වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 662 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 655,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New Bajaj three wheeler Blue
Brand New Bajaj three wheeler Blue

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 239,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke Three Wheel
2 stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ 2 Stork
BAJAJ 2 Stork

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 118,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 255,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 20,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke three wheeler
Bajaj 2 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 460,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel For Sale
Three Wheel For Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheelerl
Bajaj three wheelerl

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - YE
Three Wheeler - YE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand NEW - Bajaj RE Three-wheeler
Brand NEW - Bajaj RE Three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler AAP-2168
Three Wheeler AAP-2168

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජාජ් 3W- නවීකරණය කරනලද
බජාජ් 3W- නවීකරණය කරනලද

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 239,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - QD-8800
QD-8800

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 348,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj ug modified-Red Three Wheeler
Bajaj ug modified-Red Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 227,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!