වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Threewheel For Sale
Bajaj Threewheel For Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 598,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke Three Wheel for Sale
Bajaj 4 stroke Three Wheel for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King For Sale
TVS King For Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler 205
Bajaj Three wheeler 205

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 152,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Threewheel
Bajaj Threewheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King - URGENT SALE
TVS King - URGENT SALE

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheleer අලුතින්ම
Bajaj Three Wheleer අලුතින්ම

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel for Sale
Bajaj Three Wheel for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke Three Wheel
Bajaj 4 stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three wheeler
Bajaj 2 stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel for Sale
Bajaj Three Wheel for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler AAx
Bajaj Three Wheeler AAx

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2000
Bajaj Three Wheeler 2000

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 147,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS KING Three wheeler
TVS KING Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 48
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 49
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS king max Three Wheeler
TVS king max Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 51
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!