වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler RE Red
Bajaj three wheeler RE Red

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජජ් ත්‍රීරෝද රථ
බජජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

විනාඩි 50
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheels
Three Wheels

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Green Brand New Bajaj Three Wheeler
Green Brand New Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජජ් ත්‍රීරෝද රථ
බජජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke
Bajaj 2 stroke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 209,500

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 383,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 4 Stroke ත්‍රිරෝදරථය
Bajaj RE 4 Stroke ත්‍රිරෝදරථය

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler RE Red
Bajaj three wheeler RE Red

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 209,500

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 209,500

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler SB (with Safety Kit)
Bajaj Three Wheeler SB (with Safety Kit)

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler RE
Bajaj three wheeler RE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 4S Autorickshaw SV UG
Bajaj RE 4S Autorickshaw SV UG

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 4S Autorickshaw SB (with Safety Kit)
Bajaj RE 4S Autorickshaw SB (with Safety Kit)

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!