වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 755 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Two Stroke Three Wheeler
Two Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

විනාඩි 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke three wheeler
2 Stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Re Three Wheeler
Bajaj Re Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 690,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three-wheeler bajaj
Three-wheeler bajaj

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Tvs Three Wheeler
Tvs Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King 2013 three wheeler
TVS King 2013 three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 138,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 👉 |නවතම බජාජ් ත්‍රිරෝද රථය| Qute
👉 |නවතම බජාජ් ත්‍රිරෝද රථය| Qute

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2strok three wheeler
2strok three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler 2015 (ABC)
Bajaj three wheeler 2015 (ABC)

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 628,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 635,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

පැය 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler RE blue
Bajaj three wheeler RE blue

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!