වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler Green
Bajaj Three Wheeler Green

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler Blue
Bajaj Three Wheeler Blue

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Re Three Wheeler Green
Bajaj Re Three Wheeler Green

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2011
Bajaj Three Wheeler 2011

2011

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel – YV - 2012
Bajaj Three Wheel – YV - 2012

2012

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler - Ye 2010
Bajaj Three Wheeler - Ye 2010

2010

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel 2007
Bajaj Three Wheel 2007

2007

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler AAV - 2015
Bajaj Three Wheeler AAV - 2015

2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Re Three Wheeler Blue
Bajaj Re Three Wheeler Blue

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler Green
Bajaj Three Wheeler Green

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler New Green
Bajaj Three Wheeler New Green

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler RE
Bajaj Three wheeler RE

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler Green
Bajaj Three Wheeler Green

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel – QH - 2006
Bajaj Three Wheel – QH - 2006

2006

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 53,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2016
Bajaj Three Wheeler 2016

2016

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel AAD - 2012
Bajaj Three Wheel AAD - 2012

2012

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel QB - 2005
Bajaj Three Wheel QB - 2005

2005

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 62,500

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel JX - 2005
Bajaj Three Wheel JX - 2005

2005

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 45,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel AAT - 2014
Bajaj Three Wheel AAT - 2014

2014

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2017

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 770,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel QT 2009
Bajaj Three Wheel QT 2009

2009

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

2005

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler YG - 2010
Bajaj Three Wheeler YG - 2010

2010

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 50
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stoke Three wheeler
Bajaj 4 stoke Three wheeler

2005

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!