වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Blue colour three-wheeler bajaj 21
Blue colour three-wheeler bajaj 21

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2Stroke Threewheeler
Bajaj 2Stroke Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 3 Wheel - Green 1
Bajaj 3 Wheel - Green 1

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler for Sale
Bajaj Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Tvs king Three Wheeler
Tvs king Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Red three-wheeler bajaj 19
Red three-wheeler bajaj 19

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - AAJ Threewheeler for sale
AAJ Threewheeler for sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three-wheeler Bajaj 18
Three-wheeler Bajaj 18

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ Three Wheeler
BAJAJ Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 138,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three-wheeler
Bajaj three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three-wheeler red 16
Bajaj three-wheeler red 16

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 118,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler For Sale - ST HX
Bajaj Three Wheeler For Sale - ST HX

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three-wheeler blue
Bajaj three-wheeler blue

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Quick sale
Quick sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!