වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 4,407 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj
Bajaj

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj 4 stroke Three wheeler
Bajaj 4 stroke Three wheeler

සාමාජිකයාරත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Baja ABL - 2016.
Baja ABL - 2016.

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 710,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj 4 stroke Three wheeler
Bajaj 4 stroke Three wheeler

සාමාජිකයාරත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - AAN 4 stroke Three Wheeler
AAN 4 stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Threewheel 4stok
Bajaj Threewheel 4stok

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Baja YM Three Wheeler
Baja YM Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවරඑලිය - Chunpan Three wheel
Chunpan Three wheel

නුවරඑලිය, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 245,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 105,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj Three Wheeler 2003
Bajaj Three Wheeler 2003

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 Stroke Threewheeler
Bajaj 2 Stroke Threewheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj trivilr
Bajaj trivilr

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-බදුල්ල - Bajaj 2Stock Three wheeler
Bajaj 2Stock Three wheeler

බදුල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - BAJAJ 4 stroke Three wheeler
BAJAJ 4 stroke Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!