වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 330 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 78,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - THREE WHEEL
THREE WHEEL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - 2018🔖🔖Brandnew💯💯🉐🎁 three wheeler
2018🔖🔖Brandnew💯💯🉐🎁 three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 2Stroke Three Wheeler
Bajaj 2Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Brand New 4 Stroke 2018 three wheeler
Brand New 4 Stroke 2018 three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 599,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - ABF Dilru Enterprises
ABF Dilru Enterprises

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - ABG Three wheeler
ABG Three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Re 205 Brand New 2018 Wheeler 🚫🛑
Re 205 Brand New 2018 Wheeler 🚫🛑

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - අලුත් බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ 2018
අලුත් බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ 2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 128,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - THREE WHEEL
THREE WHEEL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 87,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ THREE WHEEL -2STROKE
BAJAJ THREE WHEEL -2STROKE

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 stroke three wheeler
Bajaj 4 stroke three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - අලුත්ම Re 2018 Three Wheeler
අලුත්ම Re 2018 Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4 Stroke 2016 Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke 2016 Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 680,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj re175 three wheeler
Bajaj re175 three wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!