වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Red bajaj three-wheeler 34
Red bajaj three-wheeler 34

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - RE 2018 ¢¢¢ BAJAJ three wheeler
RE 2018 ¢¢¢ BAJAJ three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj two stroke three wheeler
Bajaj two stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 138,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Tree Wheel
Tree Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New Bajaj Three Wheeler
Brand New Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three-Wheeler Bajaj
Three-Wheeler Bajaj

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - piaggio three wheel for sale
piaggio three wheel for sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three-Wheeler 29
Bajaj Three-Wheeler 29

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King Three wheeler
TVS King Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Red three wheeler bajaj 27
Red three wheeler bajaj 27

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - NEW RE 2018 Three Wheel
NEW RE 2018 Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!