වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheel 4 stroke
Bajaj three wheel 4 stroke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 459,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke threewheeler
2 stroke threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 192,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke three wheeler
Bajaj 4 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 88,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Strock 2007
Bajaj 4 Strock 2007

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheel 4 stroke
Bajaj three wheel 4 stroke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 459,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ RE 2 STROKE 2005
BAJAJ RE 2 STROKE 2005

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke three wheeler
2 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheele
Three Wheele

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS KING 2011
TVS KING 2011

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheelers
Three Wheelers

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - NEW THREEWHEALERS 2018
NEW THREEWHEALERS 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජාජ් BRANDNEW
බජාජ් BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 strock RE205 YS
Bajaj 4 strock RE205 YS

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!