වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 975 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Four Stroke three wheel
Bajaj Four Stroke three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Two stroke three wheeler
Bajaj Two stroke three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke
Bajaj 4 stroke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

විනාඩි 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - QD Two stroke three wheeler
QD Two stroke three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - ABM Three wheeler
ABM Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 4 Stroke Three Wheeler
BAJAJ 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 548,000

විනාඩි 21
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - ABI 4 Stroke three wheeler
ABI 4 Stroke three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THE BAJAJ BRAND NEW
THE BAJAJ BRAND NEW

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ WHEELER NEW
BAJAJ WHEELER NEW

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three wheeler
Piaggio Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke three wheeler
Bajaj 2 stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stock Three Wheeler
Bajaj 4 Stock Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three wheeler
Bajaj 2 Stork Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 78,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj RE 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj RE 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 455,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Two stroke three wheeler
Two stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 77,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - රටේ තියෙන හොඳම 1 - 2018
රටේ තියෙන හොඳම 1 - 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel for Sale
Three Wheel for Sale

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 460,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Four Stroke three wheel
Bajaj Four Stroke three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Baja Three Wheeler
Baja Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - THE BEST BAJAJ 2018
THE BEST BAJAJ 2018

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!