වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 328 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 stroke Three Wheeler
Bajaj 4 stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 32,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheel
Three Wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - BAJAJ ABE THREE WHEELER
BAJAJ ABE THREE WHEELER

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three wheeler 2004
Bajaj Three wheeler 2004

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 548,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 12
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

පැය 12
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

පැය 17
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

පැය 17
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

පැය 17
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

පැය 17
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2010
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2010

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler
Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler 1996
Bajaj Three Wheeler 1996

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 128,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!