වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 436 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Threewheel 2Stroke
Bajaj Threewheel 2Stroke

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Brand New Bajaj Three Wheelers
Brand New Bajaj Three Wheelers

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 455,000

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three wheeler
Three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 655,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ THREEWHEL -2STROKE-5P
BAJAJ THREEWHEL -2STROKE-5P

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 267,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three wheeler
Three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Threewheeler 2018 Bajaj
Threewheeler 2018 Bajaj

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ THREEWHEELER-5port
BAJAJ THREEWHEELER-5port

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheel
Three Wheel

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Threewhealer
Threewhealer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!