වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 172 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 128,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheel - Kurunegala
Three Wheel - Kurunegala

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - 4 stroke three wheelers
4 stroke three wheelers

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler - Kurunegala
Three Wheeler - Kurunegala

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - බජාජ් ත්‍රීවිලරය
බජාජ් ත්‍රීවිලරය

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 2 Stroke 2006 Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke 2006 Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 383,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 Stroke 2015 Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke 2015 Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 Stroke 2015 Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke 2015 Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 2 Stroke 2004 Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke 2004 Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ THREE WHEEL 2STOKE
BAJAJ THREE WHEEL 2STOKE

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three wheel
Three wheel

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - AAE Three wheeler
AAE Three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - TVS three wheeler
TVS three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler 2018
Bajaj | Three Wheeler 2018

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 87,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!