වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler -RE
Bajaj three wheeler -RE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - || BrandNew Bajaj 3w
|| BrandNew Bajaj 3w

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler RE SB-Bajaj
Three Wheeler RE SB-Bajaj

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ 2014
BAJAJ 2014

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler -RE
Bajaj three wheeler -RE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - RE SB Bajaj 3Wheel |QUTE
RE SB Bajaj 3Wheel |QUTE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler RE Blue
Bajaj three wheeler RE Blue

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE SV UG
Bajaj RE SV UG

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 211,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 82,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - SB -Brandnew බජාජ් Threewheeler
SB -Brandnew බජාජ් Threewheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE Three Wheeler SB
Bajaj RE Three Wheeler SB

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Baja Three Wheel
Baja Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 255,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheelers
Three wheelers

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 635,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj-RE-SB-Threewheeler|QUTE
Bajaj-RE-SB-Threewheeler|QUTE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!