වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 1,087 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 4,350,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke
Bajaj 2 Stroke

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 stroke Three wheeler
2 stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 148,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 783,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 460,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Tvs King
Tvs King

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke three wheeler
Bajaj 4 stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 710,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio City Threewheel
Piaggio City Threewheel

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Piaggio ape
Piaggio ape

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - BAJAJ THREE-WHEELER
BAJAJ THREE-WHEELER

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Threewheel
Bajaj Threewheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!