වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheeler 2018 Bajaj RE
Threewheeler 2018 Bajaj RE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Brand New Three Wheeler
Bajaj Brand New Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler Bajaj|RE SB
Three wheeler Bajaj|RE SB

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel RE
Bajaj Three Wheel RE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel 2015
Bajaj Three Wheel 2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE -SB Three Wheeler
Bajaj RE -SB Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - || BrandNew Bajaj 3w |
|| BrandNew Bajaj 3w |

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 186,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler RE
Bajaj three wheeler RE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - නව Bajaj Re ත්‍රිරෝදරථය
නව Bajaj Re ත්‍රිරෝදරථය

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!