වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - TVS KING
Three Wheeler - TVS KING

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj threewheel
Bajaj threewheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel - AAG 2012
Bajaj Three wheel - AAG 2012

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel - AAB 2012
Bajaj Three wheel - AAB 2012

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 105,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 765,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE Three Wheel
Bajaj RE Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel - AAF 2012
Bajaj Three wheel - AAF 2012

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 108,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler 2016
Three Wheeler 2016

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj threewheel
Bajaj threewheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke Three Wheel
Bajaj 4 stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King Threewheeler
TVS King Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 46
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 260,000

දින 50
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three wheeler
Bajaj 4 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 52
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Threewheeler
Bajaj 2 Stroke Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 53
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke Bajaj Three wheeler
2 Stroke Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!