වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Whiteboard, smart board, interactive whiteboard
Whiteboard, smart board, interactive whiteboard

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 225,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Smart Home Security Alarm Systems
Smart Home Security Alarm Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,500

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Whiteboard, smart board, interactive whiteboard
Whiteboard, smart board, interactive whiteboard

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 225,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Textile security machine
Textile security machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 89,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Konica Minolta Bizhub C253 Photocopier
Konica Minolta Bizhub C253 Photocopier

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 110,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laminating Machine
Laminating Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Door Access Control System
Door Access Control System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,750

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - P10 Outdoor Led Display
P10 Outdoor Led Display

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Panasonic Fax
Panasonic Fax

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Cashier
Electronic Cashier

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA Photo Copy Machine
TOSHIBA Photo Copy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walki talki 4ps
Walki talki 4ps

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Ricoh PhotoCopy Duplex Guide 2550
Ricoh PhotoCopy Duplex Guide 2550

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Ricoh Photocopy Toner 2550
Ricoh Photocopy Toner 2550

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 49mhz Circuit board and Remote
49mhz Circuit board and Remote

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - battery with charger
battery with charger

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SINHALA CASH REGISTER
SINHALA CASH REGISTER

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Metal Detectors | Kaduwela Kandy
Metal Detectors | Kaduwela Kandy

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger Print Machine
Finger Print Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Toshiba 163
Photocopy Toshiba 163

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fax machine
Fax machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Security
CCTV Security

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,500

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Security
Cctv Security

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Systems Package
CCTV Camera Systems Package

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SINHALA CASH REGISTER
SINHALA CASH REGISTER

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED BOARD
LED BOARD

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!