වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 8,184 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota CHR 2018
Toyota CHR 2018

900 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Peugeot 508 DIESEL HYBRID 4WD 2013
Peugeot 508 DIESEL HYBRID 4WD 2013

33,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Passo 2014
Toyota Passo 2014

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,050,000

විනාඩි 5
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda CRV 1999
Honda CRV 1999

182,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,890,000

විනාඩි 6
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto K10 2011
Suzuki Alto K10 2011

77,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,675,000

විනාඩි 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Axio 2015
Toyota Axio 2015

32,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,000,000

විනාඩි 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Stingray J Style 2015
Suzuki Wagon R Stingray J Style 2015

42,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,685,000

විනාඩි 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius 2008
Toyota Prius 2008

98,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,065,000

විනාඩි 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda N-Box Custom 2015
Honda N-Box Custom 2015

17,617 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,150,000

විනාඩි 9
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FZ 2017
Suzuki Wagon R FZ 2017

6,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,300,000

විනාඩි 11
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Passo 2008
Toyota Passo 2008

105,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,180,000

විනාඩි 12
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz car 2016
Toyota Vitz car 2016

19,653 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,475,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Chevrolet Cruze 2003
Chevrolet Cruze 2003

110,340 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,925,000

විනාඩි 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki S-Cross S X 4 2017
Suzuki S-Cross S X 4 2017

7,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,975,000

විනාඩි 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Hustler 2016
Suzuki Hustler 2016

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,890,000

විනාඩි 13
මෝටර් රථ-කොළඹ - Peugeot 307 2005
Peugeot 307 2005

149,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,890,000

විනාඩි 14
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro BAIC X25 2018
Micro BAIC X25 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,990,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Carina CT210 MyRoad 1998
Toyota Carina CT210 MyRoad 1998

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,090,000

විනාඩි 20
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FX Hybrid 2017
Suzuki Wagon R FX Hybrid 2017

6,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,775,000

විනාඩි 22
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Axio Hybrid G Grade 2013
Toyota Axio Hybrid G Grade 2013

85,700 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,400,000

විනාඩි 25
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto 2014
Suzuki Alto 2014

45,654 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,765,000

විනාඩි 25
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mazda Flair 2015
Mazda Flair 2015

49,243 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

විනාඩි 26
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Tiida 2008
Nissan Tiida 2008

103,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,800,000

විනාඩි 27
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Fit GP5 2013
Honda Fit GP5 2013

69,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,775,000

විනාඩි 27
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Stingray 2014
Suzuki Wagon R Stingray 2014

38,132 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,565,000

විනාඩි 28
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda CRV Australian VTIL 2018
Honda CRV Australian VTIL 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 10,500,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz 2017
Toyota Vitz 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,275,000

විනාඩි 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!