වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 549 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler AAG
Bajaj Three Wheeler AAG

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 468,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - AAN PIAGGIO THREE WHEELER
AAN PIAGGIO THREE WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 2Stroke three wheeler QA
BAJAJ 2Stroke three wheeler QA

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 127,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Threweeler
Threweeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 287,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 142,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj - AAD 2012
Bajaj - AAD 2012

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ THREE WHEEL 2016
BAJAJ THREE WHEEL 2016

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ 2 STORK
BAJAJ 2 STORK

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 405,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!