වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 4,988 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-මාතලේ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතලේ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාරත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 38,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Re Three Wheel
Bajaj Re Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 720,000

දැන්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - New four stroke Bajaj Three Wheeler
New four stroke Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දැන්
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

විනාඩි 17
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

විනාඩි 20
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

විනාඩි 39
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - BAJAJ THREE WHEELERS AAW
BAJAJ THREE WHEELERS AAW

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 86,000

විනාඩි 40
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

විනාඩි 42
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 86,000

විනාඩි 42
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

විනාඩි 43
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

විනාඩි 49
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAU
Three Wheeler - AAU

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BRAND NEW THREE WHEELER
BRAND NEW THREE WHEELER

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාපුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2stroke Three Wheeler
Bajaj 2stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - ABD 4 stroke three wheeler
ABD 4 stroke three wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 72,000

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!