වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVs three wheeler
TVs three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BRANDNEW BAJAJ 2018.
BRANDNEW BAJAJ 2018.

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE Three Wheeler - 2015
Bajaj RE Three Wheeler - 2015

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2010
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2010

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BRANDNEW 2018 RED NEw
BRANDNEW 2018 RED NEw

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 205 - 2012
Bajaj RE 205 - 2012

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Strok Threewheel
Bajaj 4 Strok Threewheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 205 - 2012 Threewheeler
Bajaj RE 205 - 2012 Threewheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler RE - 2016
Bajaj three wheeler RE - 2016

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ THREE WHEEL
BAJAJ THREE WHEEL

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BRANDNEW 2018 Threewhealers 💎💎💎🔴🔴✔️
BRANDNEW 2018 Threewhealers 💎💎💎🔴🔴✔️

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Treeweel for sale
Treeweel for sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 46
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 48
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 49
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler - AAQ
Bajaj Three Wheeler - AAQ

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 655,000

දින 54
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler For Sale
Three Wheeler For Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!