වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke - 2007
Bajaj 4 Stroke - 2007

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 460,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE - 2014
Bajaj RE - 2014

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - vikinima sadaha
vikinima sadaha

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke 2009 Three Wheelers
Bajaj 4 Stroke 2009 Three Wheelers

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke 2008
Bajaj 4 Stroke 2008

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke 2007
Bajaj 4 Stroke 2007

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 460,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE Three Wheeler
Bajaj RE Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE - 2016 Three Wheeler
Bajaj RE - 2016 Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 205 - 2012 Three Wheeler
Bajaj RE 205 - 2012 Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE - 2016 Three Wheel
Bajaj RE - 2016 Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 52
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke Three wheeler
Bajaj 4 stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 54
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 56
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2stroke Three Wheeler
Bajaj 2stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!