වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 185,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj-4 Stroke Three Wheel
Bajaj-4 Stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 760,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජාජ් ත්‍රිරෝද රථය
බජාජ් ත්‍රිරෝද රථය

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 260,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Storke Three Wheeler
4 Storke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Qk 4stroke Three Wheeler
Qk 4stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King 4 stroke
TVS King 4 stroke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2012
Bajaj Three Wheeler 2012

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 55
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!