වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 230 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 2018 අලුත්ම ත්‍රීරෝද රථ 🗼🔖🏮
2018 අලුත්ම ත්‍රීරෝද රථ 🗼🔖🏮

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Re New •••2018••• Now 📞
Bajaj Re New •••2018••• Now 📞

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheel
Three Wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Re 2018 අලුත් ත්‍රී විල් @ බජාජ්
Bajaj Re 2018 අලුත් ත්‍රී විල් @ බජාජ්

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three wheeler
Three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 2018 🛣🛣🛣💎💎Brandnew🚀
2018 🛣🛣🛣💎💎Brandnew🚀

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 🕯🕯🕯📲2018 Brandnew 🏮
🕯🕯🕯📲2018 Brandnew 🏮

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheel
Three Wheel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 648,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Wheeler Bajaj Re 2018
Wheeler Bajaj Re 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 2 stock Three wheeler
2 stock Three wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 710,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Brand New Three Wheeler 2018 @ Bajaj
Brand New Three Wheeler 2018 @ Bajaj

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 4 stroke threeweel
Bajaj 4 stroke threeweel

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler Brand New 2018
Three Wheeler Brand New 2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 498,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - 💯💢 Re 2018 New Wheeler
💯💢 Re 2018 New Wheeler

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!