වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 770 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel - 2008
Bajaj Three Wheel - 2008

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4stroke 2012
Bajaj 4stroke 2012

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

විනාඩි 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

විනාඩි 40
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ three wheeler
BAJAJ three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three-wheeler for sale
Three-wheeler for sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - ත්‍රී රෝද රථ
ත්‍රී රෝද රථ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 💯Brandnew Bajaj 3W | QUTE
💯Brandnew Bajaj 3W | QUTE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke YC- Three Wheeler
Bajaj 4 stroke YC- Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 119,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2015
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QC
Three Wheeler - QC

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QJ
Three Wheeler - QJ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler - 2006
Bajaj Three Wheeler - 2006

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel - 2011
Bajaj Three Wheel - 2011

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel - 2010
Bajaj Three Wheel - 2010

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4stock three wheel
Bajaj 4stock three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 203 three wheeler
Bajaj 203 three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three-Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three-Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!