වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 278 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - TVS Three Wheel
TVS Three Wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2016 RE SP Three Wheeler
Bajaj 2016 RE SP Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 690,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - BAJAJ Three Wheeler
BAJAJ Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 780,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 30,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler 2012
Bajaj Three Wheeler 2012

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - THREE WHEELER BAJAJ NEW 2018
THREE WHEELER BAJAJ NEW 2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ✴️✴️BAJAJ THREE WHEELER✴️✴️
✴️✴️BAJAJ THREE WHEELER✴️✴️

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - BAJAJ Brandnew 2018 ත්‍රීරෝද රථ
BAJAJ Brandnew 2018 ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 211,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 158,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2015
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler 2015

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 645,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2018
Bajaj 2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - BAJAJ THREE WHEELER 2018
BAJAJ THREE WHEELER 2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - THREE WHEEL 2018 RE BAJAJ
THREE WHEEL 2018 RE BAJAJ

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - RE Black
RE Black

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 358,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!