වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 255,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 138,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler Car
Three Wheeler Car

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj threewheel
Bajaj threewheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler 2015
Three wheeler 2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Pioneer Three Wheeler
Pioneer Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - THREE WHEELER
THREE WHEELER

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 199,500

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Ape Three wheeler
Piaggio Ape Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 298,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE Three Wheel
Bajaj RE Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - PIAGGIO ape Xtra
PIAGGIO ape Xtra

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler - QT 2009
Bajaj Three wheeler - QT 2009

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel - ABE 2015
Bajaj Three wheel - ABE 2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three wheeler
Bajaj 2 stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!