වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 3 Wheeler -Brand|New-Bajaj
3 Wheeler -Brand|New-Bajaj

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 203,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler ug modified
Bajaj three wheeler ug modified

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 'Three Wheeler- Bajaj RE
'Three Wheeler- Bajaj RE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 227,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Brand new modified 3w
Bajaj Brand new modified 3w

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 239,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Modified Three Wheeler
Bajaj Modified Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජාජ් ත්‍රිරෝදරථය Sp UG New
බජාජ් ත්‍රිරෝදරථය Sp UG New

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 239,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler =blue
Bajaj three wheeler =blue

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 3wheeler
Bajaj RE 3wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 227,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stock three wheel
Bajaj 4 stock three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Brand New Three Wheeler-රතු
Bajaj Brand New Three Wheeler-රතු

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 227,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler =green
Bajaj three wheeler =green

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2004 JV Three wheeler
2004 JV Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Modified Bajaj 3W-Black Three Wheeler
Modified Bajaj 3W-Black Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 239,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 'බජාජ් RE ත්‍රිරෝද රථය​ - Red'
'බජාජ් RE ත්‍රිරෝද රථය​ - Red'

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 227,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 3 Wheeler -Brand|New-Bajaj
3 Wheeler -Brand|New-Bajaj

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 203,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj modified three wheeler
Bajaj modified three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2018 threewheel
Bajaj 2018 threewheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 227,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!