වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 482 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ Finnenc Threewheel
BAJAJ Finnenc Threewheel

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj re175
Bajaj re175

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ THREE WHEELER
BAJAJ THREE WHEELER

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 655,000

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4Stroke Threewheeler
Bajaj 4Stroke Threewheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 725,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 4Stroke Threewheeler
Bajaj 4Stroke Threewheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler 2013
Three Wheeler 2013

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 629,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - බජාජ් ත්‍රි විල් 2018 Brand New
බජාජ් ත්‍රි විල් 2018 Brand New

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ Three Wheeler
BAJAJ Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Re 2018 අලුත්ම ත්‍රි විල්
Re 2018 අලුත්ම ත්‍රි විල්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheel
Three Wheel

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 263,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - THREE WHEELER
THREE WHEELER

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 627,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - BAJAJ WHEELER 2018
BAJAJ WHEELER 2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 388,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - New stock @ Dilru
New stock @ Dilru

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 159,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!