වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 376 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - RE new ug 2019 from bajaj
RE new ug 2019 from bajaj

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheel
Three Wheel

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

විනාඩි 12
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ FOUR STROKE NEW / 2019
BAJAJ FOUR STROKE NEW / 2019

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler - 2019
Bajaj Three Wheeler - 2019

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 158,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Threewheel
Bajaj Threewheel

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 2 Stroke 2005 Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke 2005 Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 Stroke 2015 Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke 2015 Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - LOWEST DOWN PAYMENTS BAJAJ
LOWEST DOWN PAYMENTS BAJAJ

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Re Wheeler 2019 New
Re Wheeler 2019 New

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheel
Three Wheel

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 98,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - LOWEST PRICE-BAJAJ
LOWEST PRICE-BAJAJ

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj RE205 Three Wheeler
Bajaj RE205 Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Re Three Wheel
Bajaj Re Three Wheel

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Nv New Three Wheeler 2019
Bajaj Nv New Three Wheeler 2019

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bm Re Nv Sp Brand new Three Wheeler
Bm Re Nv Sp Brand new Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!