වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Threewhealer Re Sv Ug
Bajaj Threewhealer Re Sv Ug

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Two Stroke 2006 Three Wheeler
Two Stroke 2006 Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - RE 2018 Bajaj Three Wheeler
RE 2018 Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - B/N RE SP UG 2018
B/N RE SP UG 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheeler 2018 New
Threewheeler 2018 New

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ THREE WHEELERS
BAJAJ THREE WHEELERS

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New Bajaj Threewheelers
Brand New Bajaj Threewheelers

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Four Stroke Three Wheeler
Four Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler - JK xxxx
Bajaj Three Wheeler - JK xxxx

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler QK -xxxx
Bajaj Three Wheeler QK -xxxx

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler YQ - xxxx
Bajaj Three Wheeler YQ - xxxx

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler QB -xxxx
Bajaj Three Wheeler QB -xxxx

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ NEW THREE WHEELER
BAJAJ NEW THREE WHEELER

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!