වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - bajaj three-wheeler 2345
bajaj three-wheeler 2345

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler 2015
Bajaj Three wheeler 2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 740,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 4578
Bajaj Three Wheeler 4578

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - bajaj red three-wheeler
bajaj red three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Green bajaj three-wheeler
Green bajaj three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජාජ් ත්‍රීරෝද රථය
බජාජ් ත්‍රීරෝද රථය

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Blue colour Three-wheeler 2354
Blue colour Three-wheeler 2354

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 645,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Red three-wheeler bajaj 2062
Red three-wheeler bajaj 2062

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler with body
Three Wheeler with body

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three-Wheeler 51
Bajaj Three-Wheeler 51

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three-Wheeler Red
Bajaj Three-Wheeler Red

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three-Wheeler Bajaj 50
Three-Wheeler Bajaj 50

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - bajaj three-wheeler
bajaj three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2stroke Threewheeler
Bajaj 2stroke Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!