වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 96 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ 4 STOCK THREE WHEELER
BAJAJ 4 STOCK THREE WHEELER

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Brand new Bajaj Threewheeler | QUTE
Brand new Bajaj Threewheeler | QUTE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 583,713

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler - QX
Bajaj Three Wheeler - QX

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler Re =Green
Bajaj three wheeler Re =Green

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler| QUTE
Bajaj Three Wheeler| QUTE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - ==රතු Bajaj ත්‍රී-රෝදරථ |Qute==
==රතු Bajaj ත්‍රී-රෝදරථ |Qute==

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - RE three wheeler | Bajaj QUTE
RE three wheeler | Bajaj QUTE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජාජ් RE SP UG ත්‍රිරෝද රථය
බජාජ් RE SP UG ත්‍රිරෝද රථය

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler =Re Blue
Bajaj three wheeler =Re Blue

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 203,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Modified Bajaj 3Wheel |Qute
Modified Bajaj 3Wheel |Qute

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 91,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 778,950

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - රතු Brand new BAJAJ 3W | Qute
රතු Brand new BAJAJ 3W | Qute

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler | Qute
Bajaj Three Wheeler | Qute

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler[Modified] | Qute
Bajaj Three wheeler[Modified] | Qute

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - \\අලුත් Bajaj Three Wheeler| QUTE
\\අලුත් Bajaj Three Wheeler| QUTE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!