _991MS scientifi Calculator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 367

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!