වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV CAMERA (FAST MOVING)
2.4MP CCTV CAMERA (FAST MOVING)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH 1080P HYBRID DVR
4CH 1080P HYBRID DVR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP CCTV CAMERA - Panasonic
2.4MP CCTV CAMERA - Panasonic

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,300

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP AHD DOME CCTV CAMETA
2.4MP AHD DOME CCTV CAMETA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4-CCTV Camera System 2.4MP
4-CCTV Camera System 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,800

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - land phone call recorder
land phone call recorder

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH 2MP CCTV Camera Systems
4CH 2MP CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera - 8CH DVR 1080P
CCTV Camera - 8CH DVR 1080P

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,700

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV POWER ADAPTER
CCTV POWER ADAPTER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 320

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV camera and accessories
CCTV camera and accessories

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Bulb for Sale
Led Bulb for Sale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Security systems
Security systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Ricoh Photocopy Toner 2550
Ricoh Photocopy Toner 2550

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Ricoh PhotoCopy Duplex Guide 2550
Ricoh PhotoCopy Duplex Guide 2550

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electric light board
Electric light board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP AHD CCTV Camera
2.4MP AHD CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,200

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 AHD CCTV Camera System (2.4MP)
4 AHD CCTV Camera System (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4-CCTV Camera System 2.4MP
4-CCTV Camera System 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 43,900

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Security
CCTV Security

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic door lock
Electronic door lock

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,200

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi video door phone
Wifi video door phone

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Videocon d 2 h
Videocon d 2 h

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Systems
CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,990

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera (2.4MP)
CCTV Camera (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH REGISTER
CASH REGISTER

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!