වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Branded Bajaj Three Wheeler 2019
Branded Bajaj Three Wheeler 2019

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler Bajaj 2019
Three Wheeler Bajaj 2019

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - NEW BAJAJ THREE WHEEL 2019
NEW BAJAJ THREE WHEEL 2019

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - New Bajaj Three Wheel 2019
New Bajaj Three Wheel 2019

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New Bajaj Four Stroke
Brand New Bajaj Four Stroke

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Re & Ug Three Wheel 2019
Re & Ug Three Wheel 2019

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2003

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New Four Stroke
Brand New Four Stroke

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheel Bajaj 2-Stroke
Threewheel Bajaj 2-Stroke

2002

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheel Bajaj 4-Stroke
Threewheel Bajaj 4-Stroke

2016

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - sp re 2019 new wheeler
sp re 2019 new wheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Branded Bajaj Three Wheel 2019
Branded Bajaj Three Wheel 2019

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Re 205 New Bajaj Four Stroke Threewheeler
Re 205 New Bajaj Four Stroke Threewheeler

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand New Bajaj Threewheelers
Brand New Bajaj Threewheelers

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Re Four Stroke Three Wheeler Bajaj 2019
Re Four Stroke Three Wheeler Bajaj 2019

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ 2019
අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ 2019

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler Brand New
Three Wheeler Brand New

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

1994

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Re & Ug Three Wheel
Re & Ug Three Wheel

2019

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Re 205 Wheeler Bajaj Brand New
Re 205 Wheeler Bajaj Brand New

2018

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!