වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 298 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three wheeler 2006
Three wheeler 2006

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheelers 2012
Three Wheelers 2012

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Fourstock Threewheler
Bajaj Fourstock Threewheler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three wheel 2015
Three wheel 2015

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2stroke Three Wheel
Bajaj 2stroke Three Wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler Bajaj 2012
Three Wheeler Bajaj 2012

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 4 Strock Three Wheeler
Bajaj 4 Strock Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 685,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2 stroke threewheel
Bajaj 2 stroke threewheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - RE NEW 2018
RE NEW 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj three wheeler 2018
Bajaj three wheeler 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Re Three Wheeler
Bajaj Re Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 2 Stoke three wheeler
2 Stoke three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 445,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 2018 - THREE WHEELE BAJAJ
2018 - THREE WHEELE BAJAJ

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - NEW BAJAJ THREE WHEELER 2018
NEW BAJAJ THREE WHEELER 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - BRAND NEW BAJAJ THREEWHEALER
BRAND NEW BAJAJ THREEWHEALER

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Threewheeler 2018 bajaj new
Threewheeler 2018 bajaj new

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!