වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 138,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler 2015 (ABC)
Bajaj three wheeler 2015 (ABC)

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 628,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 690,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler YF
Bajaj Three Wheeler YF

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 649,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke Three wheeler
2 stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke three wheeler
2 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 127,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - ABB bajaj three wheeler
ABB bajaj three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS KING Three Wheeler 2011 - (YN- XXXX)
TVS KING Three Wheeler 2011 - (YN- XXXX)

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke Three wheeler
2 stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 278,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!