වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 954 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Tvs King Three Wheeler
Tvs King Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel
Three Wheel

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

විනාඩි 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Original Three Wheel 21
Bajaj Original Three Wheel 21

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 96,000

විනාඩි 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 598,000

විනාඩි 47
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2st Three Wheeler
Bajaj 2st Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 202 Original Three Wheeler
Bajaj 202 Original Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 139,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 172,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 448,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 282,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4Stroke Three Wheeler
Bajaj 4Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Ape Three Wheeler
Piaggio Ape Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio Ape Three Wheeler
Piaggio Ape Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Tvs King Three Wheel
Tvs King Three Wheel

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - බාජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
බාජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Branded Three Wheeler 2019
Branded Three Wheeler 2019

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4stroke Three Wheeler
Bajaj 4stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj RE 2 Stroke
Bajaj RE 2 Stroke

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel
Three Wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheel
Three Wheel

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!