වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 stroke Three Wheeler
4 stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke three wheeler
4 Stroke three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 98,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler For Sale
Three Wheeler For Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE Three Wheeler
Bajaj RE Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 245,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4strok
4strok

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Four stroke Three wheeler
Four stroke Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Four stroke Three wheeler
Four stroke Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4Stroke Three Wheeler
4Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler - 2014
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler - 2014

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 648,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler 203
Three Wheeler 203

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheel
4 Stroke Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!