වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2014

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2002

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2007

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2005

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 1995
Bajaj Three Wheeler 1995

1995

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2019 Brand New Three Wheeler
2019 Brand New Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2019 4 Stroke Three Wheeler
2019 4 Stroke Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

2000

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2009

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler YB-XXXX
Bajaj Three Wheeler YB-XXXX

2010

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler ABO
Bajaj Three Wheeler ABO

2016

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel (4 stroke) 2010
Bajaj Three wheel (4 stroke) 2010

2010

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2017

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke AAE×× Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke AAE×× Three Wheeler

2013

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

2007

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 199,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

2014

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

2016

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

2006

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2011

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2017

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2011

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

1999

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 stoke three wheeler
4 stoke three wheeler

2008

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!