වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2 Stroke 3 Wheeler
Bajaj 2 Stroke 3 Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2 stroke three wheeler
Bajaj 2 stroke three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three wheeler
Three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 2018 RE Galle three wheeler
2018 RE Galle three wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 138,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 2 Stroke three wheeler
2 Stroke three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Re - Brand New 3 Wheeler
Bajaj Re - Brand New 3 Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Piaggio ape three wheeler
Piaggio ape three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 4 Stroke Treeweel
Bajaj 4 Stroke Treeweel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three wheel
Three wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheel
Three Wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 655,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - YP Piaggio Three Wheeler
YP Piaggio Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj RE 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj RE 2 Stroke Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheel
Three Wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Baraj Threewheel
Baraj Threewheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!