වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BRANDNEW BAJAJ RE 2018...
BRANDNEW BAJAJ RE 2018...

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke three wheel
Bajaj 4 stroke three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel Bajaj 2014
Three wheel Bajaj 2014

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Threewheel
Bajaj Threewheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 108,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheel
Bajaj 2 Stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Four Stroke Three Wheeler
Bajaj Four Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 598,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Re2018 Wheeler New
Re2018 Wheeler New

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New Three Wheeler 2018
Brand New Three Wheeler 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj threewheeler
Bajaj threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 98,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheleer
Bajaj Three Wheleer

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheel
Bajaj 2 Stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BEST BAJAJ THREE WHEELER NEW
BEST BAJAJ THREE WHEELER NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King three wheeler
TVS King three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ 2 stroke three wheeler
BAJAJ 2 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!