වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three wheeler
Bajaj 4 Stroke Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2017
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2017

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 1,025,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 158,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke three wheel
Bajaj 2 stroke three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4stroke Three wheeler
4stroke Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4ස්ට්‍රොක්
4ස්ට්‍රොක්

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4strok
4strok

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4strok three wheeler
4strok three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - AAV-41** Bajaj Three Wheeler
AAV-41** Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheel
Bajaj 2 Stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2Stroke Three Wheeler
2Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel RE205
Three Wheel RE205

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!