වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 109 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New ( Bajaj Four Stroke )
Brand New ( Bajaj Four Stroke )

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheel
Bajaj 2 Stroke Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 652,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheel
4 Stroke Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 174,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheel
4 Stroke Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheel
4 Stroke Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Re Three Wheeler
Bajaj Re Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brandnew Three Wheel
Brandnew Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 205 Three Wheeler
Bajaj RE 205 Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 598,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Re 2018 ත්‍රී රෝද රථය Bajaj
Re 2018 ත්‍රී රෝද රථය Bajaj

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piagio Ape Three Wheeler
Piagio Ape Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Brand New Three Wheeler
Bajaj Brand New Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ THREE WHEELER - 2018
BAJAJ THREE WHEELER - 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - THREE WHEELER NEW 2018
THREE WHEELER NEW 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!