වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 397 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three wheelar
Bajaj Three wheelar

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

විනාඩි 40
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 4 Stroke Three wheel
4 Stroke Three wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 135 cc pulsar
135 cc pulsar

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 88,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 2 stroke Three wheeler
2 stroke Three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Threewheler 2013
Bajaj Threewheler 2013

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - THREE WHEELER BAJAJ NEW 2018
THREE WHEELER BAJAJ NEW 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - රටේ තියෙන හොඳම 1 - 2018
රටේ තියෙන හොඳම 1 - 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - RE 2018 BRAND NEW WHEELER
RE 2018 BRAND NEW WHEELER

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - THE BEST THREEWHEALER 👍👍👍🔴
THE BEST THREEWHEALER 👍👍👍🔴

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - New Threewhealers 2018📲🔴🔴🔴
New Threewhealers 2018📲🔴🔴🔴

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - BAJAJ LIMITED STOKE FOR SALE
BAJAJ LIMITED STOKE FOR SALE

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 128,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - THE BEST THREE WHEEL
THE BEST THREE WHEEL

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - NEW @ DILRU 2018
NEW @ DILRU 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 3W BAJAJ NEW 2018
3W BAJAJ NEW 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - PIAGGIO Three Wheeler
PIAGGIO Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - අලුත්ම ත්‍රීරෝද රථ 2018
අලුත්ම ත්‍රීරෝද රථ 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheelerer
Bajaj Three Wheelerer

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Re Three Wheeler 2018
Bajaj Re Three Wheeler 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj three wheeler ( Quick sale)
Bajaj three wheeler ( Quick sale)

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!