වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 212 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ABF Bajaj three wheeler
ABF Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke three wheeler AAP
Bajaj 4 Stroke three wheeler AAP

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three wheeler 2008
Bajaj Three wheeler 2008

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - AAJ Bajaj three wheeler
AAJ Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 stroke three wheeler
Bajaj 2 stroke three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj RE205 Three Wheel
Bajaj RE205 Three Wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - TVS king Three Wheeler
TVS king Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 200
Bajaj 200

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 stroke Three Wheel
Bajaj 2 stroke Three Wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 238,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Re205 4 stroke Three Wheeler
Bajaj Re205 4 stroke Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ත්‍රීරෝද රථ - කලුතර
ත්‍රීරෝද රථ - කලුතර

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - ABG bajaj three wheler
ABG bajaj three wheler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 48,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4stock
Bajaj 4stock

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4stock
Bajaj 4stock

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 4stock
Bajaj 4stock

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!