වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand NEW - Bajaj RE Three-wheeler
Brand NEW - Bajaj RE Three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ RE SB Three wheeler
BAJAJ RE SB Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 118,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New -RE UG Bajaj Three wheeler
Brand New -RE UG Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel Bajaj
Three Wheel Bajaj

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ Three Wheeler
BAJAJ Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio APE DV D600
Piaggio APE DV D600

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand NEW - BAJAJ RE SB three wheeler.
Brand NEW - BAJAJ RE SB three wheeler.

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler.............
Bajaj Three Wheeler.............

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ three wheel ..
BAJAJ three wheel ..

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler YY
Piaggio Three Wheeler YY

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj UG three wheeler
Bajaj UG three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - AAJ Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
AAJ Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 40
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Tvs King Three Wheeler
Tvs King Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!