වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 901 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Red Bajaj Three-Wheeler 24
Red Bajaj Three-Wheeler 24

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj - 2018 ( ) Three Wheel
Bajaj - 2018 ( ) Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Threewheeler
Bajaj 2 stroke Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Red three wheeler bajaj 27
Red three wheeler bajaj 27

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke three wheeler
Bajaj 4 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ NEW- 2018 THREE WHEELER
BAJAJ NEW- 2018 THREE WHEELER

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheels
Bajaj three wheels

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - YN Bajaj 4Srock three wheeler
YN Bajaj 4Srock three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheleer
Bajaj Three Wheleer

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio three wheel for sale
Piaggio three wheel for sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVs three wheeler
TVs three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Blue-නවතම Bajaj ත්‍රිරෝදරථය
Blue-නවතම Bajaj ත්‍රිරෝදරථය

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - QG - Three Wheeler
QG - Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

පැය 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

පැය 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

පැය 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!